Advertisement

National Report on Finland

 • Ville PönkäEmail author
Chapter
 • 12 Downloads
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 43)

Abstract

The purpose of this article is to give a comprehensive overview of the law regarding Finnish groups of companies. The research has been conducted so that the initial focus is on company law and cooperative law-related issues, as well as accounting. After the main analysis, there is a brief overview of other group-specific rules. Here the focus is on tax law, insolvency law and labor law matters. Finally, the research findings are summarized in a brief conclusions section.

References

 1. Äimä K (2009) Sisäiset korot lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa. WSOYpro Oy, JuvaGoogle Scholar
 2. Airaksinen M (2006) Conflicts between shareholders and how to solve them in legislation. In: Krüger Andersen P, Jul Clausen N, Skog R (eds) Shareholder conflicts. Forlaget Thomson A/S, Copenhagen, pp 249–264Google Scholar
 3. Airaksinen M (2013) Onnistuiko vuoden 2006 osakeyhtiölakiuudistus? Defensor Legis 4:443–460Google Scholar
 4. Airaksinen M, Pulkkinen P, Rasinaho V (2010a) Osakeyhtiölaki I. Talentum Media Oy, HämeenlinnaGoogle Scholar
 5. Airaksinen M, Pulkkinen P, Rasinaho V (2010b) Osakeyhtiölaki II. Talentum Media Oy, HämeenlinnaGoogle Scholar
 6. Immonen R (2002) Yritysmuodot ja liiketoiminta. Kauppakaari Oyj, JyväskyläGoogle Scholar
 7. Immonen R, Villa S (2015) Osakeyhtiön varojen käyttö. Talentum Media Oy, LithuaniaGoogle Scholar
 8. Jussila I, Kalmi P, Troberg E (2008) Selvitys osuustoimintatutkimuksesta maailmalla ja Suomessa. Painorauma Oy, RaumaGoogle Scholar
 9. Kaisanlahti T, Jänkälä M, Björklund M (2009) Kirjanpito-oikeus. Edita Publishing Oy, HelsinkiGoogle Scholar
 10. Kärki A (2016) Samastaminen osakeyhtiössä – oppitunteja Yhdysvalloista. Lakimies 5:741–764Google Scholar
 11. Koski P (1977) Konserni. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 114, VammalaGoogle Scholar
 12. Koulu R (2013) Konserniyhtiön maksukyvyttömyys ja konkurssi. University of Helsinki Conflict Management Institute, SaarijärviGoogle Scholar
 13. Kuoppamäki P (2014) Uusi kilpailuoikeus. Alma Talent Oy, LithuaniaGoogle Scholar
 14. Kyläkallio J, Iirola O, Kyläkallio K (2015) Osakeyhtiö II. Edita Publishing Oy, PorvooGoogle Scholar
 15. Leppiniemi J (2014) Kirjanpitolaki – kommentaari, 3rd edn. Alma Talent Oy, LithuaniaGoogle Scholar
 16. Lindholm T, Storå J (2010) Begreppet corporate benefit i Finsk aktiebolags- och insolvensrätt. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 4:405–421Google Scholar
 17. Mähönen J (2013) Finland – corporate governance: Nordic tradition with American spices. In: Fleckner AM, Hopt KJ (eds) Comparative corporate governance. An functional and international analysis. Cambridge University Press, New York, pp 393–443CrossRefGoogle Scholar
 18. Mähönen J, Villa S (2010) Osakeyhtiö III – Corporate Governance, 2nd edn. WSOYpro Oy, JuvaGoogle Scholar
 19. Mähönen J, Villa S (2011) Tärkeät päätökset ja toimivalta osakeyhtiössä. Lakimies 1:3–18Google Scholar
 20. Mähönen J, Villa S (2014) Osuuskunta, 2nd edn. Alma Talent, LithuaniaGoogle Scholar
 21. Mähönen J, Villa S (2015) Osakeyhtiö I – Yleiset opit, 3rd edn. Talentum Media Oy, LithuaniaGoogle Scholar
 22. Mäkelä L, Reponen M, Pohjonen S, Honkamäki T (2016) Konsernitilinpäätöksen laadinta, 3rd edn. Alma Talent Oy, HelsinkiGoogle Scholar
 23. Nikkilä J (2006) Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja. Lapin yliopistokustannus, RovaniemiGoogle Scholar
 24. Nyström P (2016) Konserniavustus, vähemmistöosinko ja konserni-intressi. Oikeustieto 1:4–7Google Scholar
 25. Penttilä S (2003) Tax aspects of groups of companies – Finnish experiences. Scand Stud Law 44:289–302Google Scholar
 26. Pihlajarinne T, Havu K, Vesala J (2015) KKO 2015:17, Osakeyhtiö – Samastaminen. Defensor Legis 3:591–602Google Scholar
 27. Pönkä V (2008) Määräysvallasta osakeyhtiössä. Defensor Legis 5:737–758Google Scholar
 28. Pönkä V (2012a) Forms of Finnish companies and the main principles of company law. In: Huomo-Kettunen M, Melander S, Nuotio K (eds) Introduction to Finnish law and legal culture. Forum Iuris, Helsinki, pp 143–151Google Scholar
 29. Pönkä V (2012b) Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä. Sanoma Pro Oy, HelsinkiGoogle Scholar
 30. Pönkä V (2013) Osakeyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyydestä. In: Pönkä V, Kozlowska-Rautiainen D (eds) Business Law Forum 2013. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki, pp 123–153Google Scholar
 31. Pönkä V (2016) The principle of equality of shares and shareholders. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1:38–49Google Scholar
 32. Pönkä V (2019) Are cooperative societies transforming into cooperative companies? Reflections on the Finnish Cooperatives Act. EBLR 30(1)Google Scholar
 33. Pulkkinen P (1993) Konsernin vakuusjärjestelyistä konkurssioikeudellisen takaisinsaannin kannalta. Lakimies 8:1173–1204Google Scholar
 34. Rasinaho V (2013) Yhtiön etu ja sen sivuuttaminen kokonaan omistetussa tytäryhtiössä. Defensor Legis 4:550–565Google Scholar
 35. Savela A (2003) Suomen kansainvälinen yhtiöoikeus. Talentum Media Oy, JyväskyläGoogle Scholar
 36. Savela A (2015) Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, 3rd edn. Talentum Media Oy, LithuaniaGoogle Scholar
 37. Toiviainen H (2008) An introduction to Finnish business law. A comprehensive survey of the foundations and main rules of Finnish corporate law. Edita, HelsinkiGoogle Scholar
 38. Vahtera V (2015) Konserniavustuksen antamiseen oli liiketaloudellinen peruste eikä sen katsottu loukkaavan vähemmistöosinko-oikeutta (KKO 2015:105). Edilex 23.2.2016:1–4Google Scholar
 39. Vahtera V (2016) Konserniavustuksen ja vähemmistöosinko-oikeuden suhde ratkaisujen KKO 2015:104 ja KKO 2015:105 valossa. Defensor Legis 2:137–157Google Scholar
 40. Villa S (2015) Samastaminen: 2015:17. Lakimies 3–4:533–542Google Scholar
 41. Villa S (2016) Konserniavustus ja oikeus vähemmistöosinkoon. Lakimies 2:321–335Google Scholar
 42. Wiman B (2000) Equalizing the income tax burden in a group of companies. Intertax 28(10):352–359CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of LawUniversity of HelsinkiHelsinkiFinland
 2. 2.International Business Law Master’s Degree Program, University of HelsinkiHelsinkiFinland
 3. 3.European Corporate Governance InstituteBrusselsBelgium
 4. 4.European Consortium for Political ResearchColchesterUK
 5. 5.Nordic Company Law Network and Finnish Arbitration InstituteHelsinkiFinland

Personalised recommendations