Advertisement

Larynx

  • P. H. Dejonckere
  • L. J. Hoeve
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

In de hoofdstuk komen de anatomie en fysiologie van de larynx aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op diverse mogelijke aandoeningen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen die bij kinderen en die bij volwassenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • P. H. Dejonckere
    • 1
  • L. J. Hoeve
    • 2
  1. 1.Afdeling Keel-, neus- en oorheelkundeUMC Utrecht, locatie AZUUtrechtNederland
  2. 2.Afdeling Keel-, neus- en oorheelkundeErasmus MCRotterdamNederland

Personalised recommendations