Advertisement

The Use of Facebook by Political Parties and Leaders in the 2011 Turkish General Elections

Quantitative and Qualitative Content Analysis
 • Günseli BayraktutanEmail author
 • Mutlu Binark
 • Tuğrul ÇomuEmail author
 • Burak Doğu
 • Gözde İslamoğlu
 • Aslı Telli Aydemir
Chapter
Part of the Public Administration and Information Technology book series (PAIT, volume 13)

Abstract

This paper, mainly accepting that web 2.0 has a contribution to the development of citizenship culture, examines the uses of Facebook by Turkish political parties and their leaders during the 2011 Turkish General Elections. By examining the relationship through the discursive practices of social media interface, this study reveals the possible converting effects of those practices of political parties by the usage of social media in the process of political communication. During the study, 9 Facebook accounts have been recorded for 3 months and analyzed by means of the quantitative and qualitative content analysis technique. Qualities of the accounts, such as customizations, information shared on the accounts, and the numbers of posts, have been examined for each account; topics, themes, styles, linguistic practices etc. have been examined for each post. Hence, this paper focuses on the opportunities offered by web 2.0 that have been used for election campaigning in Turkey, the mutual and interactive communication between the party and/or the candidate and the voters forming during the campaigning period, and the qualities of the online communications between the candidate and his/her competitors throughout the analysis of Facebook usage by both the party and the leaders.

Keywords

Social Medium Political Party Political Communication Qualitative Content Analysis Twitter Account 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Aktaş, H. (2004). Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak İnternet. Konya: Tablet Kitabevi.Google Scholar
 2. Benoit, W. L. (2011). Content analysis in political communication. In E. P. Bucy & R. L. Holbert (Eds.), The sourcebook for political communication research: methods, measures, and analytical techniques (pp. 268–279). New York: Routledge.Google Scholar
 3. Çaylı, E., & Depeli, G. (2012). İfade Özgürlüğünün On Yılı: 2001–2011. İstanbul: BİA.Google Scholar
 4. Dahlberg, L. (2001). The internet and democratic discourse, information. Communication and Society, 4(4), 615–633.CrossRefGoogle Scholar
 5. Davis, R., Baumgartner, J. C., Francia, P. L., & Morris, J. S. (2009). The internet in U.S. election campaigns. In A. Chadwick & P. N. Howard (Eds.), Routledge handbook of internet politics. New York: Routledge.Google Scholar
 6. Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.Google Scholar
 7. Jensen, K. B. (2011). New media, old methods—internet methodologies and the online/offline divide. In M. Consalvo & C. Ess (Eds.), The handbook of internet studies (pp. 43–58). Malden: Wiley-Blackwell.CrossRefGoogle Scholar
 8. Kurban, D., & Sözeri, C. (2012). İktidar Çarkında Medya. İstanbul: TESEV Raporu.Google Scholar
 9. Kurban, D., & Sözeri, C. (2013). Türkiye’de Özgür ve Bağımsız Bir Basın İçin Siyasa Önerileri. TESEV Demokratikleşme Programı Medya Raporları Serisi, 4.Google Scholar
 10. Mayring, P. (2011). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş: Nitel Düşünce İçin Bir Rehber. Turkish edition. (A. Gümüş & S. M. Durgun, Trans.). Ankara: BilgeSu.Google Scholar
 11. Öksüz O., & Turan-Yıldız, E. (2004). Siyasal İletişimde İnternet Kullanımı: Türkiye ve ABD’deki Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Analizi. 2nd International Symposium: Communication in the Millenium, İstanbul.Google Scholar
 12. Skalski, P. (2012). Content analysis of interactive media. http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/c63309/Interactive09.ppt [Accessed 5 April 2012].
 13. Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Binark, M., Börekçi, S., & Çomu, T. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook- Görülüyorum Öyleyse Varım! İstanbul: Kalkedon Yayınları.Google Scholar
 14. Weare, C., & Lin, W. Y. (2000). Content analysis of the world wide web. Social Science Computer Review, 18(3), 273–292.CrossRefGoogle Scholar
 15. Young, I. M. (1998). İletişim ve Öteki: Müzakereci Demokrasinin Ötesinde. In S. Benhabib (Ed.), Demokrasi ve Farklılık-Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması (pp. 174–196). İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayını (WALD).Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2014

Authors and Affiliations

 • Günseli Bayraktutan
  • 1
  Email author
 • Mutlu Binark
  • 2
 • Tuğrul Çomu
  • 3
  Email author
 • Burak Doğu
  • 4
 • Gözde İslamoğlu
  • 5
 • Aslı Telli Aydemir
  • 6
 1. 1.Faculty of CommunicationBaşkent UniversityAnkaraTurkey
 2. 2.Faculty of CommunicationHacettepe UniversitiyAnkaraTurkey
 3. 3.Faculty of CommunicationAnkara UniversityAnkaraTurkey
 4. 4.Faculty of Communicationİzmir Ekonomi UniversityİzmirTurkey
 5. 5.Faculty of CommunicationKocaeli UniversityKocaeliTurkey
 6. 6.Faculty of Communicationİstanbul Şehir UniversityIstanbulTurkey

Personalised recommendations