Advertisement

Schildklier en bijschildklieren

  • P. Delaere
  • B. Aertgeerts
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

De schildklier is een belangrijk hormoonorgaan. Naast anatomie en functie, worden diverse mogelijke aandoeningen beschreven, zowel aan de schildklier zelf als aan de bijschildklieren. Onderzoekmethodes en behandelingsmogelijkeden komen daarnaast aan bod.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • P. Delaere
    • 1
  • B. Aertgeerts
    • 2
  1. 1.Afdeling Neus-, keel- en oorheelkunde en hoofd- en halschirurgieUniversitair ziekenhuis LeuvenLeuvenBelgië
  2. 2.Katholieke Universiteit LeuvenLeuvenBelgië

Personalised recommendations