Advertisement

Przywództwo w zmieniającym się świecie

 • Anatoly Zankovsky
 • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Kwestia przywództwa jest dziś popularnym zagadnieniem nie tylko w życiu nowoczesnych firm, ale również w ogólnie pojętym społeczeństwie. Pojęcie przywództwa pojawia się na wszystkich kontynentach i obejmuje wszystkie sfery życia: edukację, sport, naukę, sztukę, czy nawet relacje rodzinne. Firmy i przedsiębiorstwa starają się być liderami na rynku, partie polityczne pokładają nadzieje w nowych, charyzmatycznych liderach, szefowie demokratycznych państw i silni dyktatorzy pochopnie są określani przez dziennikarzy mianem „przywódców“. Całe państwa czy narody chętnie ogłosiłyby się przywódcami świata.

Wiele nauk społecznych bada zagadnienie przywództwa, a każda z nich usiłuje zrozumieć je na swój własny sposób. Tradycyjnie rzecz ujmując, przywódca czy lider powinien być tym członkiem zespołu, który jako pierwszy stawia czoła zadaniu, przygotowuje i organizuje działania pozostałych. Ponadto przywódcy wykazują się większym poświęceniem, zaangażowaniem, a także wywierają większy wpływ na podejmowanie decyzji. Pozostali członkowie zespołu uznają ich rolę jako liderów, tj. budują relacje z góry zakładające podporządkowanie się przywódcy.

Źródła

Publikacje online

 1. Winkler I (2010) Contemporary Leadership Theories, Contributions to Management Sciences,  https://doi.org/10.1007/978-3-2158-1, Springer, Berlin, HeidelbergCrossRefGoogle Scholar

Literatura

 1. Bennis W (1989) Why leaders can’t lead. Jossey-Bass, San FranciscoGoogle Scholar
 2. Bion W (1961) Experiences in Groups – and other papers. Tavistock, LondonGoogle Scholar
 3. Blake R, Mouton J (1962) The Intergroup Dynamics of Win/Lose Conflict and Problem-Solving Collaboration in Union-Management Relations. In: Sherif M (Ed.) Intergroup Relations and Leadership. Wiley, New York, p. 94–140Google Scholar
 4. Blake R, Mouton J (1985) The Managerial Grid III: The Key to Leadership Excellence (3. Aufl.). Gulf Publishing Company, Houston, TexasGoogle Scholar
 5. Dahrendorf R (1992) Der moderne soziale Konflikt. Essay zur Politik der Freiheit. DVA, Stuttgart, p. 392, 394 Google Scholar
 6. Darwin C (1975) On the Origin of Species: A Facsimile of the First Edition. Harvard UP, CambridgeGoogle Scholar
 7. Denton M (1986) Evolution: A Theory in Crisis. Adler and Adler, BethesdaGoogle Scholar
 8. French J, Raven B (1959) The Bases of Social Power. In: Cartwright D (Ed) Studies in Social Power: Ann Arbor, University of Michigan, Institute for Social Research, p. 150–167Google Scholar
 9. Gates B (2008) Business at the Speed of Thought (2. Ed.). Penguin, LondonGoogle Scholar
 10. Kouzes J, Posner, B (2010) The Truth about Leadership. Jossey-Bass, San FranciscoGoogle Scholar
 11. McGregor D (2005) The Human Side of Enterprise. McGraw-Hill, New YorkGoogle Scholar
 12. Misumi J (1984) The behavioral science of leadership (aus dem Japanischen). Yuchikaku, TokioGoogle Scholar
 13. Porter M (1990) The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New YorkCrossRefGoogle Scholar
 14. Porter M (1998) On Competition. Harvard Business School, BostonGoogle Scholar
 15. Raven B (1965) Social influence and power. In: Steiner I und Fishbein M (Ed) Current studies in social psychology. Holt, Rinehait, Winston, New YorkGoogle Scholar
 16. Zankovsky A (2000) Organizational Psychology. Flinta, MoscowGoogle Scholar

Czasopisma

 1. Bion W (1946) Leaderless group project, Bulletin of the Menninger Clinic, 10:77–81Google Scholar
 2. Deutsch M (1994): Constructive Conflict Resolution: Principles, Training and Research. J Social Issues Vol. 50 1, p. 13–32CrossRefGoogle Scholar
 3. Erwin D (2000): Macroevolution is More Than Repeated Rounds of Microevolution. Evolution & Development. 2, p. 78–84CrossRefGoogle Scholar
 4. Hersey P, Blanchard K (1982): Leadership style: Attitudes and behaviors. Train Dev J 36:50–52Google Scholar
 5. Lewin R (1980): Evolutionary Theory Under Fire. Science. 210, p. 883CrossRefGoogle Scholar
 6. Lewin K, Lippitt R (1938) An Experimental Approach to the Study of Autocracy and Democracy: A Preliminary Note. Sociometry 1:292–380CrossRefGoogle Scholar
 7. Raven B (1992): Power/interaction model of interpersonal influence. In: French J und Raven B thirty years later. Journal of Social Behavior and Personality, Vol. 7, 2, p. 217–244 Google Scholar

Prace magisterskie

 1. Schumacher S (2014) Leadership dimensions: an empirical integration. Master Thesis, University Osnabrueck Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
 2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations