Advertisement

The World of the Town and the School: The Institutional Embeddedness of Ethnicity

 • Jana Obrovská
Chapter

Abstract

This chapter is based on the ethnography of the locality where the school is situated. A detailed explanation of the context is important for comprehending the exceptional character of the completely desegregated local educational system in the Czech Republic because across most of the country, Roma students are segregated in special schools with curricula designed for students with learning or behavioral disorders or mental handicaps, or in ethnically homogeneous community schools with a lower quality curriculum. The chapter further explores how ethnicity is/is not manifest in the symbolic as well as physical environment of the school. Ethnicity proves to be a social characteristic endowed by symbolic power that affects the physical organization of school life (e.g., specific strategies of classroom management).

References

 1. Bořkovcová, M., Bořkovec, M., Gajdošová, J., Habart, T., Kitanovská, J., Klingerová, P., … Vyšínová, P. (2013). Mají na to. Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ. Praha: Člověk v tísni, o.p.s.Google Scholar
 2. Connolly, P. (1998). Dancing to the wrong tune’: Ethnography, generalization and research on racism in schools. In P. Connolly & B. Troyna (Eds.), Researching racism in education. Politics, theory and practice (pp. 123–139). Buckingham: Open University Press.Google Scholar
 3. Horváthová, J. (2002). Kapitoly z dějin Romů. Praha: Společenství Romů na Moravě and Muzeum romské kultury in Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
 4. Jarkovská, L., Lišková, K., & Obrovská, J. (2015). We treat them all the same, but…‘ Disappearing ethnic homogeneity in Czech classrooms and teachers’ responses. Race Ethnicity and Education, 18(5), 632–654.  https://doi.org/10.1080/13613324.2015.1013457CrossRefGoogle Scholar
 5. Jeffrey, B., & Troman, G. (2004). Time in ethnography. British Educational Research Journal, 30(4), 535–548.  https://doi.org/10.1080/0141192042000237220CrossRefGoogle Scholar
 6. Kašparová, I., & Souralová, A. (2014). Od lokální k cikánské škole‘: Homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae, 8(1), 79–96.  https://doi.org/10.14712/23363177.2015.6CrossRefGoogle Scholar
 7. Liga lidských práv. (2007). Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 4. Liga lidských práv. Retrieved March 1, 2016, from http://llp.cz/publikace/sber-dat-urcujicich-etnickou-prislusnost-jako-nastroj-pro-zjisteni-rozmeru-diskriminace-romskych-deti/
 8. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. A sourcebook of new methods. Thousand Oaks, CA: SAGE.Google Scholar
 9. Nekorjak, M., Souralová, A., & Vomastková, K. (2011). Uvíznutí v marginalitě: Vzdělávací trh, ‘romské školy’ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Sociologický časopis, 47(4), 657–680. Retrieved May 7, 2018, from http://sreview.soc.cas.cz/uploads/d5584d9fa64d97a2eb797f12e6897e3bbb28a041_Nekorjak%20soccas2011-4.pdf
 10. Vojtíšková, K. (2011). Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole. Sociologický časopis, 47(5), 911–935. Retrieved May 7, 2018, from http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9a9039070bc0963e0f8eb9e7c514dba44824fe0d_Vojtiskova%20soccas2011-5-bezor-2.pdf
 11. Walford, G. (2008). Selecting sites, and gaining ethical and practical access. In G. Walford (Ed.), How to do educational ethnography (pp. 16–38). London: Tufnell Press.Google Scholar
 12. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.Google Scholar
 13. Zákon č. 82/2015 Sb., ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Jana Obrovská
  • 1
 1. 1.Faculty of EducationMasaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations