Advertisement

7 Doelbepaling en plan van aanpak

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

Samenvatting

In dit hoofdstuk staat de fase van doelbepaling en plan van aanpak centraal. Doelbepaling is een belangrijke stap, die nadrukkelijk samen met de patiënt en mantelzorger wordt uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft de achtergronden en visie op het belang van de doelbepaling en het plan van aanpak. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie en verwijzing naar de fase van doelbepaling in deel 2 ‘Praktische toepassing van het EDOMAH-programma’.

Literatuur

 1. 1.
  Kinébanian, A., & Granse, M. le (redactie) (2006). Grondslagen van de ergotherapie (tweede druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.Google Scholar
 2. 2.
  Levack, W.M., Taylor, K., Siegert, R.J., Dean, S.G., McPherson, K.M., & Weatherall, M. (2006). Is goal planning in rehabilitation effective? A systematic review. Clinical Rehabilitation, 20, 739-755.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Daniels, R., Winding, K., & Borell, L. (2002). Experiences of occupational therapists in stroke rehabilitation; dilemma’s of some occupational therapists in inpatient stroke rehabilitation. Scandinavan Journal Occupational Therapy, 9, 167-175.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Scobbie L., & Wyke S. (2009). Identifying and applying psychological theory to setting and achieving rehabilitation goals. Clinical Rehabilitation, 23, 321-333.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Smits, C.H.M., Lange, J. de, Dröes, R.M., Meiland, F., Vernooij-Dassen, M., & Pot, A.M. (2007). Effects of combined intervention programmes for people with dementia living at home and their caregivers: a systematic review. International Journal of Geriatric Psychiatry, 22, 1181-1193.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Vernooij-Dassen, M., Downs, M., & Draskovic I. (submitted). Cognitive and behavioural interventions for carers of people with dementia. Systematic Cochrane Review. CochraneLibrary. Submitted, 2009.Google Scholar
 7. 7.
  Bouwens, S., Heugten, C., & Verhey, F. (2008). Review of Goal Attainment Scaling as a useful outcome measure in psychogeriatric patients with cognitive disorders. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 26, 528-540.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

There are no affiliations available

Personalised recommendations