Advertisement

Movement to Defend the Białowieża—The Problem of the Białowieża Forest Protection as an Example of a Values Conflict

 • Małgorzata BieńkowskaEmail author
 • Łukasz Faszcza
 • Łukasz Wołyniec
Chapter
Part of the Springer Geography book series (SPRINGERGEOGR)

Abstract

The Białowieża Forest is a part of UNESCO heritage. In 2015, when the Polish Minister of Environment allowed the mass logging in a protection zone of the forest and in the forest itself, as the ecologists proved, he explained these actions as “protecting” the forest from the bark beetle. The plan executed by the Ministry resulted in a deep conflict between the government and the citizens. The article that we present demonstrates a historical overview of the forest management, as well as contemporary conflict relating to this area occurring in Poland. Not only did this conflict appear to be serious for Polish citizens, but it also engaged the EU institutions.

Keywords

Conflict Environmental protection Białowieża forest 

References

 1. Bajko P (2004) Kalendarium białowieskiego żubra. BiałowieżaGoogle Scholar
 2. Bajko P (2012) Echa starej Białowieży. BiałowieżaGoogle Scholar
 3. Hedemann O (1939) Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej. WarszawaGoogle Scholar
 4. Ludwiczak U (2016) Ciężki sprzęt w Puszczy Białowieskiej. Ekolodzy: wycina, ale i niszczy, Gazeta Współczesna  (http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/hajnowka/a/ciezki-sprzet-w-puszczy-bialowieskiej-ekolodzy-wycina-ale-i-niszczy,10605046/)–access 31.05.2018
 5. Nikitiuk B (2003) Z dziejów Hajnówki i jej okolic (1915–1939). HajnówkaGoogle Scholar
 6. Rivoli J (1918) Puszcza Białowieska w administracji wojskowej niemieckiej, Przegląd Leśniczy nr 3Google Scholar
 7. Samojlik T (2007) Antropologiczne przemiany środowiska Puszczy Białowieskiej do końca XVIII w. KrakówGoogle Scholar
 8. Samojlik T, Jędrzejewska B (2005) Koniec epoki, (in:) Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich, (ed.) Samojlik T. BiałowieżaGoogle Scholar
 9. Szafer W (1917) Opis Puszczy Białowieskiej wedle dzieła E. Eichwalda, Sylwan, nr 1–6Google Scholar
 10. Tęgowski J (1999) Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. PoznańGoogle Scholar
 11. Tomkiel M, Markowski M (2016) Bielsk 1915. Zapomniana bitwa. BiałystokGoogle Scholar
 12. Więcko E (1963) Dzieje Puszczy Białowieskiej do roku 1918. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.XI, nr 2Google Scholar
 13. Więcko E (1984) Puszcza Białowieska. WarszawaGoogle Scholar
 14. Żmihorski M, Chylarecki P, Orczewska A, Wesołowski T (2018) Fakt: Nasadzenia szkodzą Puszczy Białowieskiej, https://naukadlaprzyrody.pl/2018/04/03/fakty-nasadzenia-szkodza-puszczy-bialowieski/–access 31.05.2018

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Małgorzata Bieńkowska
  • 1
  Email author
 • Łukasz Faszcza
  • 1
 • Łukasz Wołyniec
  • 1
 1. 1.Institute of Sociology and Cognitive Science, University of BiałystokBiałystokPoland

Personalised recommendations