Advertisement

Spinale toediening van farmaca

 • E. M. Delhaas
 • W. W. A. Zuurmond
 • M. F. M. Wagemans
 • J. J. de Lange
Chapter
 • 78 Downloads
Part of the Pijn info book series (LPI)

Samenvatting

Het begrip spinale toediening kan tot verwarring leiden. In het verleden werd met de spinale toediening de intrathecale of subarachnoïdale toediening bedoeld. In de recente internationale literatuur wordt echter de term spinaal gebruikt als verzamelbegrip voor zowel epiduraal als intrathecaal. De spinale ruimte is aldus opgebouwd uit de epidurale en intrathecale ruimte. Ook de term epiduraal is eigenlijk niet juist, beter zou zijn te spreken van peri- of extraduraal. In navolging van de gangbare literatuur spreken we in dit artikel van de termen epiduraal en intrathecaal.

Literatuur

 1. Akerman, B., Arwestrom, E., Post, C. Local anesthetics potentiate spinal morphine antinociception. Anesth. Analg. 1988; 67: 943-947.PubMedGoogle Scholar
 2. Arner, S., Arner, B. Differential effects of epidural morphine in the treatment of cancer-related pain. Acta Anaesthesiol. Scand. 1985; 29: 32-36.CrossRefGoogle Scholar
 3. Boersma, F.P. Epidural cancer pain control on an outpatient basis. Academisch Proefschrift Vrije Universiteit 2 april 1993.Google Scholar
 4. Boersma, F.P., Blaak, H.B., Kate-Ananais Ten, Zuurmond, W.W.A., Lange, J.J. de. Technical complications and sequelae of long-term epidural cancer pain control: A review of 206 cases. The Pain Clinic. 1993; 6: 121-127.Google Scholar
 5. Crul, B.J.P., Delhaas, E.M. Technical complications during long-term subarchnoid or epidural administration of morphine in terminally ill cancer patients: a review of 140 cases. Reg. Anesth. 1991; 16: 209-213.PubMedGoogle Scholar
 6. Crul, B.J.P. Richtlijnen, Infusietechnieken bij pijnbehandeling thuis, indicatie, toediening en organisatie, Vereniging van Integrale Kankercentra, Utrecht 1994.Google Scholar
 7. Delhaas, E.M., Lip, H., Brouwers, J.R.B.J, Molenaar, F. Epidurale of intrathecale toediening van opiaten wegens pijn bij kanker, Ned. Tijdschr. Geneesk. 1987; 131: 663-665.Google Scholar
 8. Dongen, R.T.M. van, Crul, B.J.P., De Bock, M. Long-term intrathecal infusion of morphine and morphine/bupivacaine mixtures in the treatment of cancer pain: a retrospective analysis of 51 cases. Pain 1993; 55: 119-123.CrossRefGoogle Scholar
 9. Nitescu, P., Sjoberg, M., Appelgren, L., Curelcru, I. Complications of intrathecal opioids and bupiviccine in the treatment of refractory cancer pain. Clin. J. Pain 1995; 11: 45-62.CrossRefGoogle Scholar
 10. Schulkes-van de Pol, J.A. (red). Pijn en Pijnbehandeling NVBP 1990; pag. 52.Google Scholar
 11. Wagemans, M.F.M., Spoelder, E.M., Zuurmond, W.W.A., Lange, J.J. de. Continue intrathecale pijnbestrijding bij terminale kankerpatiënten in de transmurale zorg. Ned Tijdschr Geneesk 1993; 137: 1553-1557.Google Scholar
 12. Zuurmond WWA, Wagemans MFM, Spoelder EM, Lange JJ de. Evaluation of acute and unexpected change in intensity of pain during intrathecal administration of morphine. Acta Anaesthesiol. Scand. 1993; 37 (Suppl. 100): 223.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum> 2009

Authors and Affiliations

 • E. M. Delhaas
 • W. W. A. Zuurmond
 • M. F. M. Wagemans
 • J. J. de Lange

There are no affiliations available

Personalised recommendations