Advertisement

3 Dementie

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

Samenvatting

Er bestaan verschillende soorten dementie en elke dementie heeft haar eigen kenmerken. Voor de ergotherapeut is het belangrijk kennis te hebben van het ziektebeeld dementie en de gevolgen hiervan. Enerzijds om het ergotherapeutisch proces goed vorm te geven en anderzijds omdat met name de mantelzorger behoefte heeft aan voorlichting over het ziektebeeld en over wat deze in de toekomst kan verwachten.

Literatuur

 1. 1.
  Gezondheidsraad (2002). Rapport Dementie (Publicatie nr. 2002/04). Den Haag: Gezondheidsraad.Google Scholar
 2. 2.
  American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Washinghton, DC: American Psychiatric Association.Google Scholar
 3. 3.
  Hazelhof, T., Garenfeld, W., & Verdonschot, T. (2004). Dementie en psychiatrie in woord en beeld. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 4. 4.
  Weinstein, H.C., Jonker, C., & Scheltens, Ph. (2003). Dementie handboek, een beknopte leidraad voor de praktijk (2e druk). Utrecht: Alzheimer Centrum VUmc.Google Scholar
 5. 5.
  Draaisma, D. (2008). De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom. Groningen: Historische Uitgeverij.Google Scholar
 6. 6.
  Joosten, L., Berg, S. van den, & Teunisse, J.-P. (2007). Help me even herinneren, een gids voor mensen met milde geheugenproblemen en hun naasten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. 7.
  Droës, R., & Finnema, E. (2002). Belevingsgerichte zorg bij dementie (1), theorie en dagelijkse zorg. Denkbeeld, augustus 2001.Google Scholar
 8. 8.
  Graff, M. (2008). Effectiveness and efficiency of community occupational therapy for older people with dementia and their caregivers (Proefschrift). Enschede: Ipskamp.Google Scholar
 9. 9.
  Starkstein, S. E. (2008). The nosological position of apathy in clinical practice, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, In: www.ouderenpsychiatrie.nl. 0: juup.2007.136895v1.
 10. 10.
  Coene, D., Kok, S., & Kollaard, S. (2004). Zorgboek Dementie. Amsterdam: Stichting September.Google Scholar
 11. 11.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M., (2007). Effects of community occupational therapy on quality of life and health status in dementia patients and their primary caregivers: a randomized controlled trial. Journals of Gerontology Series A: Biological Science and Medical Science, 62(9), 1002-1009.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Broek, L. van den, Corpeleijn, S., Denis, R., Meerveld, J., & Schumacher, J. (2008). Vier jaar LDP: dementie op de kaart. Alphen aan den Rijn: Vilans, CBO en Alzheimer Nederland.Google Scholar
 13. 13.
  Rasquin, S.M.C., & Heugten, C.M. van (2007). Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aan-geboren Hersenletsel. Consortium Cognitieve Revalidatie.Google Scholar
 14. 14.
  Berg, I.J., & Schmidt, I.W. (2002). Cognitive rehabilitation of memory disorders. In W.H. Brouwer, A.H. van Zomeren, I.J. Berg, A. Bouma, & E.H.F. de Haan (Eds.), Cognitive rehabilitation: a clinical neuropsychological approach (pp. 143-165). Amsterdam: Boom.Google Scholar
 15. 15.
  Acevedo, A., & Loewenstein, D.A. (2007). Nonpharmacological cognitive interventions in aging end dementia, Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 20, 239.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.M., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their caregivers: a randomised controlled trial. BMJ,333, 1196 [BMJonline 2006, doi:10.1136/bmj.39001.688843.BE].CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 17. 17.
  Holden, U., & Woods, R.T. (1995). Positive approaches to dementia care. New York: Churchill Livingstone.Google Scholar
 18. 18.
  Kiernat, J.M. (1987). Promoting independence and autonomy through environmental approaches. Top Geriatric Rehabilitation, 3(1), 1-6.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Kooij, C. van der (2001). Belevingsgerichte zorg bij dementie (2). Denkbeeld, oktober 2001, 16-20.Google Scholar
 20. 20.
  Kooij, C. van der (2009). Ik-beleving in de dementie, een overzicht van de observatiepunten voor de gedragskenmerken van de verschillende fasen van Ik-beleving bij dementie. Retrieved [2009], from http://www.imoz.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

There are no affiliations available

Personalised recommendations