Advertisement

Vertrouwen in de dokter

Professional performance in tijden van verzakelijking, versnelling en verharding
 • M. J. M. H. Lombarts
Chapter

Samenvatting

Zorgprofessionals willen niets liever dan goede zorg leveren. Wat ‘goed(e) zorg verlenen’ behelst wordt in dit hoofdstuk geïntroduceerd aan de hand van professionele waarden, persoonlijk leiderschap en de drie pijlers van professional performance: excellentie, medemenselijkheid en rekenschap. Ondanks alle goede bedoelingen is de ervaring dat zorgverleners in de praktijk niet altijd naar hun beste kunnen functioneren en presteren. Hebben zij last van de in dit hoofdstuk beschreven tegenkrachten van verzakelijking, versnelling en verharding? En zo ja, zijn zorgprofessionals hiervan dan slachtoffer of kunnen zij desondanks regie houden op het bieden van goede zorg?

Literatuur

 1. 1.
  Brabers AEM, Schors W van der, Jong JD de. Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL; 2016. https://www.nivel.nl/consumentenpanel.
 2. 2.
  Federatie Medisch Specialisten. Visiedocument Medisch Specialist 2025. Utrecht; 2017.Google Scholar
 3. 3.
  Lombarts K. Professional performance van artsen: tussen tijd en technologie. Rotterdam: 2010 Uitgevers; 2016.Google Scholar
 4. 4.
 5. 5.
  KNMG. Universiteit Twente, Platform Medisch leiderschap. Raamwerk medisch leiderschap. Utrecht; 16 sept 2015.Google Scholar
 6. 6.
  Vlijmincx A. Kritische erkenning: rationalisering, dehumanisering en miskenning in de Nederlandse gezondheidszorg. Scriptie Wijsbegeerte; 2016.Google Scholar
 7. 7.
  Habermas J. Theory of communicative action, Vol 2: lifeworld and system: a critique of functionalist reason. Boston: Beacon Press; 1987.Google Scholar
 8. 8.
  KPMG/Plexus. Onderzoek kosten kwaliteitsmetingen. Nederlandse vereniging voor ziekenhuizen; 2015.Google Scholar
 9. 9.
  Devisch I. Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven. Uitgeverij De Bezige Bij: Amsterdam; 2016.Google Scholar
 10. 10.
  Wallace JE, Lemaire JB, Ghali WA. Physician wellness: a missing quality indicator. Lancet 2009;374:1714–21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Csikszentmihalyi M. flow. The psychology of optimal experience. New York: Harper Perennial Modern Classics; 2008.Google Scholar
 12. 12.
  Kruk M. Interview met Marcel Gauchet. De groene amsterdammer; 26 juli 2017.Google Scholar
 13. 13.
  Gawanda A. Sterfelijk zijn. Geneeskunde en wat er uiteindelijk toe doet. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2015.Google Scholar
 14. 14.
  Fogteloo M. Interview met Frank Koerselman. De groene amsterdammer; 22 maart 2017.Google Scholar
 15. 15.
  Neumann M, Edelhäuser F, Tauschel D, Fischer MR, Wirtz M, Woopen C, Haramati A, Scheffer C. Empathy decline and its reasons: a systematic review of studies with medical students and residents. Acad Med. 2011;86(8):996–1009.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Canale S del, Louis DZ, Maio V, Wang X, Rossi G, Hojat M, Gonnella JS. The relationship between physician empathy and disease complications: an empirical study of primary care physicians and their diabetic patients in Parma, Italy. Acad Med. 2012;87(9):1243–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Derksen FAWM, Bensing JM, Lagro-Janssen ALM. The effectiveness of empathy in general practice: a systematic review. Br J Gen Pract. 2013;63(606):e76–384.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Lown BA, Rosen J, Marttila J. An agenda for improving compassionate care: a survey shows about half of patients say such care is missing. Health Aff. 2011;30(9):1772–8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • M. J. M. H. Lombarts
  • 1
 1. 1.Center for Professional Performance and Compassionate Care, afdeling Medische PsychologieAMCAmsterdamNederland

Personalised recommendations