Advertisement

National Report on Slovenia

 • Renata Zagradišnik
Chapter
 • 14 Downloads
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 43)

Abstract

The report describes groups of companies in Slovenian law. General company law systematically governs groups of companies, whereas in other legal areas of Slovenian law the groups are governed very scarcely or not at all. The rules of company law are focused on the protection of minority shareholders and creditors of the dependent companies rather than on organisational aspects of groups.

References

 1. Božičko P, Menard M (2013) Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov. Slovenska arbitražna praksa 2(1):4–13Google Scholar
 2. Kocbek M (2010) Odškodninski in drugi zahtevki znotraj povezanih družb v dejanskem ter pogodbenem koncernu. Podjetje in delo 36(6–7):987–999Google Scholar
 3. Mayr V (2014) Spregled pravne osebnosti v slovenski sodni praksi. Pravni letopis 7:77–84Google Scholar
 4. Pivka HM, Ivanjko Š (2007) In: Kocbek M (ed) Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah. GV Založba, LjubljanaGoogle Scholar
 5. Podgorelec P (2008) Ureditev pravnega varstva upnikov in manjšinskih družbenikov koncernsko povezanih družb z omejeno odgovornostjo v Republiki Sloveniji. Doctoral thesis, University of Ljubljana, Faculty of Law, LjubljanaGoogle Scholar
 6. Podgorelec P (2010) Škodljiva navodila obvladujoče družbe v dejanskem koncernu – koncernski privilegij. Pravni letopis 3:195–208Google Scholar
 7. Podgorelec P (2014) In: Podgorelec P, Hauptman L (eds) Koncerni. GV Založba, LjubljanaGoogle Scholar
 8. Podgorelec P (2015) Podrobnejša pravila varstva upnikov in manjšinskih delničarjev v koncernskem pravu (povezane družbe in podjetniška pogodba). Podjetje in delo 41(6–7):1120–1132Google Scholar
 9. Rozman T (2012) Vpliv obvladujoče družbe v dejanskem koncernu. Pravna praksa 31(44):8–9Google Scholar
 10. Rozman T (2014) Minority shareholders protection in groups of companies and its effect on the economic growth: the case of Slovenia. LeXonomica – J Law Econ 6(20):187–206Google Scholar
 11. Sancin V, Neudauer M, Kastelic T (2012) Slovenia. In: Shaw W (ed) The legal protection of foreign investment, a comparative study. Hart Publishing, Oxford/Portland, pp 617–647Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Renata Zagradišnik
  • 1
 1. 1.Constitutional Court of the Republic of SloveniaLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations