Advertisement

Hoortoestellen en implantologie

  • J. H. M. Frijns
  • J. A. H. Eekhof
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Slechthorenden ervaren als belangrijkste probleem niet zozeer het feit dat ze niet langer de zachtere geluiden horen, maar vooral dat ze meer moeite hebben met het verstaan van spraak. Omdat gehoorverlies een beperking is die van persoon tot persoon verschilt, zijn aan de persoon aangepaste oplossingen vereist. De oplossingen hiervoor zijn hoortoestellen, gehoorverbeterende chirurgie, en de laatste jaren ook actieve implantaten. Bij hoortoestellen wordt tegenwoordig het vaakst gekozen voor digitale toestellen, die geavanceerde berekeningen en bewerkingen op het binnengekomen geluid kunnen uitvoeren. Met ruisonderdrukkingsmethoden en zichzelf instellende, richtinggevoelige microfoons is gericht horen beter mogelijk. Er zijn verschillende typen hoortoestellen, elk met bepaalde eigenschappen. Omdat hoortoestellen meestal maar een gedeeltelijke oplossing van iemands gehoorproblemen kunnen bieden, geniet een blijvend (heelkundig) herstel van gehoorverlies, waar mogelijk, de voorkeur. De chirurgische mogelijkheden voor gehoorproblemen zijn onder andere paracentese en trommelvliesbuisjes, stapedotomie bij otosclerose, trommelvliessluiting en gehoorbeenketenreconstructies, (semi-)implanteerbare hoortoestellen en cochleaire implantatie (elektrische binnenoorprothesen).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • J. H. M. Frijns
    • 1
  • J. A. H. Eekhof
    • 2
  1. 1.Afdeling Keel-, neus- en oorheelkundeLUMCLeidenNederland
  2. 2.Afdeling Public health & eerstelijnsgeneeskundeLUMCLeidenNederland

Personalised recommendations