Advertisement

The Swedish MFA: Ready to Live Up to Expectations?

 • Birgitta Niklasson
 • Felicia Robertson
Chapter
Part of the Studies in Diplomacy and International Relations book series (SID)

Abstract

This chapter maps to what extent women are represented at different units and levels of the Swedish MFA and how this has changed over time. The data is based on yearly publications of MFA employees 1971–2014. The results show that women dominate the MFA workforce since the beginning of the 21th century, but that they are underrepresented at leading positions. Social norms, formal rules, discrimination, the closed recruitment system, and an overrepresentation of women carrying out administrative tasks and “soft” functions are examples of factors that may slow down women’s career advancement. But there are also forces working in the opposite direction; female employees, the political leadership, and interest groups push for change. Today, 42 percent of the MFA managers are women

References

 1. Aftonbladet. 2013. Kvinnorna tjänar mindre i Regeringskansliet. Accessed October 10, 2016. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17024551.ab
 2. Almgren, Nina. 2010. Agda Rössel. Ambassadör med rättvisepatos. In Från Myrdal till Lindh. Svenska Diplomatprofiler, ed. Maj-Inger Klingvall and Gabrielel Winai Ström, 29–50. Hedemora: Gidlunds förlag.Google Scholar
 3. Al-Nadaf, Gufran. 2010. Anna Lindh—utrikesminister med fingertoppskänsla. In Från Myrdal till Lindh. Svenska diplomatprofiler, ed. Maj-Inger Klingvall and Gabriele Winai Ström, 211–222. Hedemora: Gidlunds förlag.Google Scholar
 4. ALVA. 1993. Arbete av lika värde: karriärutveckling i utrikesförvaltningen: Projektrapport. Stockholm: UD:s jämställdhetsgrupp/Styrgruppen för ALVA-projekten, Regeringskansliet.Google Scholar
 5. Berggren, Håkan. 2008. Första försvar. Diplomati från ursprung till UD. Stockholm: Atlantis.Google Scholar
 6. Biltekin, Nevra. 2016a. Servants of Diplomacy. The Making of Swedish Diplomats, 1905–1995. Doctoral thesis. Stockholm: Stockholm University.Google Scholar
 7. ———. 2016b. The Performance of Diplomacy. The Residence, Gender and Diplomatic Wives in the Late Twentieth-century Sweden. In Women, Diplomacy and International Politics Since 1500, ed. Glenda Sluga and Carolyn James, 254–268. London: Routledge.Google Scholar
 8. Dryler, Helen, and Per Gillström. 2012. Rekryteringsmål för kvinnliga professorer—ett regeringsuppdrag Anno 2012. Stockholm: Högskoleverket.Google Scholar
 9. Feuk, Ditte. 1994. Dåligt intresse för jämställdhet gav Bu-priset. Göteborgs-Posten, May 10.Google Scholar
 10. Foreign Politics Declaration. 2015. Accessed October 13, 2015. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/utrikesdeklarationen/
 11. Göransson, Anita. 2006. Näringslivseliten. In Maktens kön. kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-Talet, ed. Anita Göransson, 325–346. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.Google Scholar
 12. Government Declaration. 2014. Accessed October 13, 2015. http://www.regeringen.se/tal/2014/10/regeringsforklaringen-den-3-oktober-2014/
 13. Government bill. 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015, appendices 3. http://www.regeringen.se/tal/2014/10/regeringsforklaringen-den-3-oktober-2014/ Google Scholar
 14. Government Offices. 2014. The Government Offices’ Yearbook 2014. Facts and Statistics on the Activities of the Agency. Stockholm: The Government Offices.Google Scholar
 15. Government Offices Homepage. 2015. Regeringskansliets anställda. Accessed November 24, 2015. http://www.regeringen.se/regeringskansliet/regeringskansliets-anstallda/
 16. ———. 2016. Equal Representation. Accessed October 13, 2016. http://www.regeringen.se/artiklar/2015/06/jamstalld-representation/
 17. Gustavsson Wahlund, Helena, and Jenny Lennung Malmqvist, eds. 2014. Diplomat idag. Röster om en ny verklighet. Stockholm: Atlantis.Google Scholar
 18. H.B. 1987. Självinsikt värderar jag högst. UD-kuriren 1987 (1): 4–5.Google Scholar
 19. Höglin, Renée. 1995. Arbetspressen bekymrar mig. UD-kuriren 1995 (4): 8–11.Google Scholar
 20. Interview (Telephone) with Ulla Gudmundson (Former Ambassador) on October 12, 2016.Google Scholar
 21. Klingvall, Maj-Inger, and Gabriele Winai Ström, eds. 2010a. Från Myrdal till Lindh. Svenska diplomatprofiler. Hedemora: Gidlunds förlag.Google Scholar
 22. ———. 2010b. Efterord—inbrytning i en mansdominerad yrkeskår. In Från Myrdal till Lindh. Svenska diplomatprofiler, ed. Maj-Inger Klingvall and Gabriele Winai Ström, 223–234. Hedemora: Gidlunds förlag.Google Scholar
 23. Larsson, Ulf. 1990. Människorna i Kanslihuset. In Att styra riket. Regeringskansliet 1840–1990, Departementshistoriekommittén, 190–221. Stockholm: Allmänna Förlaget.Google Scholar
 24. Magnusson, Erik. 2010. Få utländska medsystrar till svenska ambassadörer. Sydsvenskan, April 10. Accessed September 23, 2016. http://www.sydsvenskan.se/2010-04-10/fa-utlandska-medsystrar-till-svenska-ambassadorer.
 25. Mälarstedt, Kurt. 2010. Kerstin Asp-Johnsson. Kontaktskapare och förebild. In Från Myrdal till Lindh. Svenska diplomatprofiler, ed. Maj-Inger Klingvall and Gabriele Winai Ström, 134–149. Hedemora: Gidlunds förlag.Google Scholar
 26. MFA. 2010. Utrikesdepartementets kalender 2009–2010. Stockholm: The Ministry for Foreign Affairs.Google Scholar
 27. MFA Homepage. 2012. Personal. Accessed September, 2012. http://www.regeringen.se/sb/d/2722.
 28. ———. 2014. Utrikesdepartementet—en historisk tillbakablick. Accessed November 5, 2014. http://www.regeringen.se/sb/d/6799.
 29. Nätverket. 1987. Nätverket. UD-kuriren 1987 (5): 3.Google Scholar
 30. Niklasson, Birgitta, and Jon Pierre. 2012. Does Agency Age Matter in Administrative Reform? Policy Autonomy and Public Management in Swedish Agencies. Policy and Society 31 (3): 195–210. doi: 10.1016/j.polsoc.2012.07.002.CrossRefGoogle Scholar
 31. Niklasson, Birgitta, and Ann Towns. forthcoming. Gender, Status and Ambassador Appointments to Militarized and Violent Countries. In Gender and Diplomacy, ed. Jennifer Cassidy. London: Routledge.Google Scholar
 32. Nilsson, Inger. 2012. Tar diplomatens väg ut i världen. Västerbottens-Kuriren, January 30.Google Scholar
 33. Premfors, Rune, and Göran Sundström. 2007. Regeringskansliet. Malmö: Liber.Google Scholar
 34. Rosén, Martin. 1978. Jämställdheten på UD: Det var så här det började. UD-kuriren 1978 (3–4): 8–11.Google Scholar
 35. ———. 1994. Harmonin är total. UD-kuriren 1994 (3): 6.Google Scholar
 36. ———. 1995. Det blir bara status quo. UD-kuriren 1995 (2): 26.Google Scholar
 37. Sjoberg, Laura. 2012. Gender, Structure, and War: What Waltz Couldn’t See. International Theory 4 (1): 1–38. doi: 10.1017/S175297191100025X.CrossRefGoogle Scholar
 38. Sparre, Charlotta. 2014. Diplomati i en förändrad värld. In Diplomat idag. Röster om en ny verklighet, ed. Helena Gustavsson Wahlund and Jenny Lennung Malmqvist, 197–213. Stockholm: Atlantis.Google Scholar
 39. Stensöta, Helena. 2010. Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett samtal med tio myndigheter (Jämi Rapport 2/10). Göteborg: Nationella Sekretariatet för Genusforskning, University of Gothenburg.Google Scholar
 40. Sveriges Statskalender. 1972, 1981, 1986, 1996, 2006, 2014/15. Stockholm: Fritzes Förlag.Google Scholar
 41. Towns, Ann, and Birgitta Niklasson. 2016. Gender, International Status and Ambassador Appointments. Foreign Policy Analysis. doi: 10.1093/fpa/orw039. First published online: 15 April 2016.
 42. UD-kuriren. 1978. Kerstin Rosenström, första skrivbiträdet som blev ambassadråd. UD-kuriren 1978 (2): 6–7.Google Scholar
 43. Utrikesdepartementets Dalender. 1972, 1981, 1986, 1996, 2006, 2014/15. Stockholm: The MFA.Google Scholar
 44. Velasco, Maria. 2014. Vardagspussel i Jerusalem. In Diplomat idag. Röster om en ny verklighet, ed. Helena Gustavsson Wahlund and Jenny Lennung Malmqvist, 49–60. Stockholm: Atlantis.Google Scholar
 45. Workshop on Feminist Foreign Policy in Theory and Practice. Arranged by Karin Aggestam at Lund University on September 29, 2016.Google Scholar
 46. Zetterberg, Eva. 2010. Karin Söder. Sveriges första kvinna på posten som utrikesminister. In Från Myrdal till Lindh. Svenska diplomatprofiler, ed. Maj-Inger Klingvall and Gabriele Winai Ström, 61–72. Hedemora: Gidlunds Förlag.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Birgitta Niklasson
  • 1
 • Felicia Robertson
  • 1
 1. 1.University of GothenburgGothenburgSweden

Personalised recommendations