Advertisement

Styl 1.7+: Entuzjasta o miękkim sercu (nie martw się, wszystko będzie dobrze)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Niskie zorientowanie na zadania, wysokie zorientowanie na ludzi, zainteresowanie pracą i organizacją, zapał do tworzenia atmosfery przyjaźni, zaufania i entuzjazmu. Dominuje nieuzasadniony optymizm, marzycielstwo i fantazjowanie na temat planów i zadań. Współpracownicy są zmotywowani i kładą nacisk na pozytywne i społecznie istotne aspekty pracy.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations