Advertisement

Het begin

Achteraf is het altijd duidelijker
 • Ronald Geelen
 • Magda Hermsen
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Met kennis van de verschillen tussen de normale ouderdom en dementie, kun je de observatie beter richten, de cliënt en familie uitleg geven en gerichter verwijzen. Dit hoofdstuk reikt daarvoor kennis aan. We bespreken de gewone en ongewone veranderingen in zelfredzaamheid, cognitieve functies, en stemming en gedrag. Een slotvraag is wat de achteruitgang teweegbrengt in de relatie, we presenteren daarvoor een indeling met uitgangsvragen. In dit en de volgende hoofdstukken, schetsen we concrete ervaringen van betrokkenen, bieden we onder de noemer ‘wetenswaardigheden’ achtergrondinformatie, en volgen van daaruit praktische adviezen.

Informatie

 1. Charante, E. M. van, Perry, M., Vernooij-Dassen, M. J. F. J., Boswijk, D. F. R., Stoffels, J., Achthoven, L., & Luning-Koster, M.N. (2012). NHG-Standaard Dementie, 3e versie. Huisarts Wet 2012, 55(7), 306–317.Google Scholar
 2. Geelen, R., & Dam, H. van (2016). Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 3. Jost, B. C., & Grossberg, G. T. (1996). The evolution of psychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: A natural history study. Journal of American Geriatric Society, 44, 1078–1081.CrossRefGoogle Scholar
 4. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (2014). Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.Google Scholar
 5. Ornstein, K., & Gaugler, J. E. (2012). The problem with ‘problem behaviors’: A systematic review of the association between individual patient behavioral and psychological symptoms and caregiver depression and burden within the dementia patient–caregiver dyad. International Psychogeriatrics, 24(10), 1536–1552.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 6. Reisberg, B., Imran, A., Sharjeel Khan, J., Monteiro, I., Torossian, C., Ferris, S., et al. (2011). Staging dementia. In M. T. Abou-Saleh, C. Katona & A. Kumar. Principles and practice of geriatric psychiatry (3rd ed.). New Yersey: John Wiley & Sons.Google Scholar
 7. Zwijsen, S. A. (2014). Grip on challenging behaviour. Enschede: Gildeprint.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Ronald Geelen
  • 1
 • Magda Hermsen
  • 2
 1. 1.Etten-LeurNederland
 2. 2.MiddelbeersNederland

Personalised recommendations