Advertisement

Churches and Religious Life

 • Dénes Kiss
Chapter
Part of the Palgrave Politics of Identity and Citizenship Series book series ( CAL)

Abstract

This chapter deals with another important segment of the Hungarian institutional network, the churches. It provides statistics about the religious distribution of the Hungarian community and the frequency of various religious practices, discusses the institutional network operated by the Hungarian churches and some of the most important religious movements. In Romania, and among Transylvanian Hungarians too, ecclesiastical religiosity is very high in a European comparison, and churches play a relatively important role in society. Also, in Transylvania the religious and ethnic cleavage reinforce each other. The institutions and organizations operated by the Hungarian churches—especially in the domain of education, social and health care—are constituent parts of the institutional network that sustains ethnic parallelism, and as such, are important tools of community building.

References

 1. Berger, P. L. (Ed.). (1999a). The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics. Washington, DC: Ethics and Public Policy Center; Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans.Google Scholar
 2. Berger, P. L. (1999b). The desecularization of the world: A global overview. In P. L. Berger (Ed.), The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics (pp. 1–18). Washington, DC: Ethics and Public Policy Center; Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans.Google Scholar
 3. Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 4. Dániel, B. (2014). Az erdélyi magyar nonprofit hátterű szociális szféra szociológiai jellemzői. Civil Szemle, 11(1), 81–107.Google Scholar
 5. Enache, S., Andreescu, L., Ardelean, L., Cernea, R., Kacsó, J.-A., Moise, E., & Szokoly, E. (2008). Educaţia religioasă în şcolile publice. Târgu-Mureş: Liga Pro Europa.Google Scholar
 6. EVS. (2011). European values study 2008: Integrated dataset (EVS 2008) (Version 3.0.0). Accessed 20 November 2011.Google Scholar
 7. Gheorghe, M. (2004). Religie şi schimbare socială în România. Iași: Editura Fundaţiei Axis.Google Scholar
 8. Horváth, Z. (1995). Katolikus bázisközösségi mozgalmak. In Z. Horváth (Ed.), Hitek és emberek. Budapest: ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet.Google Scholar
 9. Karpov, V. (2010). Desecularization: A conceptual framework. Journal of Church and State, 52(2), 232–270.CrossRefGoogle Scholar
 10. Kiss, D. (2009). Revivalist movements in the Romaniai Historical Churches (REVACERN Paper No. 78).Google Scholar
 11. Kovács, E. (2007, Január). Az Erdélyi Evangélikus Nőszövetség történetéből. Művelődés.Google Scholar
 12. Kuszálik, P. (2010). Erdélyi Katolikus Nőszövetség. Magyar Katolikus Lexikon. Budapest: Szent István Társulat. Available at: http://lexikon.katolikus.hu/E/Erd%C3%A9lyi%20Katolikus%20N%C5%91sz%C3%B6vets%C3%A9g.html. Accessed 2 February 2018.
 13. Moise, E. (2004). Church-state relation in the religious education in Romanian public schools. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 3(7), 77–100.Google Scholar
 14. Stan, L., & Turcescu, L. (2005). Religious education in Romania. Communist and Post-Communist Studies, 38(3), 381–401.CrossRefGoogle Scholar
 15. Stan, L., & Turcescu, L. (2007). Religion and politics in post-Communist Romania. Religion and global politics series. Oxford and New York: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 16. Tomka, M. (1998). A vallásosság mérése. In A. Máté-Tóth & M. Jahn (Eds.), Studia religiosa: tanulmányok András Imre 70. születésnapjára Acta Studiorum Religionis Szegedini (pp. 18–31). Szeged: Bába és Társa Kiadó.Google Scholar
 17. Tomka, M. (2005). A legvallásosabb ország?: vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában. PPKE: Budapest and Piliscsaba.Google Scholar
 18. Voicu, M. (2007). România religioasă: pe valul european sau în urma lui? Iași: Institutul European.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Dénes Kiss
  • 1
 1. 1.Hungarian Department of Sociology and Social WorkBabeș-Bolyai UniversityCluj-NapocaRomania

Personalised recommendations