Advertisement

Age Management in Selected Enterprises Operating in the Opole Special Demographic Zone

 • Ewa JastrzębskaEmail author
Chapter
 • 40 Downloads

Abstract

Adverse demographic changes (ageing of the population, negative population change, depopulation) and their negative effects are currently among the key barriers to development not only in European Union. In Poland the region in which the ageing of the population and the ensuing negative effects are particularly severe is Opolskie Voivodeship. In 2014 there was launched a comprehensive programme aimed to counteract adverse demographic changes and establishing a Special Demographic Zone (SDZ) covering the entire area. The key programme partners are businesses because of the multi-dimensionality of the demographic problems. The aim of the article is to assess age management in selected companies located in the SDZ in the context of the broader implementation of the social responsibility concept. The theoretical part of the article was to define the concept of age management as a component of diversity management and corporate social responsibility (based on a critical analysis of the literature on the subject, polish and foreign). In the empirical part of the work was presented the results of the author’s surveys conducted among selected companies SDZ in liaison with the Marshal’s Office of Opolskie Voivodeship. The survey was sent to 25 business environment institutions, 45 beneficiaries of the Managing Authority of the Regional Operational Programme for Opolskie Voivodeship 2014–2020 and 17 beneficiaries of the Opole Centre for Economic Development between December 2017 and January 2018. The research revealed that the investigated companies undertook a variety of age management initiatives. Even though some of the surveyed businesses did not pursue the concept of social responsibility consciously, they could identify key elements. Examined companies agreed that age management has many benefits and identified them. The basic limitation of the conducted survey is a low return of surveys, which does not allow to consider the results as representative. The article may provide a hint to the managers, first and foremost, what activities of age management are most likely to be undertaken by small and medium-sized enterprises, and what advantage this brings.

References

 1. Adamska-Chudzińska, M. (2016). Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 334–344.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cichorzewska, M., Mazur, B., Niewiadomska, A., Sobolewska-Poniedziałek, E., Zimnoch, K., & Ziółkowska, B. (2015). Zarządzanie wiekiem. Aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny. Lublin: Politechnika Lubelska.Google Scholar
 3. Citkowski, M., & Garwolińska, M. (2018). Strategia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Vol. XIX, Book 8, Part 1, pp. 461–474).Google Scholar
 4. European Commission. (2015). Growing the European silver economy. Background Paper. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf (8 March 2019).
 5. Gross-Gołacka, E. (2018). Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. Warszawa: Difin.Google Scholar
 6. Hryniewicz, J., & Potrykowska, A. (Eds.). (2017). Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.Google Scholar
 7. Jastrzębska, E. (2016). Zarządzanie różnorodnością jako element CSR – dobre praktyki i korzyści. Marketing i Rynek, 8, 12–18.Google Scholar
 8. Kołodziejczyk-Olczak, I. (2013). Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Vol. 14, Book 6, Part 3, pp. 61–72).Google Scholar
 9. Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych pracowników. Doświadczenia polskie na tle innych krajów. Studia Demograficzne, 2(166), 37–56.Google Scholar
 10. Krok, E. (2017). Społeczne i ekonomiczne korzyści z zarządzania wiekiem. Przegląd Organizacji, 1, 28–35.CrossRefGoogle Scholar
 11. Liwiński, J., & Sztanderska, U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. www.parp.gov.pl/files/74/87/110/10073.pdf (8 March 2019).
 12. Mazur-Wierzbicka, E. (2019a). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w organizacjach. In I. Warwas (Ed.), Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce. Wydawnictwo Nieoczywiste: Warszawa.Google Scholar
 13. Mazur-Wierzbicka, E. (2019b). Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością. In I. Warwas (Ed.), Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce. Wydawnictwo Nieoczywiste: Warszawa.Google Scholar
 14. Özbilgin, M. F., & Tatli, A. (2011). Mapping out the field of equality and diversity: Rise of individualism and voluntarism. Human Relations, 64(9), 1229–1253.  https://doi.org/10.1177/0018726711413620.CrossRefGoogle Scholar
 15. PARP. (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport. www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2011_ocena_csr.pdf (8 March 2019).
 16. PARP. (2013). Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu” – raport z I etapu badania. www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013-raport-z-badan-csr.pdf (8 March 2019).
 17. PKN. (2012). Norma PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. Warszawa.Google Scholar
 18. Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” (2014). https://dlarodziny.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/10/Program-Opolskie-dla-Rodziny-OST.pdf (8 March 2019).
 19. Rembiasz, M. (2016). Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP. Marketing i Zarządzanie, 2(43), 147–157.Google Scholar
 20. Schimanek, T., Trzos, K., & Zatorska, M. (2011). Zarządzanie wiekiem – szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga.Google Scholar
 21. Urbaniak, B., & Wieczorek, I. (2007). Zarządzanie wiekiem pracowników. In B. Urbaniak (Ed.), Pracownicy 45+ w naszej firmie. Warszawa: EQUAL, UNDP.Google Scholar
 22. Walker, A. (2005). The emergence of age management in Europe. International Journal of Organizational Behaviour, 10(1), 685–697.Google Scholar
 23. Warwas, I. (2016). Zarządzanie wiekiem w sektorze publicznym – strategia nauki międzypokoleniowej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(8), 85–104.CrossRefGoogle Scholar
 24. Zadka, W. Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych (5.2.1 PO KL). https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/3-GSE-CSR.pdf (8 March 2019).

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.SGH Warsaw School of EconomicsWarsawPoland

Personalised recommendations