Advertisement

Online groepswerk

 • Jan Remmerswaal
Chapter

Samenvatting

Groepswerk via nieuwe media: online groepswerk is een methodiek van hulpverlening die organisaties bieden bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen en waarbij zij gebruik maken van internettechnologie. Synoniemen voor online hulpverlening zijn internethulpverlening, digitale hulpverlening en e-hulpverlening. Dit hoofdstuk biedt een inleiding op deze recente aanwinst in de methodieken van werken met groepen. Na een introductie op kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van online groepswerk, benoemen we enkele aanleidingen voor een organisatie om online groepswerk aan te bieden. Een belangrijk verschilpunt met traditioneel face-to-face groepswerk is dat de cliënt bij online groepswerk over het algemeen meer regie heeft over de hulp die hij vraagt en krijgt. De cliënt bepaalt zelf wanneer hij een vraag stelt, wat hij doet met de gekregen adviezen, en wanneer en hoe hij zijn vorderingen aan de hulpverlener terugkoppelt. De online groepswerker moet de regie sterker bij de deelnemers laten. We besluiten met enkele competenties die bij het profiel van de online groepswerker passen.

Literatuur

 1. Eelderink, M. & Heuzels, M. (2014). Samen sterk met online groepswerk. Enschede: Saxion Hogeschool, Academie Mens en Maatschappij.Google Scholar
 2. Limper, M. & Schalken, F. (2014). Zeven kenmerken competente online hulpverlener. Internet: www.e-hulp.nl/achtergrondinformatie/kenmerken-competente-online-hulpverlener.
 3. Mijn Groep Online (2014a). De software Elgg. Internet: www.mijngroeponline.nl/site/over/elgg.
 4. Mijn Groep Online (2014b). Over Mijn Groep Online. Internet: www.mijngroeponline.nl/site/over.
 5. Schalken, F. e.a. (2013). Handboek online hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 6. Zanden, R. van der e.a. (2012). Effectiveness of an online group course for depression in adolescents and young adults: a randomized trial. Journal of Medical Internet Research, 14 (3), e86.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

 • Jan Remmerswaal
  • 1
 1. 1.NIJMEGENThe Netherlands

Personalised recommendations