Advertisement

Ziektebeelden van de nervus facialis

  • H. A. M. Marres
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Uitval door aandoeningen van de perifere nervus facialis leidt tot paralyse van de aangezichtsmusculatuur aan de ipsilaterale zijde. De functionele en esthetische gevolgen zijn ernstig en zijn, indien blijvend, niet volledig op te vangen. Een aangezichtsverlamming is een uiting van een onderliggende aandoening, maar in ongeveer 50 % van de gevallen is deze niet te duiden; men spreekt dan van een ideopathische perifere aangezichtsverlamming. Naast infectieziekten spelen traumatische oorzaken een belangrijke oorzakelijke rol. In geval van een infectie, kan met de juiste behandeling een goed herstel van de functie worden verwacht. Naast conservatieve behandelmodaliteiten zijn ook chirurgische behandelingen mogelijk. Deze worden ingedeeld in dynamische correcties en statische correcties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • H. A. M. Marres
    • 1
  1. 1.Afdeling Keel-, neus- en oorheelkundeUMC St RadboudNijmegenNederland

Personalised recommendations