Advertisement

Het geven van ontspanningsinstructie

  • J. J. van Dixhoorn
Chapter

Samenvatting

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de vraag ‘wat is ontspanningsinstructie?’ kan worden beantwoord aan de hand van de instructies die worden gegeven of aan de hand van de processen die de instructie tot gevolg heeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • J. J. van Dixhoorn
    • 1
  1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations