Advertisement

Intravasale infecties en sepsis

  • J. Dankert
Chapter
  • 2.2k Downloads

Infecties in het hart en de bloedbaan worden intravasale infecties genoemd. De circulatie van bloed door het hart is essentieel voor de aanvoer van zuurstof en voedingstoffen naar weefsel en organen en voor de afvoer van de afvalstoffen. In principe bevat het intravasale systeem geen micro-organismen. Bloed is steriel. Als micro-organismen in de bloedbaan komen, worden ze snel verspreid, hetzij vrij in plasma, hetzij gehecht aan of in de bloedcellen (tabel 12.1). Binnen twee minuten bereiken ze dan een capillair systeem, waarin ze kunnen achterblijven. In weefsels en organen kunnen ze soms aan specifieke cellen hechten (tropisme) en na groei specifieke infecties van die weefsels of organen veroorzaken (bijv. hepatitis B-virus in de lever, meningokokken in de meningen). Andere microorganismen veroorzaken infecties door in het bloed of de cellen in het bloed (bijv. Plasmodium- soorten, de oorzaak van malaria) of in bloedvaten of in het hart te groeien. Deze infecties worden intravasale infecties genoemd.

Literatuur

  1. Kaye D. Infective endocarditis. New York: Raven Press, 1992.Google Scholar
  2. Wenzel RP, Pinsky MR, Ulevitch RJ, Young L. Current understanding of sepsis. Clin Infect Dis 1996; 22: 407–413.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • J. Dankert
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Personalised recommendations