Advertisement

Podsumowanie: od optymalnego przywództwa do optymalnej kultury

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Teoria Synercube wraz z umiejętnościami i wiedzą, na których bazuje, umożliwia nie tylko optymalne przekształcanie zasobów (R) w rezultaty (O). Umożliwia również określanie celu działań oraz jego znaczenia. Wymiar wartości kulturowych powoduje, że cele stają się społecznie odpowiedzialne, sprawiedliwe i przejrzyste, a więc stają się szlachetne w najlepszym tego słowa znaczeniu; zyskują rangę i znaczenie dla społeczności, jednocząc ją i motywując. Czy cele takie można nazwać wizjonerskimi? Tak, ale tylko pod warunkiem, że są one jednocześnie moralne. Wizjonerski czy nie, cel w organizacji powinien przede wszystkim oferować wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia ekonomicznych pożytków. Z tego punktu widzenia, sprowokowanie krachu na rynkach walutowych, co może przynieść olbrzymi zysk, można uznać za zrealizowanie znaczącego celu – kierownictwo przewidziało to, czego inni nie przewidzieli. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy ten cel jest szlachetny? Dlatego my wolimy stosować koncepcję przyzwoitych wizjonerskich celów lub po prostu celów szlachetnych.

Nie jest istotne, kogo lub czego dotyczy stawka – osoby czy dużej korporacji: sukces nie oznacza jedynie osiągania rezultatów za pomocą dostępnych zasobów, ale osiąganie dobrych rezultatów o dużym społecznym i osobistym znaczeniu.

Źródła

Książki

  1. Turner R, Killian L (1993) Collective behaviour (4th Ed.). Prentice Hall, New YorkGoogle Scholar
  2. Eisenberg J (2007) Group Cohesiveness. In Baumeister R and Vohs K (Eds) Encyclopaedia of Social Psychology. Thousand Oaks, California, p. 386–388Google Scholar

Czasopisma

  1. Beal D, Cohen R, Burke M, McLendon C (2003) Cohesion and performance in groups: A meta-analytic clarification of construct relation. J Applied Psychol, 88, p. 989–1004CrossRefGoogle Scholar
  2. Bond R, Smith P (1996) Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch’s (1952b, 1956) Line Judgement task. Psychol Bulletin, 119, p. 111–137CrossRefGoogle Scholar
  3. Cialdini R, Goldstein N (2004) Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55, p. 591–621CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations