Advertisement

De kinderen

  • Sandra van Gameren
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan twee vormen van preventieve steun aan kinderen centraal: het mishandelde kind helpen door het de kans te geven te onthullen en vroeghulp te bieden zodat voorkomen wordt dat problemen verergeren of chronisch worden. Kinderen maken een risicotaxatie voordat ze onthullen dat er bij hen thuis sprake is van een vorm van mishandeling. Scholen maken nauwelijks gebruik van het (beperkte) aanbod op het gebied van secundaire preventie. Mishandelde kinderen hebben recht op hulp, ook als zij in een opvangcentrum verblijven, maar die hulp is nog geen gemeengoed. Hoe moeilijk het voor een kind kan zijn een onthulling te doen en hoe pijnlijk het proces is om te herstellen van de schade die kindermishandeling kan aanrichten, zien we terug in het interview met ervaringsdeskundige Erik.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Sandra van Gameren
    • 1
  1. 1.BarendrechtNederland

Personalised recommendations