Advertisement

Method of Energy Efficiency Increase of Low Power Radial Impeller Micromachines

 • A. BobkovEmail author
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mechanical Engineering book series (LNME)

Abstract

The article is dedicated to the analysis of possibilities of hydrodynamically feasible velocity and pressure field formation in the impeller of low power radial impeller micromachines, up to 50 W, by means of flow control by methods of the border layer theory described in Schlichting’s papers. The purpose of the control is to reduce the extent of energetically unfavorable factors reducing the machine’s specific power. These factors include flow separation zones, secondary currents, and corner vortexes, “slippage” at the output of the impeller interblade channels. It is stated that the basic methods of flow structure control include blowing, suction, and turbulence formation, in particular, turbulence formation of local different energy flow areas existing in channels of radial impeller machines. The article covers the layout of such areas and ways of possible exchange between them. Besides, the working energy efficiency decrease of interblade channel slanted cut of machine impellers is analyzed. The method of turbulence formation is recognized as the most acceptable method of control of flow structure for micromachines. The experimental part of the study was to check the efficiency of flow turbulence formation in the impeller of a radial impeller machine in order to increase its specific power. Comparative hydraulic tests of the same centrifugal micropump with flow turbulence formation in the impeller and without turbulence formation were performed. A metal mesh with a free area ratio of 0.51 fixed on periphery of the impeller was used as a turbulator. The tests showed that installation of mesh increases specific power of the pump featured by head coefficient value, by 28.4%. This allows reducing the diameter of machine impeller by 5.3% while retaining the original power.

Keywords

Centrifugal micromachine Specific power Flow turbulence formation 

References

 1. 1.
  Sherstyuk AN, Zaryankin AE (1976) Radial’no osevyye turbiny maloy moshchnosti (Radially axial turbines of low power). Mashinostroyeniye, MoscowGoogle Scholar
 2. 2.
  Natalevich AS (1979) Vozdushnyye mikroturbiny (Air microturbines). Mashinostroyeniye, MoscowGoogle Scholar
 3. 3.
  Kirillov II (1972) Teoriya turbomashin (Theory of turbomachines). Mashinostroyeniye, LeningradGoogle Scholar
 4. 4.
  Chistyakov FM (1967) Kholodil’nyye turboagregaty (Refrigerating turbine units). Mashinostroyeniye, MoscowGoogle Scholar
 5. 5.
  Bukharin NN (1983) Modelirovaniye kharakteristik tsentrobezhnykh kholodil’nykh kompressorov (Modeling the characteristics of centrifugal refrigeration compressors). Mashinostroyeniye, LeningradGoogle Scholar
 6. 6.
  Gauthier RC (1996) Theoretical model for an improved radiation pressure micromotor. Appl Phys Lett 69:2015–2017CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Dorfman LA (1974) Chislennyye metody v gazodinamike turbomashin (Numerical methods in gas dynamics of turbomachines). Energiya, LeningradGoogle Scholar
 8. 8.
  Passar AV, Lashko VA (2013) Analiticheskiy obzor metodov rascheta turbiny na srednem radiuse (Analytical review of methods for calculating a turbine on an average radius). Inzhenernyy zh 9:2–12Google Scholar
 9. 9.
  Hawthorne W, Novak R (1969) The aerodynamics of turbomachinery. Annu Rev Fluid Mech 1/4:341–366CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Binder FS, Gulati PS (1978) A method for predicting the performance of centripetal turbines in non steady flow. In: International conference on turbocharging and turbochargers, London, pp 233–240Google Scholar
 11. 11.
  Feng ZP, Deng QH, Li J (2005) Aerothermodynamic design and numerical simulation of radial inflow turbine impeller for a 100 kW microturbine. In: Turbo expo 2005: power for land, sea and air, vol. 1, Nevada, pp 873–880Google Scholar
 12. 12.
  Fu L, Feng ZP, Li GJ, Deng QH, Shi Y, Gao TY (2015) Experimental validation of an integrated optimization design of radial turbine for micro gas turbines. J Zhejiang Univ Sci 16(3):241–249CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Mitrokhin VT (1974) Vybor parametrov i raschet tsentrostremitel’noy turbiny na statsionarnykh i perekhodnykh rezhimakh (Parameter selection and calculation of a centripetal turbine in stationary and transient modes). Mashinostroyeniye, MoscowGoogle Scholar
 14. 14.
  Shabarov AB, Tarasov VV (1982) K voprosu profilirovaniya rabochego kolesa tsentrostremitel’noy turbiny (On the profiling of the impeller of a centripetal turbine). Izv vuzov Mashinostr 1:101–105Google Scholar
 15. 15.
  Sirotkin YaA (1963) Raschet osesimmetrichnogo vikhrevogo techeniya nevyazkoy szhimayemoy zhidkosti v radial’nykh turbomashinakh (Calculation of the axisymmetric vortex flow of an inviscid compressible fluid in radial turbomachines). Izv akad nauk SSSR Otd tekh nauk Mekh mashinostr 3:16–28Google Scholar
 16. 16.
  Shlikhting G (1974) Teoriya pogranichnogo sloya (The theory of the boundary layer). Nauka, Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury, MoscowGoogle Scholar
 17. 17.
  Loytsyanskiy LG (1962) Laminarnyy pogranichnyy sloy (Laminar boundary layer). Gosudarstvennoye izdatel’stvo fiziko-matematicheskoy literatury, MoscowGoogle Scholar
 18. 18.
  Passar AV, Lashko VA (2013) Analiticheskiy obzor prostranstvennykh metodov rascheta turbiny (Analytical review of spatial methods of turbine calculation). Sprav Inzhenernyy zh priloz 9:13–24Google Scholar
 19. 19.
  Wu CH (1952) A general theory of three-dimensional flow in subsonic and supersonic turbomachines of axial, radial and mi xed flow types. Trans ASME 74(8):1363–1380Google Scholar
 20. 20.
  Fershalov AY (2011) Povysheniye effektivnosti rabochikh koles sudovykh osevykh maloraskhodnykh turbin (Increasing the efficiency of impellers of axle low-flow turbines). Dissertation, Dal’nevostochnyy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitetGoogle Scholar
 21. 21.
  Sukhomlinov IYA (2010) Razrabotka i realizatsiya metodov rascheta kholodil’nykh tsentrobezhnykh kompressorov (Development and implementation of methods for calculating refrigerating centrifugal compressors). Kompress tekh pnevm 2:25–30Google Scholar
 22. 22.
  Dovgal’ AV, Kozlov VV (1983) Vliyaniye akusticheskikh vozmushcheniy na strukturu techeniya v pogranichnom sloye s neblagopriyatnym gradiyentom davleniya (Influence of acoustic perturbations on the flow structure in a boundary layer with an unfavorable pressure gradient). Izv Akad Nauk SSSR Mekh zhidkosti gaza 2:8–52Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Komsomolsk-na-Amure State UniversityKomsomolsk-on-AmurRussia

Personalised recommendations