Advertisement

Redactioneel ten geleide

  • R. S. G. M. Perez
Hoofdstukken
  • 17 Downloads
Part of the Pijn info book series (LPI)

Samenvatting

In deze katern, getiteld Manuele therapie/manuele geneeskunde, worden verschillende therapievormen behandeld die hier voor het gemak onder de noemer manuele behandelvormen worden gevat. Deze therapieën worden in Nederland (en daarbuiten) in toenemende mate aangewend bij verschillende pijnklachten en problemen met het (bewegend) functioneren. De titel van deze katern is niet voor niets gekozen. Er is een verschil tussen manuele therapie (een verbijzondering van de fysiotherapie) en manuele geneeskunde (waarvoor een medische vooropleiding vereist is). Beide behandelvormen zijn vervolgens weer onder te verdelen in verschillende stromingen. Zo bestaat binnen de manuele geneeskunde onderscheid tussen de orthomanuele geneeskunde en de manuele geneeskunde (methode Eindhoven), beide opgegaan in de Nederlandse Vereniging voor Orthomanuele Geneeskunde. Daarnaast, zo valt ook in de bijdrage van J. Pool te lezen, is er de chiropraxie, waarin de beoefenaren in een aparte fulltime opleiding worden opgeleid tot chiropractor.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum> 2009

Authors and Affiliations

  • R. S. G. M. Perez

There are no affiliations available

Personalised recommendations