Advertisement

De ervaring van pijn. Ontologische, antropologische en morele aspecten

 • W. J. M. Dekkers
Chapter
 • 103 Downloads
Part of the Pijn info book series (LPI)

Samenvatting

Pijn hoort bij het leven. Vanaf zijn ontstaan heeft de mens pijn geleden en er zijn geen aanwijzingen dat dit eens zal ophouden. Pijn is aan de ene kant een universeel menselijke ervaring. Ieder mens weet uit eigen ervaring wat pijn is. Aan de andere kant stelt pijn ons voor indringende wetenschappelijke, maatschappelijke, filosofische, levensbeschouwelijke en ethische problemen.

Literatuur

 1. Allan, D.B. & Waddell, G. (1989), Understanding and management of low back pain. The history of low back disability. Low back pain and disability since World War II.Acta Orthopaedica Scandinavica 60 (suppl. 234), p. 1-23.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bakan, D. (1976), Pain – The Existential Symptom. In: S.F. Spicker & H. Tristam Engelhardt, Jr. (eds),Philosophical Dimensions of the Neuro-medical Sciences. Dordrecht/Boston: Reidel Publishing Company, p. 197-207.Google Scholar
 3. Buytendijk, F.J.J. (1942), Wezen en zin van de pijn.Tijdschrift voor Philosophie 4, p. 3-56.Google Scholar
 4. Buytendijk, F.J.J. (1943),Over de pijn. Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar
 5. Buytendijk, F.J.J. (1975),Doorleefde pijn. Bilthoven: Ambo.Google Scholar
 6. Buytendijk, F.J.J. (1965),Prolegomena van een antropologische fysiologie. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.Google Scholar
 7. Cassell, E. (1991),The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. New York/Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 8. Cassell, E. (1995), Pain and Suffering. In: W.Th. Reich (ed.),Encyclopedia of Bioethics. New York: Simon & Schuster MacMillan, Volume 4, p. 1897-1905.Google Scholar
 9. Dekkers, W.J.M. (1996), Het lichaam als tekst. Het probleem van lage-rugklachten.Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 13, p. 157-160.Google Scholar
 10. Dekkers, W.J.M. (1997), Moraliteit en lichamelijkheid. Over de betekenis van het fenomenologische ervaringsbegrip voor een hermeneutiek van de morele ervaring. In: J. Gruppelaar (red.),Ervaring:Funderen en ondermijnen. Werkteksten over het ervaringsbegrip. Nijmegen: CEKUIV-werkdocument, p. 22-39.Google Scholar
 11. Dekkers, W.J.M., Peters, W.H.G. (1987), Lage rugklachten in antropologisch perspectief.Metamedica, 66, p. 34-52.Google Scholar
 12. DelVecchio Good, M.-J. et al. (1992), Epilogue. In: DelVecchio Good, M.J. et al. (eds),Pain as Human Experience: An Anthropological Perspective. Berkeley etc.: University of California Press, p. 198-207.Google Scholar
 13. Dirksen, R. (1996), Fantoompijn. In: I. Uerz (red.),Pijn. Nijmegen: Katholieke Universiteit/Studium Generale, p. 51-64.Google Scholar
 14. Hertogh, C.M.P.H. (1984), Geneeskunde en pijn: een probleemstelling,Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 128, p. 451-454.PubMedGoogle Scholar
 15. Illich , I. (1976),Limits to Medicine. Medical Nemesis: The Expropriation of Health. Harmondsworth: Penguin Books.Google Scholar
 16. Keirse, M. (1986),Wat meer is in de mens. Over zingeving aan het ziekbed. Leuven: Acco.Google Scholar
 17. Kleinman, A. et al. (1992), Pain as Human Experience: An Introduction. In: DelVecchio Good, M.J. et al. (eds),Pain as Human Experience: An Anthropological Perspective. Berkeley etc.: University of California Press, p. 1-28.Google Scholar
 18. Loeser, J. D. (1991), What is chronic pain?,Theoretical Medicine, 12, p. 213-225.CrossRefGoogle Scholar
 19. Marcel, G. (1949),Position et approches concrètes du mystère ontologique. Louvain: Nauwelaerts/Paris: Vrin.Google Scholar
 20. Melzack, R. (1977),Het raadsel pijn. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum [vertaling vanThe Puzzle of Pain, 1973].Google Scholar
 21. Menges, L.J. (1992),Over pijn gesproken. Kampen: Kok.Google Scholar
 22. Merleau-Ponty, M. (1945),Phénoménologie de la Perception. Paris: Gallimard.Google Scholar
 23. Merskey, H. et al. (1986). Classification of Chronic Pain, Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms.Pain, 3 (suppl.), S1-S225.Google Scholar
 24. Metz, W. (1964),Het verschijnsel pijn. Methode en mensbeeld der geneeskunde. Haarlem: De Erven F. Bohn.Google Scholar
 25. Metz, W. (1975),Pijn. Een teer punt. Een fundamenteel geneeskundig onderzoek. Nijkerk: Callenbach.Google Scholar
 26. Morris, D.B. (1991),The culture of Pain. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.Google Scholar
 27. Oosterhuis, W.W. (1982),Nekpijn, buikpijn, rugpijn. Positieve aanwijzingen uit negatieve berichten. Utrecht.Google Scholar
 28. Reitsma, B. & Meyler, W.J. (1992), Een integrale benadering van pijn. In: J. Dekker et al.,Pijn: Kwaliteit van leven en chronische ziekte. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, 1992, pp. 17-28.Google Scholar
 29. Scarry, E. (1985),The body in Pain. The making and unmaking of the world. New York/Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 30. Schreurs, P.J.G., Valk, W.L. de, Vink, I. (1992). Psychosociale aspecten van chronische lage-rugpijn. Het deconditioning syndroom. In: J. Dekker et al., Pijn:Kwaliteit van leven en chronische ziekte. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, 1992, pp. 153-171.Google Scholar
 31. Straus, E. (1960), Die aufrechte Haltung. Eine anthropologische Studie. In: E. Straus,Psychologie der menschlichen Welt. Berlin, p. 224–235.Google Scholar
 32. Straus, E. (1963), Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Betrachtungen zur Aufrechter Haltung. In: E. Wiesenhütter (hrsg.),Werden und Handeln. Stuttgart: Hippokrates Verlag, p. 44-75.Google Scholar
 33. Tongeren, P.J.M. van (1991),Moraal, recht, ervaring. Rede KUN, Nijmegen.Google Scholar
 34. Tulder, M.W. van (1996),Diagnostics and treatment of chronic low back pain in primary care. Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar
 35. Voorsmit, R.A.C.A (1996), Pijn, een signaal. In: I. Uerz (red.),Pijn. Nijmegen: Katholieke Universiteit/Studium Generale, p. 79-80.Google Scholar
 36. Vrancken, A.M.E. (1989),Chronische pijn. Het kruis van de geneeskunde. Rotterdam: The Helen Dowling Institute for Biopsychosocial Medicine.Google Scholar
 37. Wils, J.-P. (1996), Pijn en identiteit. Een fenomenologische verkenning. In: I. Uerz (red.),Pijn. Nijmegen: Katholieke Universiteit/Studium Generale, p. 81-99.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum> 2009

Authors and Affiliations

 • W. J. M. Dekkers

There are no affiliations available

Personalised recommendations