Advertisement

Introducing the Concept of the ‘65 Words’ to the Public in Finland

 • Ulla Vanhatalo
 • Juhana Torkki
Chapter

Abstract

The authors report and reflect on their experiences of popularizing the ‘65 words’ method in various domains of public life in Finland. The ‘65 words’ method is a simplified version of the Natural Semantic Metalanguage, modified and adapted to the Finnish language. Case studies are presented from media, business, politics, the church, and education.

References

 1. Geeraerts, Dirk. 2009. Theories of Lexical Semantics. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 2. Gladkova, Anna, Ulla Vanhatalo and Cliff Goddard. 2015. The Semantics of Interjections: An Experimental Study with Natural Semantic Metalanguage. Applied Psycholinguistics. Published online in First View, 21 July 2015: 1–25. doi: 10.1017/S0142716415000260.
 3. Goddard, Cliff, and Anna Wierzbicka. 2014. Words and Meanings: Lexical Semantics Across Domains, Languages and Cultures. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 4. Heikkinen, Vesa. 2016. Sana on aika hurja juttu. Tutkija Ulla Vanhatalon mukaan merkitys yllättää aina. http://www.kotus.fi/nyt/10_kysymysta_kielesta/10_kysymysta_kielesta_2016/sana_on_aika_hurja_juttu.20615.news. (Word is a Crazy Thing. According to Researcher Ulla Vanhatalo, Meaning Surprises Every Time).
 5. Juntumaa, Inari. 2016. Kuusikymmentä viisi sanaa riittää ymmärtämiseen. Aikamerkki, 4 Feb 2016. http://www.aikamerkki.org/kuusikymmentaviisi-sanaa-riittaa-ymmartamiseen. (Sixty Five Words are Enough for Understanding).
 6. Kielitoimiston sanakirja. 2017. www.kielitoimistonsanakirja.fi. (Dictionary of the Institute for the Languages in Finland).
 7. Locke, John. 1959[1690]. An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: Clarendon.Google Scholar
 8. Luukkonen, Ilkka. 2016a. Alussa oli sana. Nykypäivä 3L: 1–23. Available Online http://grafiikka.nykypaiva.fi/mobile/nykypaiva_3_2016.pdf. (In the Beginning Was the Word).
 9. ———. 2016b. Alkusanat. Puhu selvemmin. Nykypäivä 3: 23. Also Available Online http://grafiikka.nykypaiva.fi/mobile/nykypaiva_3_2016.pdf. (Primitive Words. Speak More Clearly).
 10. Parkkinen, Pia. 2016. Puheen asiantuntija: Petteri Orpo on ihmisläheinen insinööripuhuja. – An Online Article at Finland’s National Public Service Broadcasting Company YLE (Yleisradio) 11 Aug 2016. http://yle.fi/uutiset/puheen_asiantuntija_petteri_orpo_on_ihmislaheinen_insinooripuhuja/9087844. (A Speech Specialist: Petteri Orpo is a Humane Engineer Speaker).
 11. Plato. 1999. Kratylos. In Teokset II. 2nd ed. Translated into Finnish by Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Otava.Google Scholar
 12. Rissanen, Virve. 2016. Teoria: Maailman kaikki asiat voidaan selittää 65 sanalla. Näin teorialla avataan Suomen politiikkaa. Helsingin Sanomat 14 March 2016. http://www.hs.fi/politiikka/a1457922654693. (Theory: All Things in the World Can be Explained with 65 Words—This is How the Theory Opens Finnish Politics).
 13. Sarasvuo, Jari. 2016. Mitä jos ihminen haluaa pitää taukoa omasta tyhmyydestään. – Radio talk on Finland’s national public service broadcasting service YLE (Yleisradio) 14 March 2016. http://areena.yle.fi/1-3337109, starting from 52.49 and ending at 56.43. (When Someone Wants to Have a Break from His Own Stupidity).
 14. Schopenhauer, Arthur. 1977[1815]. Equivalence and the Atomization of the Original. In Translating literature: the German tradition. From Luther to Rosenzweig, ed. André Leferere. (In Series: Approaches to Translation Studies, ed. James S. Holmes). Assen/Amsterdam: Van Gorcum.Google Scholar
 15. Segall, Ken. 2016. Think Simple. How Smart Leaders Defeat Complexity. New York: Penguin.Google Scholar
 16. Sorri, Timo. 2016. 65 sanaa, joiden avulla myyt selkeämmin. – A website of Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset Pohjanmaa. http://pohjanmaa.mma.fi/blogi/65-sanaa-joiden-avulla-myyt-selkeammin. (65 Words with Which You Sell More Clearly).
 17. Torkki, Juhana. 2006. Puhevalta. Kuinka kuulijat vakuutetaan. (The Power of Talk. How to Convince Your Audience). Helsinki: Otava.Google Scholar
 18. ———. 2014. Tarinan valta. Kertomus luolamiehen paluusta. (The Power of Story. The Return of the Caveman). Helsinki: Otava.Google Scholar
 19. ———. 2015. Puhevalta käyttöön. Näin valmistelet elämäsi parhaan puheen. (The Power of Talk in Use. How to Prepare the Best Talk in Your Life). Helsinki: Otava.Google Scholar
 20. ———. 2016. Miten pyytää pirahalta anteeksi? Kotimaa XX. Also Available Online https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/essee-miten-pyytaa-%E2%80%A8pirahalta-anteeksi. (How to Ask for Forgiveness from Piraha).
 21. Torkki, Juhana, and Sami Miettinen. 2008. Neuvotteluvalta. Miten tulen huippuneuvottelijaksi. (The Power of Negotiation. How to Become a Top Negotiator). Helsinki: WSOY.Google Scholar
 22. Torkki, Juhana, and Ulla Vanhatalo. 2016. Tunteeko terroristi vihaa? Diakonia 2: 46–47. (Does a Terrorist Feel Viha?).Google Scholar
 23. Vanhatalo, Ulla, and Reetta Konstenius. 2015. Natural Semantic Metalanguage lastenpsykiatriassa. Abstracts. XLII Finnish Conference of Linguistics, May 21–23, 87. University of Vaasa. (Natural Semantic Metalanguage on Pediatric Psychiatry).Google Scholar
 24. Vanhatalo, Ulla, and Heli Tissari. 2014. Natural Semantic Metalanguagen suomenkielinen versio. Abstracts. Language and linguistics in a technological world. 41st Finnish Conference of Linguistics. 8–10 May 2015, 81–82. School of Languages and Translation Studies. University of Turku. https://www.utu.fi/fi/sivustot/ktp2014/ohjelma/Documents/abstraktikirja_ktp2014_v2.pdf. (The Finnish Version of Natural Semantic Metalanguage).
 25. Vanhatalo, Ulla, Heli Tissari, and Anna Idström. 2014. Revisiting the Universality of Natural Semantic Metalanguage: A View Through Finnish. SKY Journal of Linguistics 27: 67–94.Google Scholar
 26. Wierzbicka, Anna. 1972. Semantic Primitives. Frankfurt am Main: Athenaum.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Ulla Vanhatalo
  • 1
 • Juhana Torkki
  • 1
 1. 1.University of HelsinkiHelsinkiFinland

Personalised recommendations