Advertisement

Aandoeningen van het middenoor

  • J. J. S. Mulder
  • H. C. P. van Hoecke
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Het middenoor kan aangedaan worden door ontstekingen, trommelvliesperforaties en gehoordalingen. De diverse symptomen, oorzaken en behandelingen komen uitgebreid aan bod.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • J. J. S. Mulder
    • 1
  • H. C. P. van Hoecke
    • 2
  1. 1.Afdeling Keel-, neus- en oorheelkundeUMC St RadboudNijmegenNederland
  2. 2.Neus-, keel- en oorheelkundeUniversitair ziekenhuis GentGentBelgië

Personalised recommendations