Advertisement

Psychologische pijnbehandeling: implementatie in de eerstelijnszorg

 • Han Samwel
 • Floris W. Kraaimaat
 • Jan H.M.M. Vercoulen
Chapter
 • 66 Downloads
Part of the Pijn info book series (LPI)

Samenvatting

Patiënten met acute pijn bezoeken als eerste de huisarts om de pijn te bestrijden. Vaak is sprake van een duidelijk nociceptief verband met de pijn (bijv. weefselbeschadiging). Wanneer de pijn ondanks een behandeling echter niet weggaat, wordt hij subacuut en krijgt meer negatieve gevolgen zoals ziekteverzuim. Psychologische factoren (vooral cognities en gedrag) worden in die fase steeds belangrijker voor de pijnbeleving en de consequenties. Indien nodig kan de patiënt vervolgens worden behandeld door de eerstelijnspsycholoog om chronisch worden van de pijn te voorkómen (secundaire preventie preventie secundaire ).1 Wanneer pijn langer duurt dan twaalf weken, wordt de kans op het verdwijnen ervan steeds kleiner en kan de pijn chronisch worden

Referenties

 1. Gatchel R, Turk D. Psychological factors in pain. New York: The Guilford Press, 1999.Google Scholar
 2. Klenerman L, Slade P, Stanley M, Pennie B, Reilly J, Atchison L, Troup J, Rose M. The prediction of chronicity in patients with an acute attack of low back pain in a general practice setting. Spine 1995;20(4):478-84.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Swinkels-Meeuwisse I, Roelofs J, Verbeek A, Oostendorp R, Vlaeyen J. Fear of movement/(re)injury, disability and participation in acute low back pain. Pain 2003;105:371-9.CrossRefGoogle Scholar
 4. Samwel J. De werkrelatie tussen psycholoog en pijnpatiënt: over de pijn van de pijn. Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding 1996;16(4):60-1.Google Scholar
 5. Vercoulen J, Weel-Baumgarten E van, Samwel J, Crul BJP, Bleijenberg G. De hulpverlener en de patiënt met chronische benigne pijn. Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding 1997;2:30-2.Google Scholar
 6. Samwel J, Crul BJP. Psychologische hulp bij chronische benigne pijn: over de vorming van een landelijk netwerk van psychologen. Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding 1999;19(1):1-3.Google Scholar
 7. Morley S, Eccleston C, Williams A. Systematic review and meta-analysis of randomized trials of cognitive behaviour therapy and behaviour therapy for chronic pain in adults, excluding headache. Pain 1999;80:1-13.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Tulder M van, Ostelo R, Vlaeyen J. Behavioral treatment of chronic low back pain: a systematic review within the framework of the Cochrane Back Review Group. Spine 2001;26(3):270-81PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Samwel J, Meer T, Crul BJP. De psycholoog als pijnbehandelaar. Bussum: Coutinho, 2002.Google Scholar
 10. Smelt W, Gier A de, Meyer C, Bruijn M de, Oudendijk C, Kam W van der. Huisarts spil in pijnteam. Chronische pijnpatiënten eerder geholpen. Medisch Contact 1999;54:1663-5.Google Scholar
 11. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. Washington DC, 1994.Google Scholar
 12. Heapy A, Otis J, Marcus K, Frantsve L, Janke E, Shulman M, Bellmore W, Kerns R. Intersession coping skill practice mediates the relationship between readiness for self-management treatment and goal accomplishment. Pain 2005;118:360-8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Gheldof E, Vinck J, Vlaeyen J, Hidding A, Crombez G. The differential role of pain, work characteristics and pain related fear in explaining back pain and sick leave in occupational settings. Pain 2005;113(1-2):71-81.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum> 2009

Authors and Affiliations

 • Han Samwel
 • Floris W. Kraaimaat
 • Jan H.M.M. Vercoulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations