Advertisement

Partnerships for Safe Cities: Community-Safety Initiatives in Cities in the Netherlands and Belgium

 • Carola van EijkEmail author
Chapter
 • 4 Downloads

Abstract

Local governments and the police collaborate for decades with citizens and civil society organizations in order to keep cities safe and livable. This chapter focuses specifically on the growing number of partnerships in the Netherlands and Belgium. On the one hand, the development towards more active participation of citizens and civil society organizations is driven by urgency: local governments and the police are not able to address the major challenges they are confronted with on their own, without citizens/organizations taking responsibility as well. On the other hand, the development is also driven by more ideological reasons: in both the political and societal debates emphasis is put upon ‘active citizenship’, with citizens having not only the right to consume public services but also the (moral) obligation to actively contribute to the service delivery process. However, do these partnerships actually contribute to safety and as such livability? This chapter presents the wide variety of partnerships that exists within the Netherlands and Belgium, and reviews the positive and negative implications mentioned in the literature.

References

 1. Akkermans, M., & Vollaard, B. (2015). Effect van het WhatsApp-project in Tilburg op het aantal woninginbraken – een evaluatie. Tilburg: Universiteit Tilburg.Google Scholar
 2. Bennett, T., Holloway, K., & Farrington, D. (2006). Does neighborhood watch reduce crime? A systematic review and meta-analysis. Journal of Experimental Criminology, 2(4), 437–458.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bervoets, E. (2014). Een oogje in het zeil: buurtpreventie in Ede. Amersfoort: Bureau Bervoets.Google Scholar
 4. Boutasmit, M., & Snel, E. (2016). Buurtsurveillance in de Haagse Schilderswijk – door de ogen van jongeren uit de buurt. Justitiële verkenningen, 42(5), 45–58.CrossRefGoogle Scholar
 5. Brandsen, T., & Honingh, M. (2016). Distinguishing different types of coproduction: A conceptual analysis based on the classical definitions. Public Administration Review, 76(3), 427–435.CrossRefGoogle Scholar
 6. Brewer, R., & Grabosky, P. (2014). The unraveling of public security in the United States: The dark side of police-community co-production. American Journal of Criminal Justice, 39(1), 139–154.CrossRefGoogle Scholar
 7. Brudney, J. L., & England, R. E. (1983). Toward a definition of the coproduction concept. Public Administration Review, 4(1), 59–65.CrossRefGoogle Scholar
 8. Burgernet. (2019). Over Burgernet. Published on https://www.burgernet.nl/about. Accessed 23 Aug 2019.
 9. Carr, P. J. (2012). Citizens, community, and crime control: The problems and prospects for negotiated order. Criminology & Criminal Justice, 12(4), 397–412.CrossRefGoogle Scholar
 10. Cordner, G. (2014). Community policing. In M. D. Reisig & R. J. Kane (Eds.), The Oxford handbook of police and policing (pp. 148–171). Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 11. Dekker, P. (2019). From pillarized active membership to populist active citizenship: The Dutch Do Democracy. VOLUNTAS, 30(1), 74–85.CrossRefGoogle Scholar
 12. Eysink Smeets, M., Moors, H., Jans, M., & Schram, K. (2013). De bijzondere belofte van Buurt Bestuurt. In Maakt Buurt Bestuurt in de Rotterdamse praktijk de verwachtingen waar? En welke uitdagingen zijn er voor de toekomst? Amsterdam: Lokaal Centraal.Google Scholar
 13. Gelders, D., Brans, M., Maesschalck, J., & Colsoul, N. (2009). Burgers betrekken in lokaal veiligheidsbeleid. Praktijkinitiatieven en succesvoorwaarden. Brugge: Uitgeverij Vanden Broele.Google Scholar
 14. Hardeman, J. (2017, April 22). ‘Omsingel die gasten!’, in Elsevier, 16, 24–27.Google Scholar
 15. Kappeler, V. E., & Gaines, L. K. (2015). Community policing. A contemporary perspective. London: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 16. Koch, H. (2017, maart 3). Noem de burgers geen wachters, in Trouw, 11.Google Scholar
 17. Koppenjan, J., & Klijn, E.-H. (2004). Managing uncertainties in networks: A network approach to problem solving and decision making. London: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 18. Loeffler, E. (2016). Co-Production of public services and outcomes. In T. Bovaird & E. Loeffler (Eds.), Public management and governance (pp. 319–336). London/New York: Routledge.Google Scholar
 19. Loeffler, E. (2018). Providing public safety and public order through co-production. In T. Brandsen, B. Verschuere, & T. Steen (Eds.), Co-production and co-creation: Engaging citizens in public services (pp. 211–222). New York/London: Routledge.Google Scholar
 20. Lub, V. (2016a). Buurtwachten in Nederland: ontwikkeling, mechanismen en morele implicaties. Justitiële verkenningen, 42(5), 27–44.CrossRefGoogle Scholar
 21. Lub, V. (2016b). De burger op wacht. Het fenomeen ‘buurtpreventie’ onderzocht. Rotterdam: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.Google Scholar
 22. Lub, V. (2018). Neighbourhood Watch: Mechanisms and moral implications. The British Journal of Criminology, 58(4), 906–924.CrossRefGoogle Scholar
 23. Lub, V. (2019). De burger kijkt mee. De groei van buurtpreventie en gemeentelijk veiligheidsbeleid. Utrecht: Het CCV.Google Scholar
 24. Lub, V., & De Leeuw, T. (2019). Politie en actief burgerschap: een veilig verbond? Een onderzoek naar samenwerking, controle en (neven)effecten. Den Haag: Politie & Wetenschap.Google Scholar
 25. MacDonald, J. M. (2002). The effectiveness of community policing in reducing urban violence. Crime & Delinquency, 48(4), 592–618.CrossRefGoogle Scholar
 26. Martinus, E., Van Eijk, C., van Daele, E., Lam, A., Arnold, H., & Arends, W. (2018). Coproductie in het veiligheidsdomein. In A. Meijer, M. Honingh, T. Steen, B. Verschuere, & T. Brandsen (Eds.), Coproductie in de publieke sector (pp. 83–104). Den Haag: Boom bestuurskunde.Google Scholar
 27. Mehlbaum, S., & Van Steden, R. (2018). Doe-het-zelfsurveillance. Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen. Den Haag: Politiekunde.Google Scholar
 28. Meijer, A. (2014). New media and the coproduction of safety: An empirical analysis of Dutch practices. The American Review of Public Administration, 44(1), 17–34.CrossRefGoogle Scholar
 29. Ostrom, E. (1978). Citizen participation and policing: What do we know? Journal of Voluntary Action Research, 7(1–2), 102–108.CrossRefGoogle Scholar
 30. Percy, S. L. (1978). Conceptualizing and measuring citizen co-production of community safety. Policy Studies Journal, 7(Winter), 486–493.CrossRefGoogle Scholar
 31. Pestoff, V. (2018). Co-production at the crossroads of public administration regimes. In T. Brandsen, B. Verschuere, & T. Steen (Eds.), Co-production and Co-creation: Engaging citizens in public services (pp. 27–36). New York/London: Routledge.Google Scholar
 32. Pierre, J., & Peters, G. (2000). Governance, politics and the state. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 33. Pridmore, J., Mols, A., Wang, Y., & Holleman, F. (2018). Keeping an eye on the neighbours: Police, citizens, and communication within mobile neighbourhood crime prevention groups. The Police Journal: Theory, Practice and Principles, 92(2), 97–120.CrossRefGoogle Scholar
 34. Scheider, M. C., Chapman, R., & Schapiro, A. (2009). Towards the unification of policing innovations under community policing. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 32(4), 694–718.CrossRefGoogle Scholar
 35. Van der Land, M. (2013). Burgers voor/tegen burgers. Buurtwachten in Nederland en hun verbindingen met bewoners, politie en gemeente. Tijdschrift Voor Veiligheid, 12(2), 62–78.Google Scholar
 36. Van der Land, M. (2014). De buurtwacht: naar een balans tussen instrumentalisering en autonomievan burgers in veiligheid. P&W Verkenning. Apeldoorn/Amsterdam: Politie en wetenschap/VU.Google Scholar
 37. Van Eijk, C. J. A. (2017). Engagement of citizens and public professionals in the co-production of public services. Doctoral dissertation, Leiden University, Leiden.Google Scholar
 38. Van Eijk, C. J. A. (2018). Helping Dutch neighborhood watch schemes to survive the rainy season: Studying mutual perceptions on citizens’ and professionals’ engagement in the co-production of community safety. VOLUNTAS, 29(1), 222–236.CrossRefGoogle Scholar
 39. Van Eijk, C., & Ohler, D. (2018). Buurtpreventie binnen lokale veiligheidsaanpak. Handreiking. Utrecht: Het CCV.Google Scholar
 40. Van Eijk, C. J. A., Steen, T. P. S., & Verschuere, B. (2017). Co-producing safety in the local community: A Q-methodology study on the incentives of Belgian and Dutch members of neighbourhood watch schemes. Local Government Studies, 43(3), 323–343.CrossRefGoogle Scholar
 41. Van Noije, L. (2012). Coproductie Veiligheid. In V. Veldheer, J.-J. Jonker, L. van Noije, & C. Vrooman (Eds.). Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? (pp. 188–212). Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 42. Van Noije, L., & Wittebrood, K. (2008). Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 43. Van Steden, R., Van Caem, B., & Boutellier, H. (2011). The ‘hidden strength’ of active citizenship: The involvement of local residents in public safety projects. Criminology & Criminal Justice, 11(5), 433–450.CrossRefGoogle Scholar
 44. Verlet, D., & Reynaert, H. (2004). De participerende burger op lokaal vlak in Gent, Brugge en Antwerpen. Burger, Bestuur & Beleid, 3, 237–256.Google Scholar
 45. Vollaard, B. (2016). Private bijdragen aan publieke veiligheid: Effecten van Buurt-WhatsApp. Justitiele Verkenningen, 42(5), 59–68.CrossRefGoogle Scholar
 46. Voorberg, W., Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). A systematic review of co-creation and co-production. Public Management Review, 17(9), 1333–1357.CrossRefGoogle Scholar
 47. WABP. (2019). Wat is WABP? Published on https://www.wabp.nl/wat-is-wabp/. Accessed June 2019.
 48. Williams, B. N., Kang, S.-C., & Johnson, J. (2015). (Co)-contamination as the dark side of co-production: Public value failures in co-production processes. Public Management Review, 18(5), 692–717.CrossRefGoogle Scholar
 49. Woolcock, G. W. E. (2009). Measuring up?: Assessing the liveability of Australian cities. Urban Research Program, Griffith University. Paper presented at The State of Australian Cities conference, 24–29 November 2009.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Public AdministrationLeiden UniversityLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations