Advertisement

Toward a History of the Teaching of Calculation in Russia

 • Alexander KarpEmail author
Chapter
Part of the Mathematics Education in the Digital Era book series (MEDE, volume 11)

Abstract

This chapter is devoted to the history of teaching calculation in Russia. It is a history in which political, pedagogical, and technological questions intersect, and much in it sounds quite contemporary and gives the mathematics educator much to think about. We analyze certain sections of Russian textbooks and approaches employed by them. Some characteristics specific to Russia are also discussed: the use of so-called number alphabets and the Russian abacus during certain periods.

Keywords

Calculation Educational goals Russian abacus Number alphabets Mental calculation Arithmetic textbooks 

References

 1. Agloblin, V. 1846. Arifmetika [Arithmetic]. Moscow: Tipoigrafiya Nikolaya Stepanova.Google Scholar
 2. Bjarnadóttir, K. 2014. History of teaching arithmetic. In Handbook on the history of mathematics education, ed. Alexander Karp, and Gert Schubring, 431–458. New York: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 3. Busse, F. 1833. Rukovodstvo k arifmetike dlya upotrebleniya v uezdnykh uchilischakh Rossiiskoy Imperii [A Manual in Arithmetic to be used in the District Schools of Russian Empire]. Moscow: Universitetskaya tipografiya.Google Scholar
 4. Depman, I.Ya. 1959. Istoriya arifmetiki [History of Arithmetic]. Moscow: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel’stvo.Google Scholar
 5. Evtushevsky, V.A. 1871. Arifmeticheskie schety [The Arithmetical Abacus]. St. Petersburg: Typografiya Golovina.Google Scholar
 6. Evtushevsky, V.A. 1874. Otvet na stat’iu grafa L. Tolstogo “O narodnom obrazovanil” [Response to Count L. Tolstoy’s Article, “On the People’s Education”]. St. Petersburg: Tipografiya Bezobrazova.Google Scholar
 7. Freiman, V., and A. Volkov. 2015. Didactical innovations of L. F. Magnitskiĭ: setting up a research agenda. International Journal for the History of Mathematics Education 10 (1): 1–24.Google Scholar
 8. Goldenberg, A. 1940. Obrazovatel’noe znachenie obucheniya detey proizvodstvu arifmeticheskikh deistvii [The Educational Significance of Teaching Children to Carry Out Arithmetical Operations]. In Khrestomatiya po metodike nachal’noi arifmetiki, ed. A.S. Pchelko, 103–105. Moscow: Gos. Uchebno-pedagogicheskoe izdatel’stvo Narkomprosa RSFSR.Google Scholar
 9. Ignatiev, P. 1933. Education. In Russia, U.S.S.R.: A complete handbook, ed. P. Malevsky-Malevich, 651–676. New York: William Farquhar Payson.Google Scholar
 10. Ivashova, O. 2011. The history and the present state of elementary mathematical education in Russia. In Russian mathematics education: Programs and practices, ed. Alexander Karp, and Bruce R. Vogeli, 37–80. Hackensack, NJ: World Scientific.CrossRefGoogle Scholar
 11. Karp, A. 2006. “Universal responsiveness” or “splendid isolation”? Episodes from the history of mathematics education in Russia. Paedagogica Historica 42 (4–5): 615–628.CrossRefGoogle Scholar
 12. Karp, A. 2009. Back to the future: The conservative reform of mathematics education in the Soviet Union during the 1930s–1940s. International Journal for the History of Mathematics Education 4 (1): 65–80.Google Scholar
 13. Karp, A. 2012. Soviet mathematics education between 1918 and 1931: A time of radical reforms. ZDM/International Mathematics Education 44: 551–561.Google Scholar
 14. Karp, A. 2014a. On mathematics education in the Orthodox Europe (Chap. 7). In Handbook on the history of mathematics education, ed. Alexander Karp, and Gert Schubring, 143–151. New York: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 15. Karp, A. 2014b. Mathematics education in Russia (Chap. 15). In Handbook on the history of mathematics education, ed. Alexander Karp, and Gert Schubring, 303–322. New York: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 16. Kavun, I.N., and N.S. Popova. 1934. Metodika prepodavaniya arifmetiki. Dlya uchitelei nachal’noi shkoly i studentov pedagogicheskikh tekhnikumov [The Methodology of the Teaching of Arithmetic. For Elementary School Teachers and Students at Pedagogical Institutes]. Moscow-Leningrad: Uchpedgiz.Google Scholar
 17. Kopievskii, I. 1699. Kratkoe i poleznoe rukovedenie vo arifmetiku, ili v obuchenie i poznanie vsyakogo scheta, v sochtenii vsyakikh veschey [A Brief and Useful Manual in Arithmetic, or Teaching and Learning Calculation of All Kinds, in the Counting of All Kinds of Things]. Amsterdam: Tessing.Google Scholar
 18. Kurganov, N.G. 1791. Arifmetika ili chislovnik [Arithmetic or Number Book]. St. Petersburg: Imperatorskaya Akademiya nauk.Google Scholar
 19. Lesnevskii, I.V. 1852. Arifmetika i prilozhenie pravil ee k vykladkam na schetakh [Arithmetic and the Application of Its Rules to Calculations on the Abacus]. Novgorod.Google Scholar
 20. Magnitskii, L.F. 1703. Arifmetika, sirech’ nauka chislitel’naya, s raznykh dialektov na slovenskiĭ yazyk perevedenaya, i vo edino sobrana, i na dve knigi razdelena [Arithmetic, or learning of numbering, translated into Slavic language from different dialects, assembled and divided into two books]. Moscow.Google Scholar
 21. Maistrov, L.E. 1974. Rol’ alfavitnykh system numeratsii [The Role of Alphabetic Systems of Numeration]. In Istoriko-matematicheskie issledovaniya, vol. 19, ed. A.P. Yushkevich, 39–49. Moscow: Nauka.Google Scholar
 22. Malinin, A., and K. Burenin. 1897. Arifmetika [Arithmetic]. Moscow: Nasledniki brat’ev Salaevykh.Google Scholar
 23. Menchinskaya, N.A. 1955. Psikhologiya obucheniya arifmetike [The Psychology of Teaching Arithmetic]. Moscow: Uchpedgiz.Google Scholar
 24. Miliukov, P.N. 1994. Ocherki po istorii russkoy kul’tury [Outlines of history of Russian culture], vol. 2. Moscow: Progress-Kul’tura.Google Scholar
 25. O rassmotrenii knigi Lesnevskogo “Arifmetika na schetakh” [On the Review of Lesnevskii’s Book “Arithmetic on the Abacus”]. 1852. Central Historical Archive of St. Petersburg, f. 439, op. 1, d. 3161.Google Scholar
 26. Pchelko A.S. 1940. Khrestomatiya po metodike nachal’noi arifmetiki [Anthology on the Methodology of Elementary Arithmetic]. Moscow: Gos. Uchebno-pedagogicheskoe izdatel’stvo Narkomprosa RSFSR.Google Scholar
 27. Pekarskii, P.P. 1862. Nauka i literatura v Rossii pri Petre Velikom [Science and literature in Russia of the time of Peter the Great]. St. Petersburg: Obshchestvennaya Pol’za.Google Scholar
 28. Perepiska ob uchrezhdenii Komiteta po ustroistvu uchebnykh zavedenii [Correspondence on the Establishment of the Committee on the Organization of Educational Instititutions], (1826–1828). Russian State Historical Archive, f. 738, op. 1, d. 1.Google Scholar
 29. Polovtsev, A.A. (ed.). 1903. Russkii biograficheskii slovar’ [Russian Biographical Dictionary], vol. 9. St. Petersburg: Tipografiya glavnogo upravleniya udelov.Google Scholar
 30. Polyakova, T.S. 1997. Istoriya otechestvennogo shkol’nogo matematicheskogo obrazovaniya [The history of Russian school mathematical education]. Book 1. Rostov na Donu: RGPU.Google Scholar
 31. Polyakova, T.S. 2002. Istoriya matematicheskogo obrazovaniya v Rossii [The history of mathematical education in Russia]. Moscow: Moscow State University Publishers.Google Scholar
 32. Polyakova, T.S. 2010. Mathematics education in Russia before the 1917 Revolution. In Russian mathematics education: History and world significance, ed. Alexander Karp and Bruce R. Vogeli, 1–42. London, New Jersey, Singapore: World Scientific.Google Scholar
 33. Popova, N.S. 1933. Uchebnik arifmetiki dlya nachal’noi shkoly. Chast’ vtoraya. Vtoroi god obucheniya [Textbook in Arithmetic for Elementary Schools. Part Two. Second Year Instruction]. Moscow-Leningrad: Uchpedgiz.Google Scholar
 34. Popova, N.S. 1937a. Uchebnik arifmetiki dlya nachal’noi shkoly. Chast’ pervaya. Pervyi god obucheniya [Textbook in Arithmetic for Elementary Schools. Part One. First Year Instruction]. Leningrad: Uchpedgiz.Google Scholar
 35. Popova, N.S. 1937b. Uchebnik arifmetiki dlya nachal’noi shkoly. Chast’ tretya. Tretii i chetvertyi god obucheniya [Textbook in Arithmetic for Elementary Schools. Part Three. Third and Fourth Year Instruction]. Moscow-Leningrad: Uchpedgiz.Google Scholar
 36. Popova, N.S., and A.S. Pchelko, 1941. Sbornik arifmeticheskikh zadach i uprazhnenii dlya nachal’noi shkoly. Chast’ chetvertaya [Collection of Problems and Exercises in Arithmetic for Elementary Schools. Part Four]. Moscow-Leningrad: Uchpedgiz.Google Scholar
 37. Prudnikov, V.E. 1956. Russkie pedagogi matematiki XVIII-XIX vekov [Russian Mathematics Educators of the 18th–19th centuries]. Moscow: Uchpedgiz.Google Scholar
 38. Rachinskii, S.A. 1902. Sel’skaya shkola: sbornik statey [Rural Schools: Collection of Articles]. St. Petersburg: Sinodal’naya tipografiya.Google Scholar
 39. Shokhor-Trotskii, S.I. 1886. Metodika arifmetiki [Methodology of Arithmetic]. Moscow: Uchpedgiz.Google Scholar
 40. Simonov, R.A. 1974. “Tsifrovye alfavity” i sostoyanie gramotnosti v Drevney Rusi [“Number Alphabets” and the State of Literacy in Old Rus’]. Matematika v shkole 1: 80–82.Google Scholar
 41. Simonov, R.A. 1977. O formirovanii drevnerusskoy numeratsii [On the Formation of Ancient Russian Numeration]. In Istoriko-matematicheskie issledovaniya, vol. 22, ed. A.P. Yushkevich, 237–241. Moscow: Nauka.Google Scholar
 42. Simonov, R.A. 1980. Kirik Novgorodets, uchenyi XII veka [Kirik of Novgorod, scholar of the 12th century]. Moscow: Nauka.Google Scholar
 43. Simonov, R.A. 2007. Matematicheskaya i kalendarno-astronomicheskaya mysl’ Drevney Rusi [Mathematical and Astronomical-Calendrical Thought in Old Rus’]. Moscow: Nauka.Google Scholar
 44. Spasskii, I.G. 1952. Proiskhozhdenie i istoriya russkikh schetov [The Origin and History of the Russian Abacus]. In Istoriko-matematicheskie issledovaniya, vol. 5, ed. G.F. Rybkin, and A.P. Yushkevich, 269–420. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel’stvo tekhniko-teoreticheskoy literatury.Google Scholar
 45. Talalay, A.A. 1903. Noveishie tablitsy dlia bystrogo vychisleniya. Umnozhenie i delenie na schetakh ili na pis’me vsekh chisel tselykh i drobnykh [New Tables for Rapid Calculation. Multiplication and Division of All Integers and Fractions on an Abacus or on Paper]. St. Petersburg: Tipografiya Bysselya.Google Scholar
 46. Thorndike, E.L. 1929. Psychology of arithmetic. New York: Macmillan.Google Scholar
 47. Tikhomirov, P. 1830. Arifmetika na schetakh ili legchaishii sposob proizvodit’ vse arifmeticheskie deistviya na schetakh, usovershenstvovannykh general-maiorom g. Svobodskim [Arithmetic on the Abacus, or the Easiest Method for Carrying Out All Arithmetical Operations on the Abacus, as Perfected by Major General Svobodskoi]. St. Petersburg.Google Scholar
 48. Tolstoy, L. 1874. O narodnom obrasovanii [On the People’s Education]. Collected Works, 90 volumes (1928–58), vol. 17, 71–132. Moscow.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Teachers CollegeColumbia UniversityNew YorkUSA

Personalised recommendations