Advertisement

5 De mantelzorger

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de mantelzorger van de oudere met dementie, die volgens het EDOMAH-programma eveneens als cliënt wordt betrokken bij de ergotherapie-interventie. Elke mantelzorger heeft zijn eigen perspectief en kan problemen ervaren in zijn rol als mantelzorger. Het is voor de ergotherapeut belangrijk om zich hiervan bewust te zijn. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de ergotherapeut inzicht kan krijgen in de draagkracht, draaglast, behoeften en wensen van de mantelzorger, en hoe de ergotherapeut de interventies hierop aan kan sluiten. Ook worden landelijke ontwikkelingen met betrekking tot (het verlenen van) mantelzorg en het (cliënt-)systeemgericht werken toegelicht.

Literatuur

 1. 1.
  Hessel, C.S. In: Dokter, J., Kuip, D. van der, Looijen, E., & Romp, L. (2006). Een familiegerichte ergotherapiebenadering. Literatuuronderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie. Unpublished manuscript, Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenGoogle Scholar
 2. 2.
  Boer, A. de, Broese van Groenou, M., & Timmermans, J. (2009). Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel PlanbureauGoogle Scholar
 3. 3.
  Vernooij-Dassen, M.J.F.J. (2008). Het is zaliger te geven dan te ontvangen (Inaugurele rede). Nijmegen: UMC St RadboudGoogle Scholar
 4. 4.
  SCP – Sociaal Cultureel Planbureau (2007). Toekomstverkenningen Zorg 2007. Den Haag: SCPGoogle Scholar
 5. 5.
  Exel, Van, et al., geciteerd in: Cup, E.H.C., & Steultjes, E.M.J. (2005). Ergotherapierichtlijn Beroerte. Utrecht: NVEGoogle Scholar
 6. 6.
  Mercken, C. (2005). Mantelzorg en dementie. (Factsheet Expertisecentrum Informele Zorg). Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en WelzijnGoogle Scholar
 7. 7.
  Duijnstee, M. (1996). Het verhaal achter de feiten. Over de belasting van familieleden van dementerenden. Baarn: IntroGoogle Scholar
 8. 8.
  Narayan, S., Lewis, M. (2001). Subjectieve reacties op de zorg voor een dementerende partner. Verpleegkundig perspectief, 17(6), 35-39Google Scholar
 9. 9.
  Nistelrooy, I. (2007). Zingeving in de mantelzorg. Reliëf, Christelijke Vereniging van ZorgaanbiedersGoogle Scholar
 10. 10.
  Komter, A.E. (1996). The Gift, an interdisciplinary perspective. Amsterdam, Amsterdam University PressGoogle Scholar
 11. 11.
  SCP – Sociaal Cultureel Planbureau (2006). Rapportage ouderen. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCPGoogle Scholar
 12. 12.
  Boer, A.H. de, Iedema, J., & Mulder, C.H. (2005). Kijk op informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel PlanbureauGoogle Scholar
 13. 13.
  Herweijer, L. (2006). Onderwijs en opleiding. In: A. de Boer (red.), Rapportage ouderen; veranderingen in de leefsituatie en levensloop (2006/12) (pp. 21-48). Den Haag: Sociaal en Cultureel PlanbureauGoogle Scholar
 14. 14.
  Dokter, J., Kuip, D. van der, Looijen, E., & Romp, L. (2006). Een familiegerichte ergotherapiebenadering. Literatuuronderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie. Unpublished manuscript, Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenGoogle Scholar
 15. 15.
  Benthem, K. van (2004). Family centered practice: Am I giving what it takes? OT now, 6(1), 5-9Google Scholar
 16. 16.
  Duijnstee, M. (1992). De belasting van familieleden van dementerenden (Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen). Baarn: IntroGoogle Scholar
 17. 17.
  Graff, M.J.L., Adang, E.M.M., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Dekker, J., Jönsson, L., Thijssen, M., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2008). Community occupational therapy for older patients with dementia and their caregivers: a cost-effectiveness study. BMJ, 336, 134-138 [BMJonline 2008, doi:10.1136/BMJ.39408.481898.BE’CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 18. 18.
  Cup, E.H.C., & Steultjes, E.M.J. (2005). Ergotherapierichtlijn Beroerte. Utrecht: NVEGoogle Scholar
 19. 19.
  Duijnstee, M., Guldemond, H., & Hendriks, L. (2001). Zorgkompas voor mantelzorgers van ouderen en chronisch zieken. Utrecht: NIZWGoogle Scholar
 20. 20.
  Sörensen, S., Pinquart, M., Dr. Habil., & Duberstein, P. (2002). How effective are interventions with caregivers? An updated meta-analysis. The Gerontologist, 42(3), 356-372. Townsend, A., & Polatjako, H.J. (2007). Enabling Occupation II: advancing an occupational therapy vision for health, well-being, & justice through occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE, pp.87-133Google Scholar
 21. 21.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2006). Community occupational therapy for dementia patients and their primary caregivers: a randomized controlled trial. BMJ, 333, 1196 [BMJonline 2006, doi:10.1136/BMJ 39001.688843.BE’Google Scholar
 22. 22.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2007). Effects of community occupational therapy on quality of life and health status in dementia patients and their primary caregivers: a randomized controlled trial. Journals of Gerontology Series A: Biological Science and Medical Science, 62(9), 1002-1009CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Graff, M. J.L. (2008). Effectiveness and efficiency of community occupational therapy for older people with dementia (Proefschrift). Enschede: IpskampGoogle Scholar
 24. 24.
  Goedhart-Jitprapasnan, U. (2005). Family-centered occupational therapy: multiple case studies of successful interventions concerning disabled children from migrant families (Master thesis in occupational therapy). Amsterdam: Hogeschool van AmsterdamGoogle Scholar
 25. 25.
  Melick, M. van, Graff, M., & Mies, L. (1998). Standaard voor de Ergotherapie Behandeling van Geriatrische patiënten met niet-ernstige cognitieve stoornissen. Nijmegen: Afdeling Ergotherapie UMC Nijmegen & Innovatiecentrum MOHOGoogle Scholar
 26. 26.
  Melick, M.B.M. van, Graff, M.J.L. (2000). Ergotherapie bij geriatrische patiënten. De standaard voor de ergotherapeutische behandeling van geriatrische patiënten met niet-ernstige cognitieve stoornissen. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 28, 176-181Google Scholar
 27. 27.
  Langelaar, A., & Schouten, J. (2006). Begeleiding van allochtone mantelzorgers. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie (2), 72-73Google Scholar
 28. 28.
  Croes, N., Hoang, A., & Stomph, M. (2006). De zorg voor elkaar. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2, 68-71Google Scholar
 29. 29.
  Kooiker, S. en Boer, A. de, (2008), Portretten van Mantelzorgers, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den HaagGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

There are no affiliations available

Personalised recommendations