Advertisement

Poland

 • Wojciech Woźniak
Chapter

Abstract

The chapter is structured into four subchapters. The first part examines the difficult beginnings of the game in underdeveloped and partitioned Poland. The second part tackles the main rivalries between football clubs in Poland. Numerous historical, political, ethnic and regional factors which contribute to long-lasting animosities are presented and explained. The third section analyses the development of Polish football during the post-Communist transition from authoritarianism and centrally planned economy to a democratic and capitalist state. Finally, the fourth section draws upon data on the most recent sociopolitical processes and events surrounding the world of football in Poland. These include difficult relationships between PZPN (Polish Football Association) and subsequent governments; the case of UEFA Euro 2012 European Championships, the first sport mega event held in Poland which contributed to the modernisation of the infrastructure of in Poland and the ongoing investigation, which revealed a massive scale of corruption in Polish football with more than 500 hundred referees, coaches and players already convicted for match-fixing.

References

 1. Antonowicz, Dominik, and Grodecki Mateusz. 2016. Missing the Goal: Policy Evolution Towards Football-Related Violence in Poland (1989–2012). International Review for the Sociology of Sport.  https://doi.org/10.1177/1012690216662011.CrossRefGoogle Scholar
 2. Antonowicz, Dominik, Kossakowski Radosław, and Szlendak Tomasz. 2016. Aborygeni I Konsumenci. O Kibicowskiej Wspólnocie, Komercjalizacji Futbolu i Stadionowym Apartheidzie [Aborigines and Consumer. About Fans, Commercialization and Stadium Apartheid]. Warsaw: IFiS PAN.Google Scholar
 3. Białek, Jakub. 2017. Ten mały jest słaby, ale może coś kiedyś z niego będzie. Messi, podpisz się mojemu przyjacielowi! [The Small One Is Lousy, but Maybe He Improves One Day. Messi, Give an Autograph to My Friend!], interview with Michał Listkiewicz, Weszło. http://weszlo.com/2017/03/24/maly-slaby-moze-cos-kiedys-niego-bedzie-messi-podpisz-sie-mojemu-przyjacielowi/. Accessed 24 June 2017.
 4. Burski, Jacek. 2015. Między realnym a skonstruowanym. Antysemityzm kibicowski [Between Real and Constructed. Fans and Anti-Semitism]. In Modern futbol a świat kibiców [Modern Football and the Word of Fans], ed. Radosław Kossakowski, Jakub Kurowski, and Jakub Nowakowski, 225–240. Pszczółki: Orbis Exterior.Google Scholar
 5. Chwalba, Andrzej. 1995. Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861–1917 [The Empire of Corruption in Russia and the Polish Kingdom, Years 1861–1917]. Cracow: Universitas.Google Scholar
 6. Cope, Benjamin. 2015. Euro 2012 in Poland: Recalibrations of Statehood in Eastern Europe. European Urban and Regional Studies 22 (2): 161–175.CrossRefGoogle Scholar
 7. Czepil, Bartosz. 2016. The ‘Fight Against Corruption’ as a Never-Ending and Self-Legitimizing Process. Studia Socjologiczne 223 (4): 201–228.Google Scholar
 8. Dmowski, Seweryn. 2013. Geographical Typology of European Football Rivalries. Soccer & Society 14 (3): 331–343.  http://sci-hub.cc/10.1080/14660970.2013.801264.CrossRefGoogle Scholar
 9. Fortuna Artur. 2008. 102. urodziny najstarszego Klubu w mieście. Terazpasy.pl. http://terazpasy.pl/Publicystyka/Artykuly-Teraz-Pasy/102_urodziny_najstarszego_klubu_w_miescie.
 10. Fryc, Adam, and Ponczek Mirosław. 2009. The Communist Rule in Polish Sport History. The International Journal of the History of Sport 26 (4): 501–514.  http://sci-hub.cc/10.1080/09523360802658150.CrossRefGoogle Scholar
 11. Gowarzewski, Andrzej. 1997. Wilno i Lwów w ekstraklasie. Dzieje polskiego futbolu kresowego [Vilnius and Lviv in the First League. Story of Polish Football Eastern Borderlands]. Katowice: Wydawnictwo GiA.Google Scholar
 12. Gowarzewski, Andrzej. 1998. Widzew oraz dawni łódzcy ligowcy ŁTS-G, Klub Turystów, Union-Touring [Widzew and Former Clubs from Lodz]. Katowice: Wydawnictwo GiA.Google Scholar
 13. Grodecki, Mateusz. 2016. Liczni i fanatyczni. Skala kibicowania piłkarskiego w Polsce [Numerous and Fanatical. Scale of Football Supporting in Poland]. In Modern futbol a świat kibiców 2 [Modern Football and the World of Fans. 2], ed. Andrzej Ostrowski, 130–143. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.Google Scholar
 14. Jałowiecki, Bohdan, and Marek Szczepański. 2007. Dziedzictwo polskich regionów [Legacy of Polish regions]. In Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne [One Poland? All and New Social Differentiations], ed. Andrzej Kojder, 59–88. Wrocław: Wydawnictwo WAM.Google Scholar
 15. Kossakowski, Radoslaw. 2017a. From Communist Fan Clubs to Professional Hooligans: A History of Polish Fandom as a Social Process. Sociology of Sport Journal 1–31.  https://doi.org/10.1123/ssj.2017-0019.
 16. Kossakowski, Radosław. 2017b. From the bottom to the Premiership: The significance of supporters’ movement in the governance of football clubs in Poland. In Football and Supporter Activism in Europe. Whose Game Is It?, ed. Borja García and Jinming Zheng, 233–255. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 17. Kossakowski, Radosław, Tomasz Szlendak, and Dominik Antonowicz. 2017. Polish Ultras in the Post-Socialist Transformation. Sport in Society 1–16.  http://sci-hub.cc/10.1080/17430437.2017.1300387.
 18. Kossakowski, Radosław. 2015. Where Are the Hooligans? Dimensions of Football Fandom in Poland. International Review for the Sociology of Sport.  http://sci-hub.cc/10.1177/1012690215612458.CrossRefGoogle Scholar
 19. Kowalska, Małgorzata Z. 2016. Hegemony in Question? Euro 2012 and Local Politics in the City of Poznań. In New Ethnographies of Football in Europe: People, Passions, Politics, ed. Alexandra Schwell et al. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 20. Kozak, Marek W. 2017. Wielkie wydarzenia a rozwój [Mega Events and the Development]. Warsaw: Scholar.Google Scholar
 21. Lenartowicz, Michał, and Adam Karwacki. 2005. An Overview of Social Conflicts in the History of Polish Club Football. European Journal for Sport and Society 2 (2): 97–107.  http://sci-hub.cc/10.1080/16138171.2005.11687771.CrossRefGoogle Scholar
 22. Łęcki, Krzysztof. 2009. Śląski „Ruch” – ponowoczesne meandry regionalnej tożsamości (na przykładzie klubu piłkarskiego i jego społecznego otoczenia) [Silesian “Ruch”—Postmodern Meanders of Regional Identity (Case of a Football Club and Its Social Surroundings)]. Studia Socjologiczne [Sociological Studies] 195 (4): 129–147.Google Scholar
 23. Marzec, Wiktor, and Agata Zysiak. 2011. Młyn biopolityki. Topografie władzy peryferyjnego kapitalizmu na łódzkim. Praktyka Teoretyczna 2 (3): 65–86.CrossRefGoogle Scholar
 24. Owsiański, Jarosław, and Tomasz Siwiński. 2013. Historia futbolu wielkopolskiego [History of Football in Greater Poland]. Poznań: Zibigrafia.Google Scholar
 25. Perzyński, Jacek. 2012. Smolar. Piłkarz z charakterem [Smolar. Footballer with Charisma]. Warsaw: Instytut Wydawniczy ERICA.Google Scholar
 26. Rympel, Manuel. 1964. Słowo o Żydach krakowskich w okresie międzywojennym (1918–1939). In Kopiec wspomnień, ed. Władysław Bodnicki, 555–589. Cracow: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 27. Szczepłek, Stefan. 2012. Deyna. Warsaw: Wydawnictwo Marginesy.Google Scholar
 28. Tokarska-Bakir, Joanna. 2008. Legendy o krwi. Antropologia przesądu [Legends About the Blond. Anthropology of Prejudice]. Warsaw: WAB.Google Scholar
 29. Vogler, Henryk. 1994. Wyznanie mojżeszowe. Wspomnienia z utraconego czasu. Cracow: Austeria.Google Scholar
 30. Włoch, Renata. 2012. UEFA as a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO. Journal of Sport and Social Issues 37 (3): 297–311.CrossRefGoogle Scholar
 31. Włoch, Renata. 2016. Globalne przez narodowe. Euro 2012 w Polsce [Global and National. Euro 2012 in Poland]. Warsaw: Delab and University of Warsaw.Google Scholar
 32. Woźniak, Wojciech. 2013a. Polish Football Under Transition: Catch-up Modernization Gone Wrong. In Football and Its Communities, ed. Deirdre Hynes and Annabel Kiernan, 117–128. Oxford: Interdisciplinary Press.Google Scholar
 33. Woźniak, Wojciech. 2013b. Zawodowe amatorstwo? Futbol w okresie PRL w relacjach polskich piłkarzy [Professional Amateurism? Football Under Polish People’s Republic in the Memoirs of the Players’]. In Sport i turystyka. Uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności, ed. Marek Kazimierczak and Jerzy Kosiewicz, 537–550. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.Google Scholar
 34. Woźniak, Wojciech. 2013c. Sport Mega Events and the Need for Critical Sociological Research. The Case of Euro 2012. Przegląd Socjologiczny 62 (3): 31–50.Google Scholar
 35. Woźniak, Wojciech. 2015a. Euro 2012 i Kraków 2022. Polskie elity polityczne wobec wielkich imprez sportowych [Euro 2012 i Cracow 2022. Polish Political Elites and Sport Mega Events]. Przegląd Socjologii Jakościowej XI (2): 67–69.Google Scholar
 36. Woźniak, Wojciech. 2015b. Industrial Heritage and Football in the Imagined Identity of Upper Silesians. In Sport, Media and Regional Identity, ed. Simon G. Roberts, 29–48. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Wojciech Woźniak
  • 1
 1. 1.Department of Sociology of Social Structure and Social Change, Faculty of Economics and SociologyUniversity of ŁódźŁódźPoland

Personalised recommendations