Advertisement

Inleiding: algemene aspecten van het vakgebied

 • H. A. Verbrugh
Chapter
 • 2.5k Downloads

Infectieziekten zijn te beschouwen als een aparte groep ziekten van de mens. Steeds gaat het om ziekten die het gevolg zijn van een interactie tussen de mens en een ander biologisch agens: een micro-organisme. Bij een infectieziekte is er sprake van een bepaalde vorm van interactie waarbij schade optreedt voor de mens. Lang niet alle interacties tussen mensen en micro-organismen zijn echter schadelijk. Waar infectieziekten bij de meest prevalente aandoeningen van de mens behoren en op mondiaal niveau nog steeds de belangrijkste oorzaak van sterfte zijn, is het voor het onderwijs in de geneeskunde van groot belang infectieziekten als een aparte groep ziekten te beschouwen met een unieke etiologie, epidemiologie, pathogenese, diagnostiek, behandeling en preventie. Infecties komen op alle leeftijden voor en kunnen alle organen en weefsels van het lichaam treffen. Infectieziekten zijn daardoor een belangrijk paradigma in de geneeskunde.

Literatuur

 1. Ewald P. Evolution of infectious diseases. Oxford: Oxford University Press, 1994.Google Scholar
 2. Hoekstra WPM. Microbiologie: van microscoop tot biotechnologie. Maastricht: Natuur en Techniek, 1994.Google Scholar
 3. Kimman TG. Genetics of infectious disease susceptibility. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001.Google Scholar
 4. Lederberg J, Shope RE, Oaks SC. Emerging infections. Microbial threats to health in the United States. Washington DC: National Academy Press, 1992.Google Scholar
 5. Mims C, Dimmock N, Nash A, Stephen J. Mim’s pathogenesis of infectious disease. London: Academic Press, 1995.Google Scholar
 6. Mushegian A, Medzitov R. Evolutionary perspective on innate immune recognition. J Cell Biol 2001; 155: 705–710.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Olsen GJ, Woese CR, Overbeek R, The winds of (evolutionary) change: breathing new life into microbiology. J Bacteriol 1994; 176: 1–6.PubMedGoogle Scholar
 8. Raj PA, Dentino AR. Current status of defensins and their role in innate and adaptive immunity. FEMS Microbiol Letts 2002; 206: 9–18.CrossRefGoogle Scholar
 9. Relman DA, Falkow S. A molecular perspective of microbiol pathogenecity. Chapter 3 in: Principles and practice of infections diseases, 4th ed., by Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (eds). New York, Churchill Livingstone Inc. 1995.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • H. A. Verbrugh
  • 1
 1. 1.Erasmus Universitair Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations