Advertisement

Fewer Karaims, But More Karaim Issues

 • Longin GraczykEmail author
Chapter
 • 9 Downloads
Part of the Migration, Minorities and Modernity book series (MMMO, volume 5)

Abstract

The fewer Karaims there are, the more complicated the study of Karaims becomes. The community is disappearing, and the adverse effects of endogamy are reaching their inevitable conclusion. Yet everything that concerns the lives, activities and long-term and short-term plans of the Karaim community seems to defy demographic figures. This is the starting point for an account of Karaims living in contemporary Poland. As in the past, contemporary “grand narratives” tend to marginalize such small groups as the Karaims, leading to their sense of alienation. This chapter attempts to describe some remarkably effective strategies for survival developed by the distant descendants of the Khazars, Polovtsy and Kipchaks. This tiny community has benefited from the various possibilities of maintaining their identity, which include media performances, shows, incidental and hybrid group ties, vociferous mobilizations, effective application of administrative regulations, the activities of their elites and leaders, and images of the group as seen by others. Karaimes have proved adept at presenting their identity with the aid of vehicles such as electronic media. It turns out that in constructing ethnic identity, the more people learn about Karaims, the more their numbers grow.

Notes

Ackowledgements

The project was financed by the National Center of Science Poland granted on the basis of the decision number DEC-2014/15/B/HS5/00732.

References

 1. Abkowicz, M. (Ed.). (2004). Karaimska literatura XX wieku (CD-rom). Wrocław: Bitik.Google Scholar
 2. Abkowicz, M. (2007). Karaimi Galicji w księgach metrykalnych trockiego zarządu duchownego. In U. Jakubowska (Ed.), Galicyjskie spotkania. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna.Google Scholar
 3. Abkowicz, M. (2008). Karaimska antroponimia w XIX i XX w. w świetle ksiąg metrykalnych Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach. In T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, & G. Miškinienė (Eds.), Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai (Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų,skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje “610‑osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės” 2007 m. rugsėjo 13–15 d (pp. 169–178). Vilnius: Vilniaus universitete.Google Scholar
 4. Abkowicz, M. (2012). Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1945 roku. In B. Machul-Telus (Ed.), Karaimi (pp. 180–205). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
 5. Abkowicz, M., & Jankowski, H. (2004). Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie. Wrocław: Bitik.Google Scholar
 6. Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2007). Almanach Karaimski 2007. Wrocław: Bitik.Google Scholar
 7. Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2010). Karaj jołłary - Karaim roads. Karaims in the old photographs. Wrocław: Bitik.Google Scholar
 8. Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2016). Karaj łuwachłary - Kalendarz karaimski 2016/2017. Portret dziecięcy (Karaj łuwachłary - Karaim Calendar – Children’s portrait). Wrocław: Bitik.Google Scholar
 9. Abkowicz, M., Akbike-Sulimowicz, A., & Kameduła, J. (2015). e-Jazyszłar.Google Scholar
 10. Adamczuk, L., Kobeckaite, H., & Pilecki, Sz. (2003). Karaimi na Litwie i w Polsce. Warszawa – Wilno: GUS.Google Scholar
 11. Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu (Imagined Communities. Reflecions on the Origin and Spread of Nationalism) (S. Amsterdamski, Trans). Kraków: Znak.Google Scholar
 12. Aqtay, G. (2009). Eliyahu Ben Yosef Qılcı’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature. Critical Edition with Introduction, Indexes and Facsimile. I, II Volume. İstanbul: Yıldız Dil ve Edebiyat Dizisi.Google Scholar
 13. Aqtay, G., & Jankowski, H. (2015). A Crimean Karaim–English dictionary, Prace Karaimoznawcze nr 2, Poznań: UAM Katedra Studiów Azjatyckich.Google Scholar
 14. Babiński, G. (1998). Metodologiczne problemy badań etnicznych. Kraków: NOMOS.Google Scholar
 15. Babiński, G. (2003). Etniczność i religia. Formy, płaszczyzny i poziomy powiązań. In A. Posern-Zieliński (Ed.), Etniczność a religia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 16. Barth, F. (Ed.). (1969). Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
 17. Baskakov, N. A., Šapšal, S. M., & Zajončkovskij, A. (1974). Karaimsko-russko-poĺskij slovaŕ. Słownik karaimsko-rosyjsko-polski. Moskva: Russkij Jazyk.Google Scholar
 18. Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Warszawa: Wyd. Literackie.Google Scholar
 19. Birdwhistell, R. (2005). Doniosłość kontekstu, (The importance of context). In G. Godlewski, A. Mencwel, & R. Sulima (Eds.), Antropologia słowa (pp. 124–127). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 20. Bokszański, Z. (2001). Stereotypy a kultura. Wrocław: Funna.Google Scholar
 21. Burszta, W. (2004). Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 22. Burszta, W. J. (2005). Teoria kultury dzisiaj czyli “dłużej klasztora niż przeora”. http://www.cyberforum.edu.pl/teksty. Accessed 11 Oct 2005.
 23. Castells, M. (2004). Galaktyka Internetu (Internet Galaxy) (T. Hornowski, Trans). Warszawa: Rebis.Google Scholar
 24. Chyła, W. (2004). Tożsamość medialna, tożsamość wirtualna, tożsamość merkantylizująca popędy. In W. Kalaga (Ed.), Dylematy wielokulturowości (pp. 307–328). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.Google Scholar
 25. Csató, É. (2012). Lithuanian Karaim. Litvanya Karaycas?. Tehlikedeki diller dergisi. Journal of Endangered Languages, 1, 33–46, Ankara.Google Scholar
 26. Csató, É. (2016). Karaim. In Müller, O. Peter, I. Ohnheiser, S. Olsen, & F. Rainer (Eds.), Word formation (pp. 3379–3388). Berlin/Boston: Mouton de Gruyter.Google Scholar
 27. Edensor, T. (2004). Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne (National identity, popular culture and everyday life) (A. Sadza, Trans). Kraków: WUJ.Google Scholar
 28. Fedorchuk, A. A., & Petrukhin, V. I. (2002). Xazary: Vtoroi Mezhdunarodnii kollokvium: tezisy. Moscow: Evreiskii Universitet v Moskve.Google Scholar
 29. Fenton, S. (2003). Ethnicity. London: Polity (Polish edition: Fenton, S. (2007). Etniczność (E. Chomicka, Trans). Warszawa: Sic!.Google Scholar
 30. Fischerle. (2016). Cudowny koń księcia Witolda. Karaimskie podania i opowieści. Audiobook. http://www.karaimi.org/bitik. Accessed 12 May 2017. Wrocław: Bitik.
 31. Freund, R. (1991). Karaites and Dejudaization: A historical review of an endogenous and exogenous paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.Google Scholar
 32. Gąsiorowski, G. (2008). Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku. Kraków-Budapeszt: Austeria.Google Scholar
 33. Geertz, C. (1983). Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology. New York: Basic Books. Polish edition: Geertz, C. (2013). Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej (D. Wolska, Trans). Kraków: WUJ.Google Scholar
 34. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Redwood City: Stanford University Press. Polish edition: Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość (A. Szulżycka, Trans). Warszawa: PWN.Google Scholar
 35. Herzfeld, M. (2001). Anthropology: Theoretical practice in culture and society. Oxford and Malden, MA: Blackwell Publishers. Polish edition: Herzfeld, M. (2014). Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie (M. Piechaczek, Trans). Kraków: WUJ.Google Scholar
 36. Jankowski, H. (2003). Position of Karaim among the Turkic languages. Studia Orientalia, 95, 131–150. Helsinki: University of Helsinki.Google Scholar
 37. Jankowski, H. (2004). Karaims of the Crimea and Eastern Europe—Some questions of ethnicity and identification. Studia Orientalia, 99, 83–92. Helsinki: University of Helsinki.Google Scholar
 38. Jankowski, H. (2010). Język krymskotatarski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.Google Scholar
 39. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. Tom. 1. Karaimska baza literacko-bibliograficzna. https://jazyszlar.karaimi.org/journals. Accessed 11 May 2017.
 40. Kizilov, M. (2015). The sons of scripture. The Karaites in Poland and Lithuania in the twentieth century. Warsaw/Berlin: De Gruyter Open.Google Scholar
 41. Kobeckaitė, H. (1997). Lietuvos karaimai. Vilnius: Baltos lankos.Google Scholar
 42. Kobeckaitė, H. (2011). Rozmówki polsko-karaimsko-litewskie. Wrocław: Bitik.Google Scholar
 43. Kulikowska, K. (2007). Mniejszość karaimska. Master’s thesis (manuscript).Google Scholar
 44. Miller, P. E. (1993). Karaite separatism in nineteenth-century Russia. Cincinnati: Hebrew Union College Press.CrossRefGoogle Scholar
 45. Németh, M. (2011). Zwięzła gramatyka języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM.Google Scholar
 46. Németh, M. (2012). Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość karaimskiej działalności kulturalnojęzykowej. In B. Machul-Telus, (Ed.), Karaimi (pp. 53–72). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
 47. Németh, M. (2016). Rękopisy i druki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych. Nowe perspektywy badań karaimoznawczych. Almanach Karaimski, 5, 61–101. Wrocław: Bitik.Google Scholar
 48. Pełczyński, G. (1995). Najmniejsza mniejszość: rzecz o Karaimach polskich. Warszawa: Wydawnictwo S. Kryciński.Google Scholar
 49. Pilecki, S. (2009). Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939–1945. Wrocław: Bitik.Google Scholar
 50. Polliack, M. (Ed.). (2003). Karaite Judaism: A guide to its history and literary sources. Leiden-Boston: Brill.Google Scholar
 51. Rule, W. H. (2007). History of the Karaite Jews. Whitefish: Kessinger Publishing.Google Scholar
 52. Sulimierski, F., Chlebowski, B., & Walewski, W. (1880–1914). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów, część III. Warszawa: Kasa im. Józefa Mianowskiego.Google Scholar
 53. Sulimowicz, A. (1987). Karaimi w Polsce i na Litwie (do 1945 roku). In A. Dubiński & E. Śliwka, (Eds.), Karaimi: III Pieniężnieńskie Spotkania z Religiami: materiały z sesji naukowej (pp. 28–19). Pieniężno: Pieniężno: Muzeum Misyjno-Etnograficzne Seminarium Duchownego Księży Werbistów.Google Scholar
 54. Szyszman, Sz. (2005). Karaimizm: doktryna i historia. Wrocław: Bitik.Google Scholar
 55. Tyszkiewicz, J. (2012). Dzieje Karaimów w państwie polsko-litewskim do końca XV wieku i ich związki z Krymem B. Machul-Telus, (Ed.), Karaimi (pp. 11–24). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
 56. Wiśniewski, T. (2014). The movie: Karaimi. Najmniej liczni Ludzie Wielkiej Księgi. http://www.youtube.com/watch?v=Sfcbe0cHVYU. Accessed 23 May 2017.
 57. Zajączkowski, A. (1932). Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim (przyczynek do morfologji języków tureckich). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.Google Scholar
 58. Zajączkowski, A. (1933). Karaimi na Wołyniu. Równe: Zarząd Wołyńskiego Okręgu ZNP.Google Scholar
 59. Zajączkowski, A. (1961). Karaims in Poland: history, language, folklore, science. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 60. Zajączkowski, A. (2006). Zarys religii karaimskiej. Wrocław: Bitik.Google Scholar

Journals

 1. Almanach Karaimski (2007, 2013–2016), nr 1 - 5. Wrocław: Bitik.Google Scholar
 2. Awazymyz (1989 – 2016), nr 1 –57. Wrocław: Bitik.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Ari Ari FoundationBydgoszczPoland

Personalised recommendations