Advertisement

Yearning for Space, Pleasure, and Knowledge: Autonomous Lesbian and Queer Feminist Organising in Ljubljana

 • Teja Oblak
 • Maja Pan
Chapter

Abstract

Over the last three decades, Ljubljana has witnessed a series of autonomous lesbian feminist and queer feminist initiatives that have mostly grown in squats. Authors provide an overview of the development of the autonomous lesbian and queer feminist initiatives in Ljubljana, Slovenia, primarily focusing on the Red Dawns festival collective, the Lesbian Feminist University group and the Anarcho-Queer-Feminist Collective Rog. By intertwining the political notion of autonomy with the practice of squatting, we consider those practices as particularly relevant for the early and contemporary alternative non-mainstream political organising.

References

 1. Anarhistično-kvirovsko-feministični kolektiv iz Avtonomne tovarne Rog. (2017). Manifest. In K. Čičigoj & J. Založnik (Eds.), (Za)kaj feminizem danes. Dialogi, 11–12, 23–30.Google Scholar
 2. Antihistory. (2017). Antihistory of antiuniversity of London and its initiatives. Retrieved on December 5, 2017, from http://antihistory.org/page/2.
 3. APL. (2017). Autonomous spaces under threat: For communal disobedience—Against passivity. Komunal. Retrieved on December 5, 2017, from http://komunal.org/teksti/442-avtonomni-prostori-na-udaru-za-skupnostno-nepokorscino-in-proti-pasivnosti.
 4. Avtonomne feministke. (2017). Zakaj si tako kisla, limona? O kvirovskih in feminističnih zagatah v Rogu. Časopis za kritiko znanosti, 45(270), 135–150.Google Scholar
 5. Babić, J. (2013). Metelkova, mon amour; Razmislek o (ne)kulturi skvotiranja. In A. Pavlišič (Ed.), Metelkova mesto. Časopis za kritiko znanosti, 41(253), 12–20.Google Scholar
 6. Baskar, B. (2004). Rasizem, neorasizem, antirasizem. Časopis za kritiko znanosti, 32(217/218), 126–149.Google Scholar
 7. Bilić, B., & Dioli, I. (2016). Queer Beograd collective: Beyond single-issue activism in Serbia and the post-Yugoslav space. In B. Bilić & S. Kajinić (Eds.), Intersectionality and LGBT activist politics: Multiple others in Serbia and Croatia (pp. 105–126). London: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 8. Bilić, B., & Kajinić, S. (Eds.). (2016). Intersectionality and LGBT activist politics: Multiple others in Serbia and Croatia. London: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 9. Brown, D. (2013). Subjektivni obrat kot metodologija organiziranja. In A. Pavlišič (Ed.), Metelkova mesto. Časopis za kritiko znanosti, 41(253), 139–146.Google Scholar
 10. Burcar, L. (2013). Capitalist-imperial agendas and co-optation of feminism: Strategies and ploys of depoliticization. In B. Preiss & C. Brunner (Eds.), Democracy in crisis: The dynamics of civil protest and civil resistance. Zũrich: Lit.Google Scholar
 11. Cohen, E. (1991). Who are ‘we’? ‘Gay’ ‘identity’ as political (e)motion. In D. Fuss (Ed.), Inside out: Lesbian theories, gay theories. London: Routledge.Google Scholar
 12. Crimethink. (2013). Accounting for ourselves: Breaking the impasse around assault and abuse in anarchist scenes. Retrieved on December 5, 2017, from http://crimethinc.com/2013/04/17/accounting-for-ourselves-breaking-the-impasse-around-assault-and-abuse-in-anarchist-scenes.
 13. Crnkić, A., & Tepina, D. (Eds.). (2014). Misliti anarhizem v slovenskem prostoru. In Anarhizem: onkraj obstoječega. Časopis za kritiko znanosti, 42(257), 13–29.Google Scholar
 14. Cultural Centre Q. (2017). History of Metelkova´s gay and lesbian club. Retrieved on December 5, 2017, from www.kulturnicenterq.org/o-nas/zgodovina.
 15. Dark Star. (2012). Quiet rumours: An anarcha-feminist reader. Oakland: AK Press.Google Scholar
 16. Dobnikar, M. (1996). Feministična scena v Sloveniji 1984–1996. Retrieved on December 5, 2017, from www.ljudmila.org/sos/femscen.htm.
 17. Dobnikar, M., & Pamuković, N. (Eds.). (2009). Ja ti one… Za nas: Dokumenti jugoslovenskih feminističkih skupova. Ljubljana and Zagreb: Vita Activa and Center for Women War Victims ROSA.Google Scholar
 18. Doupona Horvat, M., Verschueren, J., & Žagar Ž. I. (1998–2001). The rhetoric of refugee policies in Slovenia: The pragmatics of legitimation. Ljubljana: Mirovni inštitut.Google Scholar
 19. Federici, S. (2006). Precarious labour: A feminist viewpoint. Retrieved on December 5, 2017, from http://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint.
 20. Gržinić, M. (2001). Metelkova: Actions in a zone of indifference. Retrieved on December 5, 2017, from http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors2/grzinictext2.html.
 21. Haraway, D. J. (1991). Simians, cyborgs and women: Reinvention of nature. New York: Routledge.Google Scholar
 22. Hemment, J. (1998). Colonization or liberation. The paradox of NGOs in post-socialist states. The Anthropology of East Europe Review, 16(1) 31–39.Google Scholar
 23. Hrvatin, A. (2016). Socialno delo v avtonomnih prostorih: Vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.Google Scholar
 24. Hvala, T. (2008). Streetwise feminism. Feminist and lesbian street actions, street art and graffiti in Ljubljana. Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale. Retrieved on December 5, 2017, from http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2870020.pdf.
 25. Hvala, T. (2010a). Rdečke razsajajo!: Intervjuji z organizatorkami feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. Ljubljana: KUD Mreža.Google Scholar
 26. Hvala, T. (2010b). The Red Dawns festival as a feminist-queer counterpublic. Monitor ISH, 12(1), 7–107.Google Scholar
 27. Hvala, T. (2012). Queer trouble in Ljubljana. In S. Mesquita (Ed.), Import, export, transport: Queer theory, queer critique and activism in motion (pp. 179–193). Vienna: Zaglossus.Google Scholar
 28. Hvala, T. (2015). Temporary venues of persistent hope: City of women and Red Dawns. Časopis za kritiko znanosti, 43(261), 51–62.Google Scholar
 29. Hvala, T., & Zajc, D. (2014). Feminist and LGBTQA groups chart (unpublished). Ljubljana.Google Scholar
 30. Jalušič, V. (2001). Ideologija in realnost civilnih družb. Slovenija in naslednice bivše Jugoslavije ter primer feminističnih skupin. Retrieved on November 5, 2017, from www2.mirovni-institut.si/slo_html/clanki/ideol_real_civ.htm.
 31. Jalušič, V. (2002). Kako smo hodile v feministično gimnazijo. Ljubljana: Založba/*cf.Google Scholar
 32. Jeremić, M. (2015). Queer Beograd: Žurke i politika. In M. Đurić, M. Jeremić, & J. Vidić (Eds.), Trans, interseks, kvir: Osvrti i novi horizonti (pp. 91–99). Belgrade: Gayten.Google Scholar
 33. Kajinić, S. (2016). The first European festival of lesbian and gay film was Yugoslav: Dismantling the geotemporality of Europeanisation in Slovenia. In B. Bilić (Ed.), LGBT activism and Europeanisation in the post-Yugoslav space. On the rainbow way to Europe (pp. 59–80). London: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 34. Kuhar, R. (2003). Medijske podobe homoseksualnosti: Analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 2000. Ljubljana: Mirovni inštitut.Google Scholar
 35. Lazić, R., & Urošević, M. (Eds.). (2016). Buntovnica s razlogom: Biljana Jovanović. Belgrade: Women in Black.Google Scholar
 36. Lezbično-feministična univerza. (2017). Manifest. In K. Čičigoj & J. Založnik (Eds.), (Za)kaj feminizem danes. Dialogi, 11–12, 31–38.Google Scholar
 37. LFU. (2013). Lesbian Feminist University: A pamphlet. Retrieved on June 12, 2017, from http://issuu.com/lezfemuniverza/docs/lesbianfeministuniversity.
 38. LFU. (2017). About us. Retrieved on December 5, 2017, from www.lezfemuniverza.org/about-lfu.
 39. Ljudjeza.org. (2017). Archival webpage. Retrieved on December 5, 2017, from www.ljudmila.org/merc/ljudjeza.
 40. Lóránd, Zs. (2014). Learning a feminist language: The intellectual history of feminism in Yugoslavia in the 1970s and 1980s (Unpublished doctoral dissertation). Central European University, Budapest.Google Scholar
 41. Lorde, A. (1983). There is no hierarchy of oppressions: Homophobia and education. New York: Council on Interracial Books for Children.Google Scholar
 42. Lugones, M. (1990). Structure/antistructure and agency under oppression. Journal of Philosophy, 87(10), 500–507.CrossRefGoogle Scholar
 43. Lugones, M. (2003). Pilgrimages/peregrinajes: Theorizing coalition against multiple oppressions. Oxford: Rowman and Littlefield.Google Scholar
 44. Lugones, M. (2010). Toward a decolonial feminism. Hypatia, 25(4), 742–759.CrossRefGoogle Scholar
 45. Lugones, M. (Spring, 2008). The coloniality of gender. Worlds & Knowledges Otherwise, 1–17.Google Scholar
 46. Markunova, Š. (2017). Lezbejski skup na Pohorju 1997. Retrieved on December 5, 2017, from http://labris.org.rs/sr/lezbejski-skup-na-pohorju-1997.
 47. Mastnak, T. (Ed.). (1985). Socijalistična civilna družba? Ljubljana: Knjižnica revolucionarne teorije.Google Scholar
 48. Mlađenović, L. (2001). Notes of a feminist lesbian during wartime. The European Journal of Women’s Studies, 8(3), 381–391.CrossRefGoogle Scholar
 49. Narobe. (2013). Parada: Trk politik – paradoksi spogledovanja parade in oblasti. Retrieved on December 5, 2017, from http://narobe.si/parada-trk-politik-paradoksi-spogledovanja-parade-in-oblasti.
 50. Oblak, T. (2017). Archival notes from the meetings of LFU and from Metelkova and Rog (Unpublished manuscript).Google Scholar
 51. Pan, M. (2004). Vzgoja za istospolnost. In E. D. Bahovec & K. Bregar (Eds.), Šola in vrtec skozi ogledalo (pp. 202–204). DZS: Ljubljana.Google Scholar
 52. Pan, M. (2007a). Rdeče zore. Borec: revija za antropologijo, zgodovino in književnost, 639–645, 59, 72–79.Google Scholar
 53. Pan, M. (2007b). Love is love: A guide to understanding and learning about human rights through the discussion of sexual identity and sexual orientation. Ljubljana: Amnesty International Slovenia.Google Scholar
 54. Pan, M. (2010). Feministično-queerovski a priori raziskav homofobičnega nasilja. Socialno delo, 49(5–6), 389–396.Google Scholar
 55. Pan, M. (2017). Archival notes (Unpublished manuscript).Google Scholar
 56. Pistotnik, S. (2007). Kronologija izbrisa 1990–2007. In B. Beznec, J. Zorn, & U. Lipovec Čebron, (Eds.), Izbris. Časopis za kritiko znanosti, 35(228), 204–237.Google Scholar
 57. Pistotnik, S. (2013). Iz nabora kontradikcij v vsakodnevnih praksah avtonomnih prostorov. In A. Pavlišič (Ed.), Metelkova mesto. Časopis za kritiko znanosti, 41(253), 151–159.Google Scholar
 58. Puača, M., & Marković, M. (2006). Stvaranje prostora: Zapisi sa festivala Žurke i politika. Belgrade: Gayten.Google Scholar
 59. Pureber, T. (2013). Proti in onkraj obstoječega: gradnja metelkovske skupnosti v uporu. In A. Pavlišič (Ed.), Metelkova mesto. Časopis za kritiko znanosti, 41(253), 139–253.Google Scholar
 60. Rabinow, P. (Ed.). (1984). The Foucault reader. New York: Pantheon Books.Google Scholar
 61. Reclaim the night! (2017). Noč je naša! Reclaim the night! Articulation. Retrieved on December 5, 2017, from http://komunal.org/teksti/445-noc-je-nasa-reclaim-the-night-2017.
 62. Skupina za vključevanje migrantk v skupnost. (2017). Manifest. In K. Čičigoj & J. Založnik (Eds.), (Za)kaj feminizem danes. Dialogi, 11–12, 48–49.Google Scholar
 63. Stanojević, M. (2014). Conditions for a neoliberal turn: The cases of Hungary and Slovenia. European Journal of Industrial Relations, 20(2), 97–112.CrossRefGoogle Scholar
 64. Tomasek, N. (2011). Von rot nach pinklila. Die queerfeministische Szene Ljubljanas. Jungle World, 38. Retrieved on December 5, 2017, from http://jungle.world/artikel/2011/38/von-rot-nach-pinklila.
 65. Tratnik, S. (1995). Queer: Teorija in politika spolnega izobčenstva. In D. Zadnikar (Ed.), Mesto žensk. Časopis za kritiko znanosti, 24(177), 63–74.Google Scholar
 66. Tratnik, S. (2001). Lesbian visibility in Slovenia. The European Journal of Women’s Studies, 8(3), 373–380.CrossRefGoogle Scholar
 67. Tratnik, S. (2010). Vstaja lezbosov: portret. Narobe. Retrieved on December 5, 2017, from http://narobe.si/portret-vstaja-lezbosov.
 68. Tratnik, S., & Segan, N. (1995). L, zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 1984–1995. Ljubljana: ŠKUC.Google Scholar
 69. Velikonja, M. (2005). Eurosis—A critic of the new eurocentrism. Ljubljana: Mirovni inštitut.Google Scholar
 70. Vstajniške socialne delavke. (2015). Me, feministke. Retrieved on December 5, 2017, from http://vstajniskesocialnedelavke.wordpress.com.
 71. Wall, C. (2017). Sisterhood and squatting in the 1970s: Feminism, housing and urban change in Hackney. History Workshop Journal, 83(1), 79–97.CrossRefGoogle Scholar
 72. Wittig, M. (1992). The straight mind and other essays. Boston: Beacon Press.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Teja Oblak
  • 1
 • Maja Pan
  • 2
 1. 1.Lesbian Feminist UniversityLjubljanaSlovenia
 2. 2.University of LjubljanaLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations