Advertisement

Aandoeningen van het binnenoor

 • R. J. Stokroos
 • C. W. R. J. Cremers
 • H. E. Fokke
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Het binnenoor bevat het gehoor- en het evenwichtsorgaan. In dit hoofdstuk worden de aandoeningen van het gehoororgaan besproken. Door zijn specifieke functie kennen aandoeningen van het gehoororgaan slechts een beperkte klinische symptomatologie, namelijk een sensorieel of perceptief gehoorverlies, oorsuizen of tinnitus, en een vol of drukkend gevoel in of om het oor. Het is van belang om te onderkennen dat aan dit beperkte klachtenpatroon een breed scala aan onderliggende oorzaken ten grondslag kan liggen. Dit hoofdstuk beschrijft de hoofdsymptomen gehoorverlies en oorsuizen (tinnitus), met de daarbij behorende differentiaaldiagnose.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • R. J. Stokroos
  • 1
 • C. W. R. J. Cremers
  • 2
 • H. E. Fokke
  • 3
 1. 1.Afdeling Keel-, neus- en oorheelkunde en hoofd- halschirurgieUMC UtrechtUtrechtNederland
 2. 2.KNO-OtologieNijmegenNederland
 3. 3.Afdeling HuisartsgeneeskundeVrije Universiteit medisch centrumAmsterdamNederland

Personalised recommendations