Advertisement

The Institutionalization of SSH Disciplines in the Netherlands: 1945–2015

 • Rob Timans
 • Johan Heilbron
Chapter
Part of the Socio-Historical Studies of the Social and Human Sciences book series (SHSSHS)

Abstract

The institutionalization of seven SSH disciplines in the Netherlands is analysed against the backdrop of two long-term processes. The first is the increasing centralization of policymaking regarding higher education. This had a substantial impact upon institutional diversity in the field of higher education, and gradually shifted the balance of power between the state and the academic field, which affected the SSH in particular. The second process concerns the increasing intellectual orientation towards the US. This has led to a cognitive convergence within a number of disciplines, especially economics and psychology, and a loss of national distinctiveness.

Keywords

Academic field Central interfaculty (of philosophy) Indology Ministry of Education (the Netherlands) Phenomenological psychology Private universities, schools Scientific field Seventh faculty (University of Amsterdam) Sociography Sociology of Non Western people (SNW) 

References

 1. Abma, R. 2001. Afscheid van Psychologie en Maatschappij. Academische Boekengids 29: 9–10.Google Scholar
 2. Bak, P. 2013. Gedonder in de Sociale: Vijftig Jaar Sociaal-Culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit, 1963–2013. Zoetermeer: Meinema.Google Scholar
 3. Barents, J. 1948. De Wetenschap der Politiek: Een Terreinverkenning. The Hague: Stols.Google Scholar
 4. Bijleveld, G. 1996. Geleerd Genootschap of Beroepsvereniging? Nederlandse Sociologen en Antropologen 60 jaar Verenigd. Amsterdam: NVMC.Google Scholar
 5. Boschloo, H. 1989. De Productiemaatschappij: Liberalisme, Economische Wetenschap en het Vraagstuk der Armoede in Nederland, 1800–1875. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 6. Braat, W. 1966. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde van 1803 tot 1966. In Gedenkboek bij het 200-jarig Bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Leiden: Brill.Google Scholar
 7. Brandt, E. 1998. De rode mythe. De Groene Amsterdammer, januari 7.Google Scholar
 8. Breman, J. 2002. The sociology of non-western societies at the University of Amsterdam. In Tales from Academia: History of anthropology in the Netherlands, Part I, ed. H. Vermeulen and J. Kommers. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik. Google Scholar
 9. Breman, J. 2006. De sociologie van het polderland. Sociologie 29 (3): 329–354.CrossRefGoogle Scholar
 10. Busato, V. 2008. Leve de Psychologie! Honderd Jaar Psychologische Wetenschap aan de UvA. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 11. Buyst, E., I. Maes, H. Plasmeijer, and E. Schoorl. 2005. Comparing the development of economics during the twentieth century in Belgium and the Netherlands. History of Political Economy 37 (1): 61–78.CrossRefGoogle Scholar
 12. CBS. 1956. Berekeningen Omtrent de Toekomstige Omvang van het Nederlands Hoger Onderwijs en de Aantallen Afstuderenden 1956–1960. The Hague: CBS.Google Scholar
 13. Coumou, H. 2013. De dubbelzinnige ‘codificatie’ van de sociale pedagogiek in het Academisch Statuut. Amsterdam: Jeugdzaken.Google Scholar
 14. Daalder, H. 1995. Over vasthoudendheid en lafhartigheid in de akademie: Een geschiedenis van de zaak Daudt. In Over Echte Politicologie: Opstellen over politicologie, Democratie en de Nederlandse Politiek, ed. H. Daudt. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 15. Daniëls, M. 1985. Bedrijfskunde - Uit Heden en Verleden. Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven.Google Scholar
 16. Daudt, H. 1998. Jan Barents: Grondlegger van de Nederlandse politicologie. In In de Zevende: De Eerste Lichting Hoogleraren aan de Politiek-sociale Faculteit in Amsterdam, ed. J. Goudsblom, P. de Rooy, and J. Wieten. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 17. De Bruijne, A., T. Dietz, and W. van Spengen. 2002. De ontwikkelingsgeografische traditie: Van nuttige exotica, via ontwikkelingsvraagstukken naar glocalisering. In Alles heeft zijn Plaats: 125 Jaar Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, ed. H. Knippenberg and M. van Schendelen. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
 18. Den Hollander, A. 1948. Sociografie en sociologie. In Geestelijk Nederland 1920–1940 Deel 2: De Wetenschappen van Natuur, Mens en Maatschappij, ed. K. Proost and J. Romein. Amsterdam and Antwerp: Kosmos.Google Scholar
 19. De Man, H. 1996. Continuities in Dutch business education: Engineering, economics and the business school. In Management, education and competitiveness: Europe, Japan and the United States, ed. R.P. Amdam. London and New York: Routledge. Google Scholar
 20. De Wolf, J. 1998. Eigenheid en Samenwerking: 100 jaar Antropologisch Verenigingsleven in Nederland. Leiden: KITLV Uitgeverij.Google Scholar
 21. Dicke, M., P. van de Laar, and J. Visser. 2013. Ambitie en identiteit: Van Nederlandsche Handels-Hoogeschool tot Erasmus Universiteit Rotterdam 1913–2013. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.Google Scholar
 22. Derckx, P. 1994. H.J. Pos, 1898–1955, Objectief en Partijdig: Biografie van een Filosoof en Humanist. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 23. Diemel, B. 2013. Erasmus School of Economics 100 Jaar. Rotterdam: Stad en Bedrijf.Google Scholar
 24. Duyvendak, J. 1997. Publieke filosofen in Groningen en de rest van Nederland 1975–1995. In Zeer Kundige Professoren: Beoefening van de Filosofie in Groningen van 1614 tot 1996, ed. H. Krop, H. van Ruler, and A. Vanderjagt. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 25. Duyverman, J. 1978. Feiten en feitjes betreffend de groei van de economische wetenschap in Nederland. De Economist 126 (1): 1–36.CrossRefGoogle Scholar
 26. Eisenga, L. 1978. Geschiedenis van de Nederlandse Psychologie. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 27. Ellemers, J. 1978. De Nederlandse sociologie en de Amsterdamse sociografie in de jaren dertig: een voorbeeld van onvolledige institutionalisering. In Toen & Thans: De sociale Wetenschappen in de Jaren Dertig en Nu, ed. F. Bovenkerk, H. Claessen, B. van Heerikhuizen, A. Köbben, and N. Wilterdink. Baarn: Ambo.Google Scholar
 28. Engbersen, G. 2005. Een eeuwige jeugd: constanten en vernieuwingen binnen de Nederlandse sociologie. Sociologie 1 (1): 90–105. CrossRefGoogle Scholar
 29. Foppen, J. 1989. Gistend Beleid: Veertig Jaar Universitaire Onderwijspolitiek. PhD dissertation, Rotterdam.Google Scholar
 30. Gastelaars, M. 1985. Een Geregeld Leven. Sociologie en Sociale Politiek in Nederland 1925–1968. Amsterdam: SUA.Google Scholar
 31. Goedgebuure, J., and O. Heynders. 1996. Literatuurwetenschap in Nederland: Een Vakgeschiedenis. Amsterdam: Amsterdam University Press. CrossRefGoogle Scholar
 32. Gorter, 2012. Anderhalve Eeuw Economieonderwijs in Nederland: Biografie van een Schoolvak. Delft: Eburon.Google Scholar
 33. Goudsblom, 1985. De Nederlandse en de Amerikaanse sociologie in de jaren vijftig: een blik van achter de doorkijkspiegel. Tirade 29 (296–300): 631–639.Google Scholar
 34. Groen, M. 1983. Het Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980 I: Een Onderwijskundig Overzicht. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.Google Scholar
 35. Groen, M. 1986. Het Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980 VIII: Letteren. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.Google Scholar
 36. Groen, M. 1989. Het Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980 III. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.Google Scholar
 37. Haas, E. 1975. Geesteswetenschappelijk onderzoeksbeleid. In Geesteswetenschappelijk Onderzoeksbeleid, ed. W. De Vroomen. The Hague: Smits.Google Scholar
 38. Heilbron, J. 1988. Particularités et particularismes de la sociologie aux Pays-Bas. Actes de la Recherche en Sciences Sociales 74 (1): 76–81.CrossRefGoogle Scholar
 39. Heslinga, M. 1978. Sociografie versus sociale geografie. In Toen & Thans: De sociale Wetenschappen in de Jaren Dertig en Nu, ed. F. Bovenkerk, H. Claessen, B. van Heerikhuizen, A. Köbben, and N. Wilterdink. Baarn: Ambo.Google Scholar
 40. Hofstra, S. 1978. Sociologie in de jaren dertig en later. In Toen & Thans: De sociale Wetenschappen in de Jaren Dertig en Nu, ed. F. Bovenkerk, H. Claessen, B. van Heerikhuizen, A. Köbben, and N. Wilterdink. Baarn: Ambo.Google Scholar
 41. Hoogerwerf, A. 1981. Schets van de Nederlandse politicologie. Ons Erfdeel 24 (1): 39–46.Google Scholar
 42. Jensma, G., and H. De Vries. 1997. Veranderingen in het Hoger Onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 43. Johannes, G. 2011. ‘Nationale filologieën’ en het historisch onderzoek naar disciplinevorming in de geesteswetenschappen. Studium 1 (2011): 31–46.CrossRefGoogle Scholar
 44. Karsten, L., and H. de Man. 1992. Bedrijfskunde: een nieuwe loot aan de academische stam? Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 9: 292–329.Google Scholar
 45. Kastelein, T. 1988a. Het ontstaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen. In Een Eigenzinnige Koers – 40 jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen, ed. T. Kastelein, K. Bijsterveld, and H. van der Meulen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 46. Kastelein, T. 1988b. Het verleden zet zijn stempels. In Een Eigenzinnige Koers – 40 jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen, ed. T. Kastelein, K. Bijsterveld, and H. van der Meulen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 47. Kleber, R., and H. Schut. 2011. De periode’Gedrag & Gezondheid’: een selectieve en ongetwijfeld gekleurde impressie van twee oud-(hoofd)redacteurs. Psychologie & Gezondheid 39 (5): 265–268.CrossRefGoogle Scholar
 48. Klein, P. 1974. De Nederlandse Economische Hogeschool 1963–1973. Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam.Google Scholar
 49. Kloos, P. 1976. Culturele antropologie in Nederland. In Culturele Antropologie: Portret van een Wetenschap, ed. P. Kloos. Utrecht: Boom. Google Scholar
 50. Kloos, P. 1987. L’Anthropologie des années 80 aux Pays Bas. Anthropologie et Sociétés 11 (3): 11–34.CrossRefGoogle Scholar
 51. Kloos, P. 1995. Culturele Antropologie. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 52. Knegtmans, P. 1998. Een Kwetsbaar Centrum van de Geest. De Universiteit van Amsterdam tussen 1935 en 1950. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 53. Knegtmans, P., and H. Keman. 1998. De wording van ‘de zevende’ en de politicologie in Nederland. In Uit de Zevende: Vijftig Jaar Politieke en Sociaal-culturele Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, ed. A. Gevers. Amsterdam: Spinhuis.Google Scholar
 54. Köbben, A. 1964. Van Primitieven tot Medeburgers. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 55. Köbben, A. 1998. J.J. Fahrenfort: Tegen pompeuze en duistere taal. In In de Zevende: De Eerste Lichting Hoogleraren aan de Politiek-sociale Faculteit in Amsterdam, ed. J. Goudsblom, P. de Rooy, and J. Wieten. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 56. Krop, H. 2006. Laat de universiteit meer dan een vakschool zijn – Het pleidooi voor de Centrale Interfaculteit. In Universitaire Vormingsidealen: De Nederlandse Universiteiten sedert 1876, ed. L. Dorsman and P. Knegtmans. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 57. Kruyskamp, C. 1966. De Commissie voor Taal- en Letterkunde. In Gedenkboek bij het 200-jarig Bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Leiden: Brill.Google Scholar
 58. Kuitenbrouwer, M. 2014. Dutch scholarship in the age of empire and beyond. Leiden: Brill.Google Scholar
 59. Kuypers, K. 1952. De filosofie in Nederland. De Gids, 115.Google Scholar
 60. Langendorff, T. 1990. De Geesteswetenschappen in Nederland: een Overzicht. The Hague: RAWB.Google Scholar
 61. Lieshout, R., and B. Reinalda. 2001. The Dutch Political Science Association 1950–2000. European Political Science 1 (1): 60–65.CrossRefGoogle Scholar
 62. McAllister, J. 1997. Philosophy of science in the Netherlands. International studies in the Philosophy of Science 11 (2): 191–204.CrossRefGoogle Scholar
 63. Mooij, J. 1994. Denken over welvaart: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1849–1994. Utrecht: Lemma.Google Scholar
 64. Nauta, L. 1990. De subcultuur van de wijsbegeerte. Krisis 38: 5–19.Google Scholar
 65. NRC Handelsblad. 1992. Handel en wandel, NRC Handelsblad, September 12, zaterdag bijvoegsel, pp. 5–7.Google Scholar
 66. NRC Handelsblad. 1993. Stroomlijnen universiteiten is winst, NRC Handelsblad, December 16, p. 7.Google Scholar
 67. Overbeek, A. 2010. De afschaffing van de studie klassieke talen aan de RU Utrecht 1982/86, Utrecht University repository. Accesed via http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/40343.
 68. Peijnenburg, J. 2009. De Faculteit Wijsbegeerte in Groningen. Tijdschrift voor Filosofie 71 (3): 469–474.CrossRefGoogle Scholar
 69. Pierson, N. 1884/1890. Leerboek der Staathuishoudkunde, 2 vols., Haarlem: Erven F. Bohn.Google Scholar
 70. Plasmeijer, H., and E. Schoorl. 2005. Postwar Dutch economics: Internationalization and homogenization. In The development of economics in Western Europe since 1945, ed. A. Coats. London: Routledge.Google Scholar
 71. Pos, H. 1946. Levensbericht Tj. De Boer. In Jaarboek van het Huygens Instituut 1945–1946. Amsterdam: KNAW.Google Scholar
 72. Roelink, J. 1955. Vijfenzeventig Jaar Vrije Universiteit 1880/1955. Kampen: JH Kok NV. Google Scholar
 73. Rupp, J. 1997. Van Oude en Nieuwe Universiteiten: De Verdringing van Duitse door Amerikaanse Invloeden op de Wetenschapsbeoefening en het Hoger Onderwijs in Nederland 1945–1995. The Hague: SDU Uitgevers.Google Scholar
 74. Sassen, F. 1959. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland tot het Einde der Negentiende Eeuw. Amsterdam and Brussel: Elsevier.Google Scholar
 75. Sassen, F. 1967. Dutch philosophy. In The encyclopedia of philosophy, ed. P. Edwards. New York: Macmillan.Google Scholar
 76. Selten, P. 2005. De geschiedenis van de Algemene Sociale Wetenschappen. In De Sociale Wetenschappen in Utrecht: een Geschiedenis, ed. W. Koops, H. van Rinsum, and J. van Teunenbroek. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 77. Tromp, B. 2007. De Wetenschap der Politiek: Verkenningen. Amsterdam: Amsterdam University Press.CrossRefGoogle Scholar
 78. Uhlenbeck, E. 1975. Wetenschapsbeleid en geesteswetenschappelijk onderzoek. In Geesteswetenschappelijk Onderzoeksbeleid, ed. W. De Vroomen. The Hague: Smits.Google Scholar
 79. Van Anrooij, W., D. Hogenelst, and G. Warnar. 2003. Der Vaderen Boek: Beoefenaren van de Studie der Middelnederlandse Letterkunde-studies voor Frits van Oostrom ter Gelegenheid van diens Vijftigste Verjaardag. Amsterdam: Amsterdam University Press.CrossRefGoogle Scholar
 80. Van Baalen, P., and L. Karsten. 2002. Interdisciplinariteit, professies en Amerikanisering. Een geschiedenis van het ontstaan van de Nederlandse bedrijfskunde. NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 65: 256–304. Google Scholar
 81. Van Bremen, J., and A. Shimizu. 2013. Anthropology and colonialism in Asia: Comparative and historical colonialism. London: Routledge.Google Scholar
 82. Van Dalen, H., and A. Klamer. 1996. Telgen van Tinbergen: Het Verhaal van de Nederlandse Economen. Amsterdam: Balans.Google Scholar
 83. Van de Beek, J. 2010. Kennis, Macht en Moraal: De Productie van Wetenschappelijke Kennis over de Economische Effecten van Migratie naar Nederland, 1960–2005. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 84. Van den Hoven, M. 1986. Internationalisme, volwasseneducatie en syntheticisme – drie determinanten in de onstaansgeschiedenis van de Internationale School voor Wijsbegeerte. In Filosofie in Nederland: De Internationale School voor Wijsbegeerte als Ontmoetingsplaats, ed. A. Heijerman and M. van den Hoven. Meppel and Amsterdam: Boom.Google Scholar
 85. Van Doorn, J. 1964. Beeld en Betekenis van de Nederlandse Sociologie. Utrecht: Bijleveld.Google Scholar
 86. Van Doorn, J., and Lammers. 1959. Moderne Sociologie. Utrecht/Antwerp: Het Spectrum.Google Scholar
 87. Van El, C. 2002. Figuraties en Verklaringen: Stijlgebonden Schoolvorming in de Nederlandse Sociologie na 1968. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
 88. Van Heek, F. 1978. Omzien naar het sociografisch intermezzo (1925–1953). In Toen & Thans: De sociale Wetenschappen in de Jaren Dertig en Nu, ed. F. Bovenkerk, H. Claessen, B. van Heerikhuizen, A. Köbben, and N. Wilterdink. Baarn: Ambo.Google Scholar
 89. Van Heerikhuizen, B. 1987. W.A. Bonger: Socioloog en Socialist. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 90. Van Hezewijk, R. 2005. De geschiedenis van de psychologie. In De Sociale Wetenschappen in Utrecht: een Geschiedenis, ed. W. Koops, H. van Rinsum, and J. van Teunenbroek. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 91. Van Hezewijk, R., H. Stam, and G. Panhuysen. 2001. Existential questions: No, one or two Utrecht schools? Paper presented at the 20th conference of the European Society for the History of the Human Sciences, August 14–18.Google Scholar
 92. Van Hezewijk, R., H. Stam, and G. Panhuysen. 2002. The double dissociation of phenomenological and experimental methods in psychology. Paper presented at the 21th conference of the European Society for the History of the Human Sciences, August 27–31.Google Scholar
 93. Van Kemenade, J. 1982. Uit de rede van prof. Dr. J.A. van Kemenade. Universiteit en Hogeschool 29: 62–64.Google Scholar
 94. Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. 1844. Verslagen en Berigten Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde 1. Leiden: D. du Mortier en Zoon.Google Scholar
 95. Vermeulen, H. 2002. Contingency and Continuity: Anthropology and other non-western studies in Leiden, 1922–2002. In Tales from academia: History of anthropology in the Netherlands, part I, ed. H. Vermeulen and J. Kommers. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik.Google Scholar
 96. Vermeulen, H., and J. Kommers (eds.). 2002. Tales from academia: History of anthropology in the Netherlands, part I. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik.Google Scholar
 97. Weijers, I. 1995. Filosofie en wederopbouw 2 – Het streven naar een Centrale Interfaculteit. Krisis 58: 74–85.Google Scholar
 98. Wertheim, W. 2002. Globalisation of the social sciences: Non-Western sociology as a temporary panacea. In Tales from academia: History of anthropology in the Netherlands, part I, ed. H. Vermeulen and J. Kommers. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik.Google Scholar
 99. Wilts, A. 1997. Economie als Maatschappijwetenschap: Een Sociologische Geschiedenis van de Economische Wetenschap in Nederland (ca. 1930–1960). Dissertation, Amsterdam.Google Scholar
 100. Woldring, H. 2012. Een Handvol Filosofen: Geschiedenis van de Filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit. Hilversum: Verloren. Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Rob Timans
  • 1
 • Johan Heilbron
  • 2
  • 3
 1. 1.Erasmus University RotterdamRotterdamThe Netherlands
 2. 2.Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)ParisFrance
 3. 3.Centre National de La Recherche Scientifique (CNRS) – EHESSParisFrance

Personalised recommendations