Advertisement

Kindergeneeskunde

 • R.J.B.J. Gemke
 • C.M.A. Rademaker
 • A.C. ten Have
Chapter
 • 1.2k Downloads

Abstract

Ieder kind maakt tijdens zijn of haar groei en ontwikkeling ziekten door. Veelal betreft het onschuldige aandoeningen, vaak van infectieuze aard. Meestal zijn deze aandoeningen ‘self-limiting’ en horen ze bij een normale ontwikkeling.De toediening van medicijnen heeft zin als onderdeel van een gerichte behandeling. Het voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen is helaas (nog steeds) zelden onderbouwd door goed wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid ervan bij kinderen. Veelal zijn het soort en de dosering van geneesmiddelen afgeleid van bekende toepassingen en doseringen bij volwassenen. Een dosering wordt daarbij veelal omgerekend op grond van het lichaamsgewicht. Hoewel dit bij jonge kinderen over het algemeen een goed uitgangspunt is voor het berekenen van de juiste dosering, moet er bij oudere kinderen (globaal boven de acht jaar) rekening worden gehouden met de maximale dosering voor volwassenen, omdat men deze onbedoeld kan overschrijden bij het berekenen van de dosering per kg lichaamsgewicht bij deze (oudere) leeftijdsgroep. Voor pasgeborenen en zuigelingen bestaan vaak aparte doseringsvoorschriften. Het therapeutisch effect en bijwerkingen van veel medicamenten zijn bij zuigelingen vaak anders dan bij kinderen en volwassenen.

Literatuur

 1. Boluyt N, Bollen CW, Bos AP, et al. Richtlijn ‘Volumesuppletie bij kritisch zieke pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar’ van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:2421–2426.PubMedGoogle Scholar
 2. Brand PLP, Dubois AEJ. Diagnostiek van voedselallergie bij kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:2188–2190.PubMedGoogle Scholar
 3. Wouters MGAJ. Preventie van neonatale infectie met groep B-streptokokken: onduidelijk welke strategie de beste is. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:169–171.PubMedGoogle Scholar

CBO-richtlijnen (www.cbo.nl)

 1. ADHD, 2006.Google Scholar
 2. ALTE (apparent life threatening event),NVK, 2006.Google Scholar
 3. Coeliakie, 2008.Google Scholar
 4. Cystic fibrosis, diagnostiek en behandeling van, 2007.Google Scholar
 5. Eetstoornissen, 2006.Google Scholar
 6. Hyperbilirubinemie, 2008.Google Scholar
 7. Inflammatoire darmziekten (IBD) bij kinderen, 2007.Google Scholar
 8. Inflammatoire darmziekten (IBD) bij volwassenen, 2009.Google Scholar
 9. Pijnbestrijding,NVK, 2007.Google Scholar
 10. Scoliose, 2007.Google Scholar
 11. Spastische cerebrale parese, 2007.Google Scholar
 12. Urineweginfecties, kinderen met, 2007.Google Scholar
 13. Varicella, 2003.Google Scholar
 14. Ziekten van adenoïd en tonsillen, 2008.Google Scholar

NHG-Standaarden (www.nhg.artsennet.nl)

 1. Astma bij kinderen, 2006.Google Scholar
 2. Bacteriële huidinfecties, 2007.Google Scholar
 3. Constitutioneel eczeem, 2006.Google Scholar
 4. Enuresis nocturna, 2006.Google Scholar
 5. Onderzoek van de pasgeborene, 2001.Google Scholar

Kinderdoseringen

 1. Bartelink IH, Rademaker CMA, Schobben AFAM, Anker JN van den. Guidelines on paediatric dosing on the basis of developmental physiology and pharmacokinetic considerations. Clin Pharmacokinet 2006;45:1077–1097.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. De Jong R, Rademaker CMA. Medicamenteuze therapie in de pediatrie. In: BoschWJHMvan den, Heijden AJ van der, Sukhai RN, Zwaveling J (red). Het pediatrisch formularium een praktische leidraad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.Google Scholar
 3. Eilders M, Lüers JFJ. Babyformularium. Pharm Sel 2006;22:20–24.CrossRefGoogle Scholar
 4. Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, et al. Developmental pharmacology − Drug disposition, action and therapy in infants and children. N Engl J Med 2003;349:1157–1167.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Rademaker CMA. Klinische farmacologie berust op farmacokinetische grondslag. PharmWeekbl 2003;136:1367–1373.Google Scholar
 6. Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), et al. British National Formulary for children (BNF-C). 2nd ed. Londen: Pharmaceutical Press, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • R.J.B.J. Gemke
  • 1
 • C.M.A. Rademaker
  • 2
 • A.C. ten Have
  • 3
 1. 1.afdeling kindergeneeskundeVU Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Wilhelmina KinderziekenhuisUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht
 3. 3.Afdeling huisartsgeneeskundeVU Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations