Advertisement

Circulation of Humanism and Classicism During the Second World War in Turkey: The Case of the Painters’ Homeland Tours (1938–1946)

 • Bengü Aydın Dikmen
Chapter

Abstract

This chapter examines how a project for artists patronized by the ruling party came to be in line with the discourses of humanism and classicism during the Second World War in Turkey. In 1938, Hasan-Âli Yücel implemented a cultural policy entitled “Turkish humanism”. By conceptualizing Turkish humanism as nationalism taken to a universal level, Yücel aspired to bring nationalism and Westernist ideals together. Humanism was thus seen as key to Westernization. In the same period, the Republican People’s Party initiated and sponsored the “Painters’ Homeland Tours” project (1938–1946). Initially a result of populist, nationalist and patronizing state policy, these tours were also in line with Turkey’s international politics.

Keywords

Republican People’s Party Academy of Fine Arts Turkish Hearth Necati Ziya Gökalp Hasan Âli Yücel Humanism Classicism Kemalism One-party era Cultural policy Painting Artist Modernism Patronage Nationalism Populism People’s Houses 

Bibliography

 1. Ades, D., T. Benton, D. Elliott, and I. Boyd Whyte, eds. 1995. Art and Power: Europe Under Dictators 1930–1945. London: Thames and Hudson.Google Scholar
 2. Aksel, M. 1960. Anadolu Halk Resimleri. İstanbul: Baha Matbaası.Google Scholar
 3. Anonim. 1937. Halk Emrinde Güzel San’atler. Ayın Tarihi 42: 547.Google Scholar
 4. ———. 1938a, August 19. C.H.P’nin Güzel Kararı: 10 Ressamımız Tablolar Yapmak Üzere Yurt İçine Dağılıyorlar. Ulus.Google Scholar
 5. ———. 1938b. Plastik Sanat Anketi: Malik Aksel’in Düşünceleri. Ar 14: 20.Google Scholar
 6. ———. 1941, June 29. CHP Genel Sekreterliğinin Sanatkârlarımızı Himaye İçin Çok Güzel Bir Teşebbüsü: 10 Ressamımız Yurt İçine Gönderiliyor. Ulus.Google Scholar
 7. ———. 2002a. Ressamların Yurt Gezileri ve Yurt Sergileri. In Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923–1940, ed. H. Ersel et al., vol. I. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.Google Scholar
 8. ———. 2002b. Yücel çıktı. In Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923–1940, ed. H. Ersel et al., vol. I, 246. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.Google Scholar
 9. Artun, D. 2007. Paris’ten Modernlik Tercümeleri: Académie Julian’da İmparatorluk ve Cumhuriyet Öğrencileri. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 10. Aydın Dikmen, B. 2016. İnkılâbı Nakşedecek Resimler: Modern Türkiye’de Sanat Alanı ve Siyaset (1923–1945). PhD diss., Galatasaray University, Institute of Social Sciences, Department of Political Science.Google Scholar
 11. Ayvazoğlu, B. 2011. Malik Aksel: Evimizin Ressamı. İstanbul: Kapı Yayınları.Google Scholar
 12. Baydar, N. 1938. Ressamlarımız İş Başında. Ar 20–21: 30.Google Scholar
 13. Bayındır Uluşkan, S. 2006. Atatürk Döneminde Halk Terbiyesi ve Buna Dair Bir Yayın Örneği: Halk Dergisi. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 5 (9): 189–207.Google Scholar
 14. ———. 2010. Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.Google Scholar
 15. BCA-CHP 490.1.0.0.2014.Google Scholar
 16. BCA-CHP 490.1.0.0.2016.20.Google Scholar
 17. BCA-CHP 490.1.0.0.2016.21.Google Scholar
 18. BCA-CHP 490.1.0.0.2022.48.Google Scholar
 19. BCA-CHP 490.1.0.0.4.21.32.Google Scholar
 20. Bilsel, C. 2007. “Our Anatolia”: Organicism and the Making of Humanist Culture in Turkey. Muqarnas 24 (History and Ideology: Architectural Heritage of the “Lands of Rum”): 223–241.Google Scholar
 21. [Boyar], Ressam Ali Sami. 1933. Kaldırım Ressamları. Ülkü 7: 34–36.Google Scholar
 22. Bozdoğan, S. 2001. Modernism and the Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic. Seattle; London: University of Washington Press.Google Scholar
 23. ———. 2008. Art and Architecture in Modern Turkey: The Republican Period. In The Cambridge History of Turkey: Vol. 4: Turkey in the Modern World, ed. R. Kasaba, 419–471. New York: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 24. CHP. 1944. Cumhuriyet Halk Partisi Resim Sergisi 1944. Ankara: CHP.Google Scholar
 25. Çakan Hacıibrahimoğlu, I. 2012. Cumhuriyet ve Hümanizma Algısı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Google Scholar
 26. Chakrabarty, D. 2000. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, NJ: Princeton University Press.Google Scholar
 27. Çınar, M. 2013. Anadoluculuk ve Tek Parti CHP’de Sağ Kanat. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 28. Cowling, E., and J. Mundy, eds. 1990. On Classic Ground: Picasso, Léger, de Chirico and the New Classicism 1910–1930. London: Tate Gallery Publications, Millbank.Google Scholar
 29. Dıranas, A.M. 1940. Resimde Ümanizma: Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi Münasebetiyle. Güzel Sanatlar 2: 131–153.Google Scholar
 30. Dranas, A.M. 1941. Sanat ve Yurt Bütünlüğü. Ülkü 2 (16): 19–20.Google Scholar
 31. Duben, İ. 2007. Türk Resmi ve Eleştirisi: 1880–1950. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 32. Edgü, A., ed. 1998. Yurt Gezileri ve Yurt Resimleri (1938–1943). İstanbul: Milli Reasürans T.A.Ş. Yayını.Google Scholar
 33. Er, T. 2014. Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’de Sansür (1938–1945). Ankara: Berikan Yayınevi.Google Scholar
 34. Erol, T. 1998. Ressamların Yurt Gezileri ve Sonuçları. In Yurt Gezileri ve Yurt Resimleri (1938–1944), ed. Amelié Edgü, 7–17. İstanbul: Milli Reasürans T.A.Ş. Yayını.Google Scholar
 35. [Eyüboğlu], Bedri Rahmi. 1938. Yeniler ve Yeni Resim. Ar 15: 7.Google Scholar
 36. Eyüpoğlu, S. 1938. Yeni Türk san’atkarı Yahut Frenkten Türke dönüş. İnsan 1 (15): 31–38.Google Scholar
 37. Giray, K. 1995a. Yurdu Gezen Türk Ressamları-I. Türkiye’de Sanat 17: 34–37.Google Scholar
 38. ———. 1995b. Yurdu Gezen Türk Ressamları-II. Türkiye’de Sanat 19: 38–45.Google Scholar
 39. Golan, R. 1995. Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France Between the Wars. New Haven, CT; London: Yale University Press.Google Scholar
 40. Guilbaut, S. 1983. How New York Stole the Idea of Modern Art? Chicago, IL: University of Chicago Press.Google Scholar
 41. Hobsbawm, E. 1995. Foreword. In Art and Power: Europe Under Dictators 1930–1945, ed. D. Ades et al., 11–15. London: Thames and Hudson.Google Scholar
 42. İnan, M.R. 1980. Mustafa Necati: Kişiliği, Ulusal Eğitime Bakışı, Konuşma ve Anıları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Google Scholar
 43. Kafadar, O. 2002. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları. In Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık, 351–381. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 44. Kavut, M. 2011. Humanist Perception of Culture and History in the 1938–1950 Period of Republican Turkey. Master Diss., Middle East Technical University.Google Scholar
 45. Kayalı, K. 1997. Bir Türk Aydının Trajik Portresi. Tarih ve Toplum 28 (166): 13–18.Google Scholar
 46. Kellein, T., ed. 2007. 1937. Perfektion und Zerstörung. Exhibit at the Kunsthalle Bielefeld. With assistance from Roman Grabner and Felicitas von Richthofen. Tübingen: Ernst Wasmuth Verlag.Google Scholar
 47. Koçak, O. 2010. “Westernisation against the West”: Cultural Politics in the Early Turkish Republic. In Turkey’s Engagement with Modernity: Conflict and Change in Twentieth Century, ed. C. Kerslake, K. Öktem, and R. Robins, 305–322. Basingstoke: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 48. Leoussi, A., and D. Aberbach. 2002. Hellenism and Jewish Nationalism: Ambivalence and Its Ancient Roots. Ethnic and Racial Studies 25 (5): 755–777.CrossRefGoogle Scholar
 49. Matossian, M. 1994. Ideologies of Delayed Development. In Nationalism, ed. J. Hutchinson and A.D. Smith, 218–225. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 50. Öndin, N. 2003. Cumhuriyetin Kültür Politikaları ve Sanat (1923–1950). İstanbul: İnsancıl Yayınları.Google Scholar
 51. Ötüken, A.C. 1938, May 8. Almanya’da Yeni Bir Seyyar Sergi: Soysuzlaşmış San’at. Cumhuriyet.Google Scholar
 52. Öztürkmen, A. 2009. Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 53. Sadullah, N. 1938, November 9. Nasıl Dolaştılar. Tan.Google Scholar
 54. Shaw, W.M.K. 2011. Ottoman Painting: Reflections of Western Art from the Ottoman Empire to the Turkish Republic. New York: I.B. Tauris.Google Scholar
 55. Silver, K. 1989. Esprit de Corps: The Art of the Parisian Avant-Garde and the First World War: 1914–1925. London: Thames and Hudson.Google Scholar
 56. Smith, A.D. 1996. Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and Nationalism. International Affairs 72 (3): 445–458.CrossRefGoogle Scholar
 57. Suman, N. 1942, April 1. Resim Sergisi Dolayısıyla. Ülkü 2 (13): 14.Google Scholar
 58. Tan, T. 1938, June 27. Avrupa Notları No. 26: Soysuzlaşan San’at Sergisi. Cumhuriyet.Google Scholar
 59. Tör, V.N. April 1943. Barışa Yaklaşırken: Ressamlar. Hep Bu Topraktan 1: 124–125.Google Scholar
 60. Tunçay, M. 2012. Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Rejiminin Kurulması (1923–1931). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.Google Scholar
 61. Ural, M. 1998. Cumhuriyet’in Romansı: Ressamlar Yurt Gezisi’nde (1938–1943). In Yurt Gezileri ve Yurt Resimleri (1938–1943), ed. A. Edgü, 19–61. İstanbul: Milli Reasürans T.A.Ş. Yayını.Google Scholar
 62. Üstel, F. 2010. İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912–1931). İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 63. Yasa Yaman, Z. June 1996. Yurt Gezileri ve Sergileri ya da “Mektepten Memlekete Dönüş”. TOP 4: 35–52.Google Scholar
 64. Yetkin, S.K. 1938. Yurda Dönen Sanat. Ar 15: 2.Google Scholar
 65. Yıldırım, E. 2013. Erken Cumhuriyet Yılları Milli Kimlik Tartışmaları: Hasan Âli Yücel ve Türkiye’de Hümanizma Arayışları. Turkish Studies 8: 745–763.Google Scholar
 66. Zürcher, E. 2004. Turkey: A Modern History. London; New York: I.B. Tauris.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Bengü Aydın Dikmen
  • 1
  • 2
 1. 1.Galatasaray UniversityIstanbulTurkey
 2. 2.İzmir University of EconomicsİzmirTurkey

Personalised recommendations