Advertisement

Gender Budgeting in Iceland

 • Finnborg S. Steinþórsdóttir
 • Katrín Anna Guðmundsdóttir
 • Thamar M. Heijstra
 • Halldóra Friðjónsdóttir
Chapter

Abstract

Gender budgeting (GB) was introduced in Iceland in response to the worldwide financial crisis of 2008, as one of the methods to improve public governance at a state level and was enshrined in the Public Finances Act 2016. Following the initiative by the state, the City of Reykjavik began its own GB programme as did the largest academic public institution of the country, the University of Iceland. These initiatives are at different stages of the implementation process and have been received with various levels of enthusiasm. This chapter outlines the development of GB processes in Iceland at state, local government and public institutional level, and considers in particular the successes and hindrances relating to implementation.

References

 1. Alþingi. 2015a. Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016, parl. doc. 2, no. 2, 145th Session. http://www.althingi.is/altext/145/s/0002.html. Accessed 29 Mar 2017.
 2. ———. 2015b. Breytingartillaga við frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016, parl. doc. 578, no. 2, 145th Session. http://www.althingi.is/altext/145/s/0578.html. Accessed 29 Mar 2017.
 3. ———. 2015c. Breytingartillaga við frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016, parl. doc. 680, no. 2, 145th Session. http://www.althingi.is/altext/145/s/0680.html. Accessed 29 Mar 2017.
 4. ———. 2016. Frumvarp til fjárlaga, parl. doc. 1, no. 1, 146th Session. http://www.althingi.is/altext/pdf/146/s/0001.pdf. Accessed 29 Mar 2017.
 5. Centre for Gender Equality. 2017. Gender Equality in Iceland: Information on Gender Equality Issues in Iceland. Akureyri: Jafnréttisstofa. http://jafnretti.is/D10/_Files/Gender_Equality_in_Iceland_2017.pdf. Accessed 29 Mar 2017.
 6. City of Reykjavik. 2016a. The City of Reykjavik’s Human Rights Policy. http://reykjavik.is/en/city-of-reykjaviks-human-rights-policy. Accessed 29 Mar 2017.
 7. City of Reykjavík. 2016b. Gender Budgeting. http://reykjavik.is/sites/default/files/gender_budgetin_in_reykjavik.pdf. Accessed 29 Mar 2017.
 8. Einarsdóttir, Þorgerður. 2000. Millifærsla á persónuafslætti: sanngirnismál eða tímaskekkja? (1995). Bryddingar (bls. 101–108). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands: Háskólaútgáfan.Google Scholar
 9. Fjármála-og efnahagsráðuneytið. 2011. Three Year Plan for Implementing Gender Budgeting: The Steering Committee‘s Proposal. Reykjavík.Google Scholar
 10. Fjármála-og efnahagsráðuneytið. 2015. Innleiðingaráætlun kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar 2015–2019. Reykjavík.Google Scholar
 11. Flóvenz, Brynhildur G. 2007. Jafnréttislög í þrjátíu ár [Act on Equality for Thirty Years]. Úlfljótur 1: 5–23.Google Scholar
 12. Government Coalition Platform of the Social Democratic Alliance and Left-Green Movement. 2009. https://eng.forsaetisraduneyti.is/news-and-articles/nr/3730. Accessed 29 Mar 2017.
 13. Heijstra, Thamar M., Steinþórsdóttir, Finnborg S. and Einarsdóttir, Þorgerður. 2017. Academic Career Making and the Double-Edged Role of Academic Housework. Gender & Education 29 (6): 764–780. https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1171825.
 14. Himmelweit, Susan. 2002. Making Visible the Hidden Economy: The Case for Gender Impact Analysis of Economic Policy. Feminist Economics 8 (1): 49–70.CrossRefGoogle Scholar
 15. Hlynsdóttir, Erla. 2012. Oddný Harðar hvergi bangin—Viðtal. Stöð 2. January 1, 2012. http://www.visir.is/oddny-hardar-hvergi-bangin-vidtal/article/2012120109943. Accessed 29 Mar 2017.
 16. Leopold, Till A., Vesselina Ratcheva, and Saadia Zahidi. 2016. The Global Gender Gap Report. Geneva: World Economic Forum. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/. Accessed 29 Mar 2017.
 17. O’Hagan, Angela. 2015a. Favourable Conditions for the Adoption and Implementation of Gender Budgeting: Insights from Comparative Analysis. Political Economica/Journal of Economic Policy 2: 233–252.Google Scholar
 18. ———. 2015b. Gender Budgeting in Scotland: Towards Feminist Policy Change. Glasgow: WiSE Research Center.Google Scholar
 19. Pétursdóttir, Gyða M. 2009. Within the Aura of Gender Equality: Icelandic Work Cultures, Gender Relations and Family Responsibility: A Holistic Approach. Ph.D. thesis, Faculty of Political Science, University of Iceland.Google Scholar
 20. Quinn, Sheila. 2010. Kynjuð fjárlagagerð: Framkvæmd: Handbók. Reykjavík: Fjármálaráðuneytið.Google Scholar
 21. Reykjavíkurborg. 2014. Handbók um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. http://reykjavik.is/sites/default/files/handbok_kynjadrar_fjarhags-_og_starfsaaetlunar.pdf. Accessed 29 Mar 2017.
 22. Sharp, Rhonda. 2003. Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives Within a Framework of Performance Oriented Budgeting. New York: UNIFEM.Google Scholar
 23. Steinþórsdóttir, Finnborg S., Heijstra, Thamar M., Einarsdóttir, Þorgerður and Péutrsdóttir Gyða M. 2016a. Gender Budgeting in Academia—Toolkit. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2016/12/GARCIA_D5.3-Gender-budgeting-in-academia-toolkit.pdf. Accessed 29 Mar 2017.
 24. ———. 2016b. Money Talks: Gender Budgeting in University of Iceland. Icelandic Review of Politics and Administration 12 (1): 171–194.CrossRefGoogle Scholar
 25. Steinþórsdóttir, Finnborg S., Heijstra, Thamar M. and Þorgerður Einarsdóttir. 2017. The Making of the ‘Excellent’ University: A Drawback for Gender Equality. Ephemera: Theory & Politics in Organizations 17 (3): 91–116.Google Scholar
 26. Stjórnartíðindi. 2015. Lög um opinber fjármál no. 123/2015, art. 18. National Office Journal, Section A. https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=d65cfecc-a39c-460f-9193-8193f9e1ae16. Accessed 29 Mar 2017.
 27. ———. 2016. Lög um breytingu á búvörulögum, búnaðarlögum, tollalögum og lögum um velferð dýra (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur) no. 102/2016. National Office Journal, Section A. https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=2e16a3a0-ae8a-49d7-8ee9-f7b687abb870. Accessed 29 Mar 2017.

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Finnborg S. Steinþórsdóttir
  • 1
 • Katrín Anna Guðmundsdóttir
  • 1
 • Thamar M. Heijstra
  • 1
 • Halldóra Friðjónsdóttir
  • 1
 1. 1.University of IcelandReykjavikIceland

Personalised recommendations