Advertisement

6 De ergotherapeut

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft het verhaal van de ergotherapeut die het EDOMAHprogramma toepast gedurende het hele behandelproces. Het verhaal van de ergotherapeut bestaat enerzijds uit het redeneren, afwegingen en keuzes maken tijdens de ergotherapie-interventie volgens het EDOMAH-programma. Deze afwegingen zijn ook te vinden in deel 2, Praktische toepassing van het ergotherapieprogramma, en zo nodig wordt daarnaar verwezen. Anderzijds bevat het verhaal van de ergotherapeut ook de praktijkcontext waarin het EDOMAHprogramma wordt geïmplementeerd. Kenmerkend voor de werkwijze volgens dit ergotherapieprogramma is de aandacht voor het betekenisvol handelen van de oudere met dementie en de mantelzorger. Een grote mate van creativiteit, kennis over dementie en betekenisvolle activiteiten is bij ergotherapeuten van groot belang. Ook is zelfkennis over de eigen capaciteiten, waarden en normen belangrijk. De vragen, twijfels, keuzes en successen tijdens het proces van uitvoering van het EDOMAH-programma zijn onderdeel van het hele verhaal van de ergotherapeut.

Literatuur

 1. 1.
  Muysken, J., Kenens, R.J., & Hingstman, L. (2007). Cijfers uit de registratie ergotherapeuten. Utrecht: NIVEL.Google Scholar
 2. 2.
  Leven, N. van ‘t, Graff, M., Kaijen, M., & Vernooij-Dassen, M. (submitted). Facilitating and impedingfactors for implementing an effective occupational therapy guideline for older persons with dementia and their informal caregivers.Google Scholar
 3. 3.
  Hartingsveldt, M. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2009). Beroepsprofiel ergotherapie derde concept. Utrecht, geraadpleegd via www.ergotherapie.nl, 14 september 2009.
 4. 4.
  Grol, R., Wensing, M., Bosch, M., Hulscher, M., & Eccles, M. (2006). Theorieën over implementatie. In Grol, R., & Wensing, M. Implementatie effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.Google Scholar
 5. 5.
  Melick, M. B.M. van, Graff, M.J. L., & Mies, L. (1998). Standaard ergotherapie voor de diagnostiek en behandeling van geriatrische patiënten met niet-ernstige cognitieve stoornissen. Nijmegen: UMC St Radboud.Google Scholar
 6. 6.
  Zinkstok, R. (2006). Leertheorieën. In: Kinébanian, A., & Granse, M. le (Editors) (2006). Grondslagen van de ergotherapie (2 ed.) (pp. 381-404). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 7. 7.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2006). Community occupational therapy for dementia patients and their primary caregivers: a randomized controlled trial. BMJ, 333, 1196 [BMJonline 2006, doi:10.1136/BMJ 39001.688843.BE’.Google Scholar
 8. 8.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Zajec, J., Olde Rikkert, M.G.M., Hoefnagels, W.H.L., & Dekker, J. (2006). How can occupational therapy improve the daily performance and communication of an older patient with dementia and his primary caregiver? A case study. Dementia, 5, 503-532.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2007). Effects of community occupational therapy on quality of life and health status in dementia patients and their primary caregivers: a randomized controlled trial. Journals of Gerontology Series A: Biological Science and Medical Science, 62(9), 1002-1009.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Graff, M.J.L., Adang, E.M.M., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Dekker, J., Jönsson, L., Thijssen, M., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2008). Community occupational therapy for older patients with dementia and their caregivers: a cost-effectiveness study. BMJ, 336, 134-138 [BMJonline 2008, doi:10.1136/BMJ.39408.481898.BE’.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 11. 11.
  Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M.A., Palataijko, H., & Pollock, N. (1994). Canadian Occupational Performance Measurement (COPM) (2nd Edition). Ontario: CAOT Publications ACE.Google Scholar
 12. 12.
  Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M.A., Palataijko, H., & Pollock, N. (1998). Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (3rd Edition). Ontario: CAOT Publications ACE.Google Scholar
 13. 13.
  Baaijen, R.I., Boon, J.A., Tigchelaar, E., & Pol, M.C. (2008). Occupational Performance History Interview II-NL. Amsterdam: Expertise Centrum Ergotherapie.Google Scholar
 14. 14.
  Broek, L. van den, Corpeleijn, S., Denis, R., Meerveld, J., & Schumacher, J. (2008). Vier jaar LDP: dementie op de kaart. Alphen aan den Rijn: Vilans, CBO en Alzheimer Nederland.Google Scholar
 15. 15.
  Leven, N. van ‘t, Graff, M., Kaijen, M., & Vernooij-Dassen, M. (submitted). Facilitating and impeding factors for implementing an effective occupational therapy guideline for older persons with dementia and their informal caregivers.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

There are no affiliations available

Personalised recommendations