Advertisement

Aandoeningen van het uitwendige oor

  • I. Dhooge
  • A. De Sutter
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Aandoeningen van het uitwendige oor kunnen uiteenlopen van overmatig cerumen, het gevolg van corpora aliena in het oor en ontstekingen. Symptomen, behandelingen en preventieve maatregelden worden beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • I. Dhooge
    • 1
  • A. De Sutter
    • 2
  1. 1.Afdeling Neus-, keel- en oorheelkundeUniversiteit GentGentBelgië
  2. 2.Vakgroep Volksgezondheid en eerstelijnsgezondheidszorgUniversiteit GentGentBelgië

Personalised recommendations