Advertisement

Family Life Education in Turkey

 • Zeynep Copur
 • Kelly D. Taylor
Chapter

Abstract

During recent decades, Turkey has been undergoing rapid social and economic changes, including demographic transition. These changes are highly likely to continue in the future. Thus, the needs of families change as well. Due to these changes, the development of new and effective family life education programs is needed, ones that will acknowledge the evolution of families in Turkey and ones that will reach all segments of the society easily. Today in Turkey, the Ministry of Family and Social Policies, as well as municipalities and the Ministry of National Education, provides family life education to individuals, couples, and families, on such issues as family communication and premarital education. Local authorities, academic units, and nongovernmental organizations also organize different activities (i.e., seminars, panels, conferences, etc.) within the scope of family life education. In recent years, many family-oriented applications have been conducted, within the framework of social state policy. In general, programs that have been implemented have proved effective on topics such as developing self-confidence in children and establishing good relationships between children and their parents. Participating in family life education programming helps children look positively toward school and success at school.

Keywords

Turkey Family life education Parent education Turkish family 

References

 1. 60 Hükümet Eylem Planı. (2008, January 10). T.C. 60. Hükümet Programı Eylem Planı (60th government program action plan), p. 13. Retrieved from http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/EylemVeDigerPlanlar/Attachments/4/60.H%C3%BCk%C3%BCmetProgram%C4%B1EylemPlan%C4%B1.pdf
 2. AÇEV (Mother Child Education Foundation). (2017). What we do. Retrieved from http://www.acev.org/en/ne-yapiyoruz/anne-babalar-icin
 3. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (General Directorate of Family and Social Researches) (ASAGEM). (2008). V. Aile Şûrası: Aile Destek Hizmetleri. Ankara: TC BaŞbakanlık Aile ve Sosyal AraŞtırmalar Genel Müdürlüğü. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/kutuphane_52___v__aile_surasi____aile_destek_hizmetleri____bildirileri.pdf
 4. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (General Directorate of Family and Social Researches) (ASAGEM). (2011). Türkiyede ailelerin eğitim ihtiyaçları. T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, No: 149, Ankara. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/turkiye_de_ailelerin_egitim_ihtiyaclari.pdf
 5. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (Ministry of Family and Social Policies). (2011). Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar, Ankara. Retrieved from http://www.aep.gov.tr/wp-content/uploads/2013/03/aep-uzerine-notlar.pdf
 6. Akkok, F. (1994). An overview of parent training and counseling with the parents of children with mental disabilities and autism in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling, 17, 129–138.CrossRefGoogle Scholar
 7. Aktaş, Y. (1997). Çalışan annelerin karşılaştıkları sorunlar ve okulöncesi eğitim kurumlarının Önemi. 10. Ya-pa Okulöncesi Eğitim ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 237–248.Google Scholar
 8. Albayrak, E., & Günay, O. (2007). State and trait anxiety levels of childless women in Kayseri, Turkey. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 12(4), 385–390.  https://doi.org/10.1080/13625180701475665 CrossRefGoogle Scholar
 9. Anıl, E., Arın, C., Berktay Hacımirzaoğlu, A., Bingöllü, M., & İlkkaracan, P. (2002). The new legal status of women in Turkey. In Women for women’s human rights (WWHR) – New ways (1st ed.). Retrieved from http://www.kadinininsanhaklari.org/static/yayin/kitapcik/yeni-yasal-statu.pdf
 10. Arcus, M. E. (1992). Family life education: Toward the 21st century. Family Relations, 41, 390–398.CrossRefGoogle Scholar
 11. Arcus, M. E., Schvaneveldt, J. D., & Moss, J. J. (1993). The nature of family life education. In M. E. Arcus, J. D. Schvaneveldt, & J. J. Moss (Eds.), Handbook of family life education (Vol. 1). Newbury Park, CA: Sage Publications.Google Scholar
 12. Ataca, B. (2009). Turkish family structure and functioning. In S. Bekman & A. Aksu-Koç (Eds.), Perspectives on human development, family, and culture (pp. 108–125). London, UK: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 13. Ataseven, G., & Ozan Akyol, F. (2008). Sağlıklı ve güçlü aileler için aile eğitimi ve sivil toplum kuruluşları. T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü V. Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri Bildirileri” 5–7 Kasım, Ankara, p. 71. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/kutuphane_52___v__aile_surasi____aile_destek_hizmetleri____bildirileri.pdf
 14. Ateş, R., Erdoğan, İ., Ergin, H., Gül, G., Günayer Şenel, H., Güngörmüş Özkardeş, O., Ilgar, L., Ilgar, Ş., İşmen, A. E., Kılıçaslan, A., Özabacı, N., Yavuzer, H., Yıldız, A., & Yüksel Şahin, F. (2004). Evlilik Okulu (Marriage school). İstanbul, Turkey: Remzi Kitabevi.Google Scholar
 15. Aydoğmuş, K., Baltaş, A., Baltaş, Z., Davaslıgil, Ü., Güngormüş, O., Konuk, E., Korkmazlar, Ü., Köknel, Ö., Navaro, L., Oktay, A., Razon, N., & Yavuzer, H. (2006). In H. Yavuzer (Ed.), Ana-Baba Okulu (Mother-father school). İstanbul, Turkey: Remzi Kitapevi.Google Scholar
 16. Beder Şen, R., & Demirkan, S. (2008). Türkiye’de aile eğitimi ve yerel yönetimler/sivil toplum örgütleri için uygulamalı bir model önerisi. T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü V. Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri Bildirileri” 5–7 Kasım, Ankara, p. 116. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/kutuphane_52___v__aile_surasi____aile_destek_hizmetleri____bildirileri.pdf
 17. Bekman, S. (1998). Eşit fırsat: Anne-çocuk eğitim programının değerlendirilmesi (1st ed.). İstanbul, Turkey: Yapım Matbaası.Google Scholar
 18. Bergman, F. (1990) Needs assessment for parent education (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 19. Canpolat, T. (2001). Öğretmen-aile işbirliği ile ailelerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 20. Carpenter-Yaman, C. E. (1982). Sources of family size attitudes and family planning knowledge among rural Turkish youth. Studies in Family Planning, 13(5), 149–158.  https://doi.org/10.2307/1966285 CrossRefGoogle Scholar
 21. Darling, C. A., & Cassidy, D. (2014). Family life education: Working with families across the lifespan (3rd ed., p. 320). Long Grove, IL: Waveland Press.Google Scholar
 22. Duncan, S. F., & Goddard, H. W. (2005). Family life education: Principles and practices for effective outreach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Google Scholar
 23. Duncan, S. F., & Goddard, H. W. (2017). Family life education: Principles and practices for effective outreach (3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.Google Scholar
 24. Gür, B. S., & Kurt, T. (2011). Türkiye’de ailelerin eğitim ihtiyaçları (Educational needs of families in Turkey). Aile ve Toplum, 7(27), 33–62.Google Scholar
 25. Güzel, Ş. (2006). Dört altı yaş grubu çocuğa sahip annelerin aile eğitimine yönelik ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Google Scholar
 26. Hamamcı, Z., & Sevim, S. A. (2004). Türkiye’de aile rehberliği çalışmaları. (Family guidance studies in Turkey). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi (Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal), 3(22), 77–87. Retrieved from http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/391/329
 27. Hughes, R. (1994). A framework for developing family life education programs. Family Relations, 43, 74–80.CrossRefGoogle Scholar
 28. Ilbars, Z. (2000). The Turkish family in the process of change. Ethnologia Balkanica, 4, 59–65.Google Scholar
 29. IPS (Institute of Population Studies). (2009). Turkey Demographic and Health Survey 2008. Hacettepe University Institute of Population Studies Ankara, Turkey. Retrieved from http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/dokumanlar/TDHS-2008_Main_Report.pdf
 30. IPS (Institute of Population Studies). (2014). Turkey Demographic and Health Survey 2013. Hacettepe University Institute of Population Studies Ankara, Turkey. Retrieved from http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/tdhs13/report/TDHS_2013_main.report.pdf
 31. Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). Çocuk gelişiminde erken destek projesi Türkiye örneği. In S. Bekman (Ed.), Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Modeller Seminer Bildirileri (pp. 41–59). UNICEF Türkiye Temsilciliği, 1993.Google Scholar
 32. Kağıtçıbaşı, Ç. (1997). The Turkish early enrichment project and mother-child education program. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 41, 470–474.Google Scholar
 33. Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile (Cultural psychology: Family and human development in cultural context) (1st ed.). İstanbul, Turkey: Evrim Yayınevi. Google Search https://www.seckin.com.tr/kitap/844736799
 34. Kağıtçıbaşı, Ç., & Ataca, B. (2005). Value of children and family change: A three-decade portrait from Turkey. Applied Psychology: An International Review, 54(3), 317–337.CrossRefGoogle Scholar
 35. Kağıtçıbaşı Ç., Bekman S., Sunar D., (1993). Başarı ailede başlar: Çok amaçlı eğitim modeli. İstanbul, Turkey: YA-PA Yayınları. Google Search http://www.idefix.com/Kitap/Basari-Ailede-Baslar/DrCigdem-Kagitcibasi/Egitim-Basvuru/Kisisel-Gelisim/urunno=0000000457540
 36. Kavas, S., & Thornton, A. (2013). Adjustment and hybridity in Turkish family change: Perspectives from developmental idealism. Journal of Family History, 38(2), 223–241.  https://doi.org/10.1177/0363199013482263 CrossRefGoogle Scholar
 37. Mert, G. (2008). Aile eğitimi. T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü V. Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri Bildirileri” 5–7 Kasım, Ankara, p. 105. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/kutuphane_52___v__aile_surasi____aile_destek_hizmetleri____bildirileri.pdf
 38. Metin-Ozcan, K., Gunay, A., & Ertac, S. (2012). Macro and socioeconomic determinants of Turkish private savings. Journal of Economic Cooperation and Development, 33(2), 93–130. Retrieved from http://search.proquest.com/openview/c18386d4905d79eecda667ce40417a12/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1096395
 39. Ministry for EU Affairs. (2014). History of Turkey-EU Relations. Republic of Turkey Ministry for EU Affairs. Retrieved from http://www.ab.gov.tr/111_en.html
 40. Ministry of Foreign Affairs. (2016). Economic outlook of Turkey. Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. Retrieved from: http://www.mfa.gov.tr/prospects-and-recent-developments-in-the-turkish-economy.en.mfa
 41. Ministry of National Education (MoNE). (2014). Aile Eğitimi Uygulamaları Ülke Raporu 2013 (Family education practices country report 2013). Republic of Turkey Ministry of National Education. Retrieved from http://aileegitimi.meb.gov.tr/upload/aile_egitimi_rapor_03_03_2014.pdf
 42. Ministry of National Education (MoNE). (2017). Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 2016 yılı izleme değerlendirme raporu (General directorate of lifelong learning report 2016). Republic of Turkey Ministry of National Education. Retrieved from http://hbogm.meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2016/mobile/index.html#p=1
 43. OECD. (2016). Family size and household composition. Retrieved from https://www.oecd.org/els/family/SF_1_1_Family_size_and_composition.pdf
 44. Ömeroğlu, E., & Yaşar-Can, M. (2002). Ev merkezli aile çocuk eğitimi programının ev ortamına etkisi. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu, Kök Yayıncılık, Ankara.Google Scholar
 45. Pehlivan, H. (2008). Anne eğitim programının etkililiğinin değerlendirilmesi (Evaluation of effectiveness of mothers training program). Aile ve Toplum, 4(15), 55–66.Google Scholar
 46. Powell, L., & Cassidy, D. (2007). Family life education: Working with families across the life span. Long Grove, IL: Waveland Press.Google Scholar
 47. Ramazan, O., Kılıç, F., & Arkan, K. (2010). The effects of parent education program on the state anxiety levels of parents of first graders. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1219–1222.  https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.176 CrossRefGoogle Scholar
 48. State Planning Organization (2006). 60th government program action plan. T. R. Prime Ministry State Planning Organization. Ninth Development Plan 2007–2013, p. 98. Retrieved from http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/1/Ninth%20Development%20Plan%202007-2013.pdf
 49. Tezel Şahin, F., & Özbey, S. (2007). Aile eğitim programlarına niçin gereksinim duyulmuştur? Aile eğitim programları neden önemlidir? Aile ve Toplum Kültür ve Araştırma Dergisi, 3(12), 7–12.Google Scholar
 50. Tonguç, A. H., & Akşener, A. (2008). Aile destek hizmetleri yerel yönetimlerin rolü ve AKDEM örneği. T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü V. Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri Bildirileri” 5–7 Kasım, Ankara, p. 84. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/kutuphane_52___v__aile_surasi____aile_destek_hizmetleri____bildirileri.pdf
 51. Toros, A. (2002). How compatible is the Turkish population structure with European Union countries? Center for Strategic Studies, Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. Retrieved from http://sam.gov.tr/wpcontent/uploads/2012/01/AYKUT-TOROS.pdf
 52. Tunçkanat, F. H. (2008). Analysis of fertility in metropolitan areas of Turkey: An application of structural equation modeling. European Population Conference, Barcelona, July 9–12.Google Scholar
 53. Turan, E., Tezel Şahin, F., Turla, A., & Can Yaşar, M. (1997). Çocukluk Döneminde Ev Ortamının Çocuğun Eğitimine Etkisi. 1. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, 28–30 Mayıs, pp. 316–335, Ankara.Google Scholar
 54. TurkStat. (2016). Life tables, 2013–2015. Retrieved from http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21509
 55. TurkStat. (2017a). The results of address based population registration system, 2016. Retrieved from http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638
 56. TurkStat. (2017b). Statistics on family, 2016. Retrieved from http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24646
 57. TurkStat. (2017c). Marriage and divorce statistics, 2016. Retrieved from http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24642
 58. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2006). Turkey early childhood care and education (ECCE) programmes. UNESCO International Bureau of Education (IBE), Geneva, Switzerland. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001472/147250e.pdf
 59. UNICEF. (2013). Social conditions and the family environment. Retrieved from http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=17&mnid=79
 60. UNICEF. (2014). Situation of children: Introduction and executive summary. Retrieved from http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=33&mnid=79
 61. World Bank. (2016). Turkey. Retrieved from: http://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview#3
 62. World Bank. (2017). Population growth (annual %). Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW
 63. Yavuz, S. (2004). Changing household and family compositions in Turkey: A demographic evaluation for 1968–1998 period. Hacettepe University E-Journal of Sociological Research, 2, 1–34.Google Scholar
 64. Yavuz, S. (2006). Completing the fertility transition: Third birth in developments by language groups in Turkey. Demographic Research, 15, 435–460. Retrieved from http://www.demographic-research.org/volumes/vol15/15/15-15.pdf CrossRefGoogle Scholar
 65. Yıldız, Z. (2015). Aile eğitim programları ve “din/ değer merkezli” aile eğitimi ihtiyacı (Parent education programs and need for “religion/value based” parent education). Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 2(22), 159–183.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Zeynep Copur
  • 1
 • Kelly D. Taylor
  • 2
 1. 1.Hacettepe University, Department of Family and Consumer SciencesAnkaraTurkey
 2. 2.East Carolina University, Department of Human Development and Family ScienceGreenvilleUSA

Personalised recommendations