Advertisement

4 De oudere met dementie

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de huidige gezonde oudere, de kwetsbare oudere en de oudere met dementie worden gezien in de literatuur. Ouderen worden in de loop van de tijd geconfronteerd met achteruitgang in fysieke, psychische en sociale mogelijkheden. Dit hindert hen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, het vervullen van bepaalde rollen en het deelnemen aan sociale activiteiten.

Literatuur

 1. 1.
  Breedveld, K., Klerk, M. de, & Hart, J. de (2004). Ouderen en maatschappelijke inzet. De betekenis van toenemende arbeidsparticipatie onder ouderen voor de betrokkenheid van ouderen bij politiek activisme, vrijwilligerswerk, informele hulp en zorg voor kleinkinderen. Den Haag: RMO.Google Scholar
 2. 2.
  Boer, A. H. de (red.) (2006). Rapportage ouderen 2006, veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP.Google Scholar
 3. 3.
  Berg Jeths, A. van den, Timmermans, J.M., Hoeymans, N., & Woittiez, I.B. (2004). Ouderen nu en in de toekomst, gezondheid, verpleging en verzorging 2000–2020 (RIVM-rap-port nr. 270502001). Bilthoven/Den Haag: RIVM/SCP.Google Scholar
 4. 4.
  Campen, C. van (red.) (2008). Grijswaarden Monitor ouderenbeleid. Den Haag: SCP.Google Scholar
 5. 5.
  Herweijer, L. (2006). Onderwijs en opleiding. In: A. de Boer (red.), Rapportage ouderen; veranderingen in de leefsituatie en levensloop (2006/12) (pp. 21–48). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 6. 6.
  Bergsma, A. (2008). Van oude menschen … Thema Boekenweek 2008, 12–22 maart. In: de Volkskrant, bijlage Hart en ziel, 8 maart 2008, p. 3.Google Scholar
 7. 7.
  Gobbens, R.J.J., Luijkx, K.G., Wijnen-Sponselee, M.Th., & Schols, J.M.G.A. (2007). Fragiele oudere: De identificatie van een risicovolle populatie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 38, 65-76.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Rockwood, K., Stadnyk, K., MacKnight, C., McDowell, I., Hébert, R., & Hogan, D.B. (1999). A brief clinical instrument to classify frailty in elderly people. Lancet, 353, 205-206.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Brown, M., Sinacore, D.R., Binder, E.F., & Kort, W.M. (2000). Physical and performance measures for the identification of mild to moderate frailty. Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 55A, M, 350-355.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Fried, L.P., Tangen, C.M., Walston, J., Newman, A.B., Hirsch, C., Gottdiener, J. et al. (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 56A, M146-M156.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Fried, L.P., Ferruci, L., Darer, J., Williamson, J.D., & Anderson, G. (2004). Untangling the concepts of disability, frailty and comorbidity: Implications for improved targeting and care. Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 59, M255-M263.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Espinoza, S., & Watson, J. D. (2005). Frailty in older adults: insights and interventions. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 72(12), 1105-1112.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Daniels, R., Rossum, E. van, Witte, L. de, & Heuvel, W. van den (2008). Frailty in older age: Concepts and relevance for occupational and physical therapy. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 27(2), 81-95.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Graff, M.J.L. (2008). Effectiveness and efficiency of community occupational therapy in older people with dementia and their caregivers (PhD thesis). Enschede: Ipskamp.Google Scholar
 15. 15.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.M., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their caregivers: a randomized controlled trial. BMJ, 333, 1196 [BMJ online 2006, doi: 10.1136/bmj.39001.688873.BE].Google Scholar
 16. 16.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.M., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2007). Effects of community occupational therapy on quality of life, mood, and health status in dementia patients and their caregivers: a randomized controlled trial. Journals of Gerontology Series A: Biological Science and Medical Science, 62(9), 1002-1009.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Rosenfeld, M.S. (1997). Motivational strategies in geriatric rehabilitation. Bethesda, MD: The American Occupational Therapy Association.Google Scholar
 18. 18.
  Frank, G. (1996). Life histories in occupational therapy clinical practice. The American Journal of Occupational Therapy, 50(4), 251-264.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Bohlmeijer, E., Mies, L.,& Westerhof G. (2007). De betekenis van levensverhalen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Kielhofner, G. (1995). A model of human occupation. Theory and application. (2nd edition). Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1995.Google Scholar
 21. 21.
  Kinébanian, A., & Granse, M. le (2006). Grondslagen van de ergotherapie (2de druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.Google Scholar
 22. 22.
  Nygard, L., & Ohman, A. (2002). Managing changes in everyday occupations: the experience op persons with Alzheimer’s disease. OTJR: Occupation, Participation and Health, 22(2), 70-81.Google Scholar
 23. 23.
  Kielhofner, G. (2002). A model of human occupation. Theory and application (3rd edition). Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.Google Scholar
 24. 24.
  Trace, S., & Howell, T. (1991). Occupational therapy in geriatric health. American Journal of Occupational Therapy in Mental Health, 11(4), 111-124.Google Scholar
 25. 25.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.M., Zajec, J., Olde Rikkert, M.G.M., Hoefnagels, W.H.L., & Dekker, J. (2006). How can occupational therapy improve the daily performance and communication of an older patient with dementia and his primary caregiver? Dementia:The International Journal of Social Research and Practice, 5(4), 503-532.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Baaijen, R., Boon, J., & Tigchelaar, E. (2008). Occupational Performance History Interview-II NL, de Nederlandse samenvattende handleiding van de OPHI-II (versie 2.1). Amsterdam: Expertise Centrum Ergotherapie, Hogeschool van Amsterdam.Google Scholar
 27. 27.
  Burns, T., & Levy, L.L. (2006). Neurocognitive practice essentials in dementia, cognitive-disabilities model reconsidered. OT Practice, CE-1 t/m CE-7.Google Scholar
 28. 28.
  Nygard, L. (2004). Responses of persons with dementia to challenge in daily activities: a synthesis of findings from empirical studies. The American Journal of Occupational Therapy, 58(4), 435-445.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 29. 29.
  Kielhofner, G. (2002). A model of human occupation: Theory and application (3rd ed.). Baltimore, MD: Lippincott, Williams & Wilkins.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

There are no affiliations available

Personalised recommendations