Advertisement

Infectieziekten

 • A. I. M. Hoepelman
 • J. C. Dutilh
 • L. J. Maarschalk-Ellerbroek
 • S. F. L. van Lelyveld
 • A. Troelstra
 • Th. J. M. Verheij
Chapter
 • 1.5k Downloads

Zusammenfassung

In dit hoofdstuk wordt beoogd de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen waarvan de huisarts moet kennisnemen, te bespreken. Voor specifieke therapie wordt verwezen naar hoofdstuk 25 Antimicrobiële therapie waaraan wij ook hebben bijgedragen.

Literatuur

 1. Afdhal NH, Lok ASF, Di Bisceglie AM. Management of Incidental Hepatitis C Virus Infection (clinical decisions). N Engl J Med 2009 April 30;360:1902.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Bree GJ de, Berge RJM ten, Leeuwen EMM van. Immunologische afweer tegen virale infecties: virusspecifieke T-cellen in beeld (Stand van zaken). Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:2440-2444.PubMedGoogle Scholar
 3. Dellinger RP, et al. for the International Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med 2008 Jan;36(1):296-327.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Deuren M van. Immunologie in de medische praktijk. XXVII. Mannosebindend lectine, een belangrijke schakel in de aspecifieke of aangeboren afweer (stand van zaken). Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1214-1219.PubMedGoogle Scholar
 5. Dienstag JL. Hepatitis B Virus Infection (review). N Engl J Med 2008 Oct 2;359:1486.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Geldrop WJ van, Numans ME, HF Berg, Putten AM van, ScheeleME, Bouma M. Richtlijn virale hepatitis. Huisarts Wet 2007:50(12):666-681.Google Scholar
 7. Hammer Scott M. Management of newly diagnosed HIV infection. N Engl J Med 2005;353:1702-1710.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Lever A, Mackenzie I. Sepsis: definition, epidemiology, and diagnosis. BMJ 2007 Oct 27;335(7625):879-883.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Seelen MA, Daha MR, Roos A, Trouw LA. De rol van het complementsysteem in de afweer tegen infecties en nieuwe bepalingsmogelijkheden van de activatieroutes (stand van zaken). Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2318-2323.PubMedGoogle Scholar
 10. Vonk AG, Vandenbroucke-Grauls CMJE. Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in de gemeenschap (stand van zaken). Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:401-407.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

 • A. I. M. Hoepelman
  • 1
 • J. C. Dutilh
  • 2
 • L. J. Maarschalk-Ellerbroek
  • 3
 • S. F. L. van Lelyveld
  • 4
 • A. Troelstra
  • 5
 • Th. J. M. Verheij
  • 6
 1. 1.afdeling Inwendige Geneeskunde & InfectieziektenUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht
 2. 2.afdeling Inwendige Geneeskunde en InfectieziektenUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht
 3. 3.afdeling Inwendige Geneeskunde en InfectieziektenUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht
 4. 4.afdeling Inwendige Geneeskunde en InfectieziektenUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht
 5. 5.afdeling Medische Microbiologie, Ziekenhuishygiëne en InfectiepreventieUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht
 6. 6.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations