Advertisement

C Uitvoering plan van aanpak

  • Maud Graff
  • Margot van Melick
  • Marjolein Thijssen
  • Patricia Verstraten
  • Jana Zajec

Samenvatting

In de fase van doelbepaling en plan van aanpak is samen met de oudere met dementie en/of mantelzorger bepaald aan welke doelen gaat worden gewerkt. Mogelijk dat gedeelten van de interventie alleen op de oudere met dementie of alleen op de mantelzorger zijn gericht, maar de kracht van de interventie zit in het op elkaar afstemmen van de behoeften van de oudere met dementie en van de mantelzorger. Wanneer een doel betrekking heeft op het handelen van de oudere met dementie, is de mantelzorger vaak onmisbaar om de gekozen compensatiestrategie in het dagelijks handelen te implementeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Maud Graff
  • Margot van Melick
  • Marjolein Thijssen
  • Patricia Verstraten
  • Jana Zajec

There are no affiliations available

Personalised recommendations