Advertisement

Leidraad algemene diagnostiek/therapie bij cardiale ziektebeelden

 • Hans A. Bosker
 • Paul R. M. van Dijkman
Chapter
 • 859 Downloads

Bijzondere vorm van cardiomyopathie met vervanging van normaal rechterventrikelmyocard door vet en fibrotisch weefsel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Hans A. Bosker
  • 1
 • Paul R. M. van Dijkman
  • 2
 1. 1.Ziekenhuis Rijnstate ArnhemArnhem
 2. 2.Ziekenhuis Bronovo Den HaagDen Haag

Personalised recommendations