Advertisement

Hals

  • R. P. Takes
  • P. W. Dielissen
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Pathologie in de hals uit zich in de regel door een zwelling. Dat geldt zowel voor vaak voorkomende als voor zeldzame oorzaken van die zwelling. Veelal betreft het echter een onschuldige reactieve lymfekliervergroting. Een zwelling in de hals roept echter bij menig patiënt of ouder zorgen op over de oorzaak ervan. In de diagnostiek is het zinvol als huisarts de duur van de zwelling mee te nemen, naast factoren als leeftijd, leefstijl, anatomie lyfmeklierdrainage en locatie in de hals. Vaak kan in de eerste lijn de aard van de zwelling worden vastgesteld en een onderscheid gemaakt worden tussen een onschuldige tijdelijke zwelling en een ernstige dan wel chronische zwelling. Een echo, al dan niet met een cytologische punctie, is het middel van eerste keuze voor diagnostiek. In dit hoofdstuk beschrijven we handvatten voor de aanpak in de diagnostiek en geven we een overzicht van vaak, minder vaak en zeldzame oorzaken van een zwelling in het halsgebied.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • R. P. Takes
    • 1
  • P. W. Dielissen
    • 2
  1. 1.Afdeling Keel-, neus- en oorheelkunde en hoofd-halschirurgieUMC St RadboudNijmegenNederland
  2. 2.Afdeling EerstelijnsgeneeskundeUMC St RadboudNijmegenNederland

Personalised recommendations